Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
31. máj 2022
0
750

Architektonická súťaž návrhov: Knižnica Samuela Reussa Revúca

Cieľom modernizácie interiéru je prilákať nových čitateľov a vytvoriť atraktívny priestor pre výpožičné služby a aktivity mestskej knižnice.
Vyhlásenie3.6.2022
12:00
Odovzdanie návrhov24.6.2022
17:00
VyhlasovateľMestské kultúrne stredisko Revúca
AdresaNámestie slobody 14/18,
Revúca,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktMSc. Lívia Gažová
+421 905 690 699
sutaz@msksrevuca.sk

Mesto Revúca vyhlasuje verejnú dvojetapovú neanonymnú (tzv. malú) architektonickú súťaž na modernizáciu interiéru mestskej knižnice Samuela Reussa, ktorá je prvou verejnou slovenskou knižnicou a v roku 2022 oslavuje 200. výročie založenia. Knižnica nesie meno revúckeho evanjelického kňaza, člena Učenej spoločnosti malohontskej, národopisca, historika a zberateľa rozprávok Samuela Reussa. Práve jeho knižnica slúžila pre študentov prvého slovenského gymnázia a stala sa základom neskoršej mestskej knižnice v Revúcej.

Myšlienka modernizácie knižnice nadväzuje aj na titul Mesto kultúry, ktorý mesto Revúca získalo. Od júna 2022 bude v meste prebiehať program s názvom Prepni na Revúcu, ktorého súčasťou bude mnoho kultúrnych a vzdelávacích podujatí i aktivít vo verejnom priestore. 

Cieľom modernizácie interiéru mestskej knižnice je prilákať nových čitateľov a mladých ľudí, vytvoriť atraktívny a kvalitný priestor nielen pre bežné výpožičné služby, rozvoj čítania a čitateľskej gramotnosti, ale aj pre príjemný pobyt v knižnic či rôzne aktivity knižnice. Rekonštrukcia knižnice bude financovaná z dotácie Fondu na podporu umenia (program 5.1.1 B), zameranej na komplexnú modernizáciu knižníc.

Súťaž bola overená Slovenskou komorou architektov. Z verejných zdrojov ju podporil Fond na podporu umenia.

Vyhlasovateľ:

Mestské kultúrne stredisko Revúca

Kontakt:

MSc. Lívia Gažová, +421 905 690 699, sutaz@msksrevuca.sk

Účel súťaže: 

Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania.

Formát súťaže: 

Verejná neanonymná projektová dvojetapová architektonická súťaž návrhov (tzv. malá súťaž).

Okruh účastníkov: 

Účastníkom môže byť jedine hospodársky subjekt, ktorá spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) a f) a § 40 ods. 6 písm. f), má ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom odbore v oblasti architektúry, dizajnu, umenia, alebo stavebného inžinierstva; v prípade ak účastníkom je právnická osoba, túto požiadavku musí spĺňať jej štatutárny orgán. V prípade účasti autorského tímu, musí podmienky účasti spĺňať aspoň jeden člen - účastník, V riešiteľskom kolektíve odporúčame zastúpenie autorizovaného architekta alebo autorizovaného stavebného inžiniera.

Termíny:

 • Lehota vyhlásenia súťaže: 30.5. - 3.6. 2022
 • Lehota na predkladanie dokumentov do 1.etapy 24.6. 2022 do 17:00
 • Predpokladaná lehota oznámenia výsledku 1.etapy účastníkom 04.07.2022
 • Lehota na predkladanie návrhov do 2.etapy   26.8. 2022 do 17:00
 • Predpokladaná lehota zverejnenia výsledkov a súťažných návrhov 09.09.2022

Vyhlasovateľ odporúča v rámci prípravy návrhu absolvovať obhliadku miesta realizácie predmetu súťaže. Miesto realizácie predmetu súťaže je voľne prístupné. Organizovaná obhliadka sa nekoná. 

Porota:

Riadni členovia poroty

Nezávislí na vyhlasovateľovi:

 • Mgr.art. Matúš Bišťan - autorizovaný architekt SKA, predseda poroty
 • Ing. arch Patrícia Botková - autorizovaná architektka SKA
 • Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD. - autorizovaný architekt SKA
 • Ing. Mgr. art. Pavol Pilař, ArtD. - autorizovaný architekt SKA

Závislí na vyhlasovateľovi:

 • Ing. Karin Kilíková - riaditeľka MSKS Revúca

Náhradníci poroty

Nezávislí na vyhlasovateľovi:

 • Ing. arch. Ivan Siláči, PhD. - architekt

Závislí na vyhlasovateľovi:

 • Ing. arch. Adam Lukačovič - autorizovaný architekt SKA

Ceny:

V prvej etape účastníci predložia zloženie riešiteľského tímu a portfólio referenčných projektov, z ktorých bude vyplývať skúsenosť účastníka a jeho schopnosť spracovať kvalitný návrh pre predmet súťaže.

Vyhlasovateľ vyzve na účasť v druhej etape účastníkov, ktorí sa v prvej etape umiestnili na 1. až 3. mieste v poradí zostavenom porotou. Účastník predkladá v druhej etape súťažný návrh formou súťažného panelu a digitálnej prezentácie. Návrhy budú prezentované osobne. 

Vyhlasovateľ za vypracovanie návrhov určuje účastníkom druhej etapy cenu za návrh vo výške  1500 € bez DPH. 

Kontaktný bod

Komunikácia medzi vyhlasovateľom a účastníkom sa uskutočňuje v slovenskom (prípadne českom) jazyku výhradne prostredníctvom kontaktného bodu https://msks.revuca.sk/ a kontaktného emailu sutaz@msksrevuca.sk

Dokumenty na stiahnutie:

Hlavný odkaz na stiahnutie súťažných pomôcok -  Google Drive

Alternatívny odkaz na stiahnutie súťažných pomôcok - Icedrive

 

Fotogaléria:

 

Súťažné podmienky:

 

Súťažné zadanie:

Spracovateľ súťažných podkladov: Lukačovič architekti s. r. o.
Sekretárka súťaže: MSc. Lívia Gažová

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím