Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
31. december 2021
0
1392

Vyhliadkový bod Háj-Nicovô - výsledky súťaže

Zvíťazil návrh bratislavského aleliéru SIMPLE CODE.
Vyhliadkový bod Háj-Nicovô - výsledky súťaže

Mesto Liptovský Mikuláš a Region Liptov OOCR vyhlásilo v septembri architektonickú súťaž na návrhy "Vyhliadkového bodu Háj-Nicovô"

Predmetom súťaže bol návrh riešenia vyhliadkového bodu v lokalite Háj-Nicovô, ktorá zapadne do konceptu rozvoja lokality. Vojenský cintorín postupne rozširuje priestor pre oddych a rekreáciu. Práve nová vyhliadka má podľa slov vyhlasovateľa prispieť k zvýšeniu atraktivity miesta.

Hodnotiaca komisia posudzovala 8 súťažných návrhov. Zvíťazil koncept aleliéru SIMPLE CODE.

Porota v zložení: Ing. arch. Tatiana Bachtíková (referát hlavného architekta mesta Liptovský Mikuláš), Ing. arch. Matej Petran, Ing. Mgr. Andrej Medla (OOCR REGION Liptov), Ing. arch. Peter Dostál, PhDr. Dana Guráňová (ved. odd. kultúry a športu mesta Liptovský Mikuláš), Ing. Gabriel Lengyel (tajomník komisie) rozhodla o výsledkoch nasledovne:

1. miesto (1500 €) – Návrh č. 4.
Autor: ateliér SIMPLE CODE

Hodnotenie komisie:
Návrh nachádza východiská v danostiach miesta a v sile jeho génius loci. Rozvíja tému výhľadov, pohľadov a pozorovaní v sérii 4 objektov, ponúkajúcich iný priestorový a emočný zážitok - veža, tubus, pavilón a plató. Objekty sú v materiálovej báze, ktorá ich maximálne odhmotňuje s cieľom minimalizácie ich rušivého vplyvu na prostredie - sú transparentnými skulptúrami v náručí hája. Veža cez obvodový plášť ponúka nepretržité možnosti panoramatických výhľadov a nenápadne dopĺňa scenériu prostredia. Tubus ponúka priehľad do koruny stromov. Pavilón je miestom odpočinku s otvoreným panoramatickým pohľadom do okolitého lesa. Plató zohľadňuje ticho blízkosti pietneho miesta. Kamenné obruby sú aplikované na prístupových chodníkoch, nášľapy v tráve a mlatová drť v okolí.

Radenie objektov na priestorovej spojnici navrhovanej veže a Pomníka Háj - Nicovô v kontakte s vysokým lesom a rozvíjanie témy výhľadov je ídeovo zaujímavým a vhodným riešením. Návrh umocňuje špecifické danosti prostredia a veža nepôsobí dominantne v prostredí. Pred realizáciou tohto návrhu je potrebné aktualizovať územný plán mesta Liptovský Mikuláš, nakoľko sa mení poloha výškového akcentu - veže.

Víťazný návrh spomedzi ostatných účastníkov súťaže vyčnieval svojím komplexným rozmýšľaním v rámci dotknutého územia. Porotu oslovila jasná ideová koncepcia, snaha aktivovať a zatraktívniť priľahlý les vytvorením určitej trasy, na ktorej autori umiestňujú menšie pavilóny s rôznymi možnosťami využitia. Modularita a variabilita pavilónov či veže je pozitívna z finančného hľadiska a zároveň prispieva k celkovej jednoduchosti zhotovenia stavby.

Kladne hodnotíme aj dôkladné rozmýšľanie nad situovaním vyhliadkovej veže, aby svojou výškou nepôsobila príliš dominantne či rušivo pri diaľkových pohľadoch hlavne z mesta. Citlivý prístup cítiť vo voľbe svetlých a perforovaných materiálov, vďaka ktorým veža nevyčnieva, no zároveň spĺňa technické, bezpečnostné a estetické požiadavky.

Portfólio:

 

2. Miesto (1000 €) – Návrh č. 2
Autor: Ing. Roman Kolek

Hodnotenie komisie:
Návrh reflektuje na morfológiu terénu a využíva existujúci výhľad na krajinu. Navrhuje vyhliadkovú prevažne štrkovú terasu o ploche 180 m2 na hrebeni kopca s terénnymi schodmi na sedenie. Ideovo a tvarovo je návrh zaujímavý, vyhliadková terasa a informačný panel sú vhodnými prvkami v prostredí, betónový oporný múr obložený kamennými obrubami však pôsobí v prírodnom prostredí „ťažko“. Sekundárny priestor amfiteátra s provizórnym javiskom ponúka priestor pre kultúrne a spoločenské akcie, čo je pozitívum tohto návrhu. Autor v návrhu necíti potrebu prítomnosti vertikálneho elementu a ponúkajú skôr horizontálny princíp priestorového usporiadania prvkov. Autor pracuje s morfológiou terénu, vytvára rôzne funkčné zóny so snahou ponúknuť priestor na oddych a iné aktivity. Tieto prvky sa javia však mierne predimenzované, je otázne ich využitie, nakoľko absentuje určitá atraktívna forma, ktorá by lákala nnávštevníkov. Veľkým pozitívom je jednoznačne finančná nenáročnosť stavby, no na druhej strane návrhu chýba hlbší ideový koncept.

Portfólio:

 

Ostatné súťažné návrhy bez umiestnenia: (celý návrh sa zobrazí vždy po kliknutí na náhľadový obrázok)

Návrh č. 1:

 

Návrh č. 3:


Návrh č. 5:


Návrh č. 6:


Návrh č. 7:


Návrh č. 8:

Zápisnica zo zasadnutia hodnotiacej komisie:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím