Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
21. máj 2020
0
1318

Revitalizácia bývalého evanjelického cintorína, Kunčí (ČR)

Pietne miesto ako pripomienka a svedok pohnutej minulosti.
Revitalizácia bývalého evanjelického cintorína, Kunčí (ČR)
Autori: Ing. arch. Lukáš Pavlík, Ing. arch. Tomáš Med, Ph.D., Bc. Josef Odvárka, Ing. Josef RusňákInvestor: Mesto SlatiňanyInvestičný náklad: 40 360 €Návrh: 2015 - 2016Realizácia: 2016 - 2018Adresa: Slatiňany, Kunčí, Česká republikaPublikované: 7. jún 2020

Od posledného pohrebu uplynulo už viac ako šesťdesiat rokov. Miesto pustlo a jednotlivé náhrobné kamene sa strácali pod nánosom vegetácie. Krádeže v uplynulých rokoch zapríčinili zánik vstupnej brány aj niektorých náhrobkov... Logickým zámerom mesta preto bola kultivácia areálu a prístupovej cesty, ktorá viedla k vytvoreniu dôstojného miesta pre zastavenie, odpočinok a zamyslenie.

Přes svoji neudržovanost, anebo možná právě pro ni, si místo zachovalo neskonalý půvab. Koncept řešení revitalizace pracuje s myšlenkou zachycení procesu zániku bez ambice na doslovnou obnovu původního uspořádání hřbitova nebo naopak zahlazení zbytků hrobů.

Foto: Tomáš Kubelka

“Samotná revitalizace hřbitova je založená na propojení torzovitého charakteru původních prvků s návratem důležitých atributů ztvárněných současnou formou. Podstatnou složkou návrhu je specifický přístup k vegetaci - její kultivace, obnova a způsob údržby,” vysvetľujú architekti. Súčasťou projektu bola revitalizácia ovocnej aleje pozdĺž prístupovej cesty, ktorá sa napája na komunikáciu spájajúcu obce Kunčí a Orel. Nanovo stvárnené je aj predpolie pietneho miesta s priestorom pre odpočinok. 

Situácia
SituáciaAutor: Med Pavlík architekti

Prvá zmienka o dedinke Kunčí, ktorá sa stala súčasťou mesta Slatiňany, pochádza z roku 1512. Obec leží v rovinatej krajine, je obklopená poľnohospodárskou pôdou a lesmi. 

Evanjelický cintorín, vzdialený necelý kilometer severne od centra obce, bol založený v roku 1786. Je typickým zástupcom evanjelických cintorínov, vznikajúcich na území Rakúsko-Uhorskej monarchie po vydaní tolerančného patentu v roku 1781. Výstavba evanjelických cintorínov, hoci v tom čase už povolená, prebiehala spravidla mimo obce. Cintoríny boli situované do vzdialených miest, na hranicu katastrálnych území, rovnako ako v prípade cintorína Kunčí.

Foto: Tomáš Kubelka
Foto: Tomáš Kubelka
Foto: Tomáš Kubelka
Foto: Tomáš Kubelka
Foto: Tomáš Kubelka

"Uvědomujeme si křehkost místní atmosféry, proto jsme k návrhu přistoupili s cílem posílení a doplnění kulturně-historických a krajinotvorných vazeb," ozrejmujú autori, ktorí vnímajú potenciál obnovy v niekoľkých rovinách:

  • Pietny charakter - podstata miesta spočívajúca v pôvodnej funkcii je základným východiskom obnovy. 
  • Kultúrno-historická hodnota - miesto ako svedok blízkej aj vzdialenejšej minulosti. Cieľom je zachovanie autenticity, poukázanie na proces zániku v zmysle konečnosti ľudského života aj v zmysle životnosti stavebného diela.
  • Krajinotvorná a prírodná hodnota - umiestnenie v krajine, biodiverzita. Cieľom je obnova a posilnenie biologického významu územia v poľnohospodársky využívanej krajine.
Foto: Tomáš Kubelka
Foto: Tomáš Kubelka
Foto: Tomáš Kubelka
Foto: Tomáš Kubelka
Foto: Tomáš Kubelka
Foto: Tomáš Kubelka
Foto: Tomáš Kubelka
Foto: Tomáš Kubelka
Foto: Tomáš Kubelka
Foto: Tomáš Kubelka
Foto: Tomáš Kubelka
Foto: Tomáš Kubelka
Foto: Tomáš Kubelka
Foto: Tomáš Kubelka
Foto: Tomáš Kubelka
Foto: Tomáš Kubelka
Foto: Tomáš Kubelka
Foto: Tomáš Kubelka
Foto: Tomáš Kubelka
Foto: Tomáš Kubelka
Foto: Tomáš Kubelka
Datail: spevnené plochy
Datail: spevnené plochyAutor: Med Pavlík architekti
Datail: kalich
Datail: kalichAutor: Med Pavlík architekti

Technické informácie

Dôležitou úlohou v procese revitalizácie bolo nájsť technické a materiálové riešenia, ktorá nezníži autenticitu miesta a zaistí jednoduchú prevádzku a údržbu.

Revitalizácia je tvorená súborom úprav a zásahov, ktoré možno zhrnúť do nasledujúcich okruhov:

  • Úprava prístupovej cesty a bezprostredného okolia cintorína
  • Konzervácia obvodových múrov
  • Doplnenie chýbajúcich objektov
  • Sadové úpravy

Podklady: Med Pavlík architekti

Poloha diela

Ing. arch. Lukáš Pavlík
Ing. arch. Tomáš Med, Ph.D.
Bc. Josef Odvárka
Ing. Josef Rusňák

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím