Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
10. september 2018
0
1935

Škola Smíchov - výsledky súťaže

Súťaž na moderné školské zariadenie pre novovznikajúcu štvrť Smíchov City. Medzi ocenenými figurovali aj slovenskí architekti.
Škola Smíchov - výsledky súťaže

Medzinárodná architektonická súťaž na novú Základnú školu Smíchov v rámci projektu pripravovanej štvrti Smíchov City pozná svojho víťaza. Malo by ísť o prvú novostavbu školy v centrálnej časti Prahy za posledné desaťročia.

Medzinárodnej architektonickej súťaže sa zúčastnilo 66 architektonických tímov. Z toho 45 účastníkov bolo zahraničných. Na návrhoch pracovalo viac ako 250 profesionálov, ktorí spoločne odpracovali 48 200 hodín v prvej fáze súťaže. Do druhej fázy vybrala porota šesť tímov z Kanady, Poľska, Holandska, Česka a Slovenska.

Víťazom sa stal kanadsko-poľský tím z ateliérov Office Ou z Toronta a Inostudio z Gliwíc (Nicolas Koffi, Uroš Novaković, Sebastian Bartnicki, Sophia Szagala, Zbigniew Gierczak, Magdalena Gierczak, Oliver Green), ktorý vysvetľuje ideu svojho návrhu: "Život v meste je život v komunite. Aby sme tak žili, musíme sa naučiť starať sa o seba navzájom a o naše spoločné prostredie. Mestská škola by mala podporovať sociálne a environmentálne povedomie medzi študentmi a mala by byť centrom komunity, ktorá je ovplyvnená jedinečným mestským kontextom. Náš návrh je koncipovaný ako jednoduchá konštrukcia, ktorá študentom ponúka diverzitu príležitostí zapojiť sa do sveta okolo seba."

Odmenu v silnej konkurencii získal aj “československý” tím TRI.ŠTRNÁSŤ architekti (Lukáš Ildža, Ondrej Palenčár, Matúš Ivanič, Tomáš Babka, Hana Skljarzska, Martin Burgr, Rastislav Ildža).

Medzinárodná porota, kde vedľa zástupcov mestskej časti Praha 5 zasadli zahraniční architekti, ktorí majú skúsenosť s navrhovaním škôl, napríklad Anne Uhlmann zo švajčiarskeho ateliéru BUR alebo Gianni Cito z holandského štúdia Moke Architekten rozhodovala anonymne.

Prečo usporiadala mestská časť architektonickú súťaž, vysvetľuje predsedníčka Výboru územného rozvoja Zuzana Hamanová: „Uspořádání architektonické soutěže jako je tato je pro městskou část poměrně komplikované a také finančně náročné, přesto je to nejlepší způsob, jak získat kvalitní projekt veřejné budovy.”

Porota rozhodla nasledovne:

1. cena: 900 000 Kč

Office Ou & Inostudio: Nicolas Koff, Zbigniew Gierczak, Magdalena Gierczak, Uroš Novaković, Sebastian Bartnicki, Sophia Szagala
Spolupráca: Oliver Green

Toronto, Gliwice - Kanada, Poľsko

Vizualizácia
Vizualizácia

Autori o návrhu:

Život ve městě je život v komunitě, a abychom tak žili, musíme se naučit starat se jedni o druhé i o naše společné prostředí. Městská škola by měla podporovat sociální a environmentální správcovství mezi studenty, také by měla být centrem komunity, která na sebe vzájemně působí se svým jedinečným městským kontextem. Náš návrh je koncipován jako jednoduchá mřížová konstrukce, která studentům nabízí různorodé příležitosti, jak se zapojit do světa, který je obklopuje.

Hodnotenie poroty:

Autoři nejvyšší měrou vyhověli požadavkům zadání a naplnili očekávání poroty. Porota v něm oceňuje zejména optimálně navrženou orientaci budovy, čistou a jednoduchou organizaci vnitřního uspořádání a konstrukce, povedené propojení s okolním veřejným prostorem, stejně jako se školním pozemkem. Tento návrh představuje nejlepší schéma pohybu a orientace žáků, učitelů i veřejnosti v budově. Chytře kombinuje klastry, chodby a otevřené prostory. Uvažování autorů o vnitřním prostoru a konstrukčním systému umožňuje flexibilitu pro budoucí úpravy a možné změny, které jsou školnímu provozu vlastní. Porota si dále cení reakce autorů na komentáře udělené v 1. fázi soutěže, jejichž zdařilé zapracování vedlo k výraznému posunu a naplnění potenciálu, který porota v tomto návrhu v 1. fázi spatřovala.

Navrhované balkony, které by měly sloužit jako doplněk k třídám, jsou diskutabilní, zejména ve vztahu k tradiční výuce. Je pravděpodobné, že je nebude možné využívat v rámci výuky ani ve volném čase a při nesprávně zvolených materiálech a dimenzích mohou rovněž omezovat denní osvětlení ve třídách. Porota očekává, že tyto balkony doznají v rámci dopracování studie příslušných změn. Změn dozná pravděpodobně i navržená dřevěná konstrukce, která bude muset být masivnější nebo přehodnocena.

Z hlediska naplnění všech hodnotících kritérií, stanovených v soutěžních podmínkách, se návrh jeví jako nejoptimálnější. Z pohledu energetického konceptu a investičních a provozních nákladů předložil návrh, stejně jako ostatní návrhy, pouze představu o fungování a jednoduché schéma, které bude muset být dále rozpracováno. Porota předpokládá, že při dopracování ve spolupráci se zadavatelem a podle jeho připomínek má návrh velmi dobrou možnost adaptability, aniž by došlo k narušení zdařilého konceptu.

Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 3
Súťažný panel č. 3
Súťažný panel č. 4
Súťažný panel č. 4

 

2. cena: 600 000 Kč

Škarda architekti: Václav Škarda
Spolupráca: Miloš Hlaváček, Lukáš Houser, Viktor Kirschner, Ondřej Šorm, Ondřej Hlaváček

Praha, Česká republika

Vizualizácia
Vizualizácia

Autori o návrhu:

Představujeme současný městský palác vzdělávání a her pevně zakořeněný do urbanistické mřížky nového Smíchova, který se stane svým uspořádáním a synergií se ZUŠ centrem nové komunity.Návrh pracuje s protiklady, které vyváženě dávkuje. Kompaktní blok školy je porušen velkým vstupním prostorem, který vztahuje budovu k okolním dominantám.Přísná a důstojná budova ukrývá ve svém nitru živý svět různorodosti a hravosti.Spodní otevřené hmoty určené i pro veřejnost doplňuje horní uzavřený prstenec učeben.

Hodnotenie poroty:

Návrh velmi vysokou měrou naplnil požadavky zadání a očekávání poroty. Návrh nabízí velice silné propojení s veřejným prostorem města. Urbanistické zpracování je velice komplexní a přínosné pro své okolí a snaží se nabídnout nové příležitosti užívání školní budovy. Porota oceňuje velkorysost velikostí tříd a učeben a pokus o racionální rozvržení vnitřního prostoru. Porota v 1. fázi oceňovala konzervativní přístup jako jednu z možností řešení školního provozu v kombinaci s odvážnějším objemovým konceptem. Tato forma „otevřené městské pevnosti“ může být odpovědí na otázku povahy moderní školní instituce a hrát roli symbolu místní komunity. Návrh ovšem nedoznal výraznějšího posunu mezi 1. a 2. fází a nenaplnil přesvědčivě tento potenciál konzervativní a zároveň velkorysé základní školy.

Dle názoru poroty je největší překážkou v návrhu ne zcela intuitivní pohyb a orientace v budově pro učitele, veřejnost a žáky, což se nejvíce projevuje v umístění vertikálních komunikací. Obdobně působí také uspořádání vnitřního dvora se systémem venkovních schodišť, jejichž využití není, s ohledem na bezpečnost vstupu do budovy i stálý dozor nad žáky, zcela jasné. Důsledné dodržování tektonického rázu fasády je v rozporu s objemovým řešením, které cílí na lehkost výrazu budovy. Umístění atletického oválu na střechu školy, které umožňuje svobodnější využití školního pozemku, považuje porota na jednu stranu za přínos návrhu, na druhou stranu však porotu nepřesvědčilo o jeho funkčnosti – zejména s ohledem na nedostatek stínu, zázemí pro sport a údržbu a nemožnost umístění značného počtu potřebných technologií, nebo alespoň jejich vyústění na střechu školní budovy.

Z hlediska naplnění všech hodnotících kritérií, stanovených v soutěžních podmínkách, se návrh jeví jako druhý nejoptimálnější. Z pohledu energetického konceptu a investičních a provozních nákladů předložil návrh, stejně jako ostatní návrhy, pouze představu o fungování a jednoduché schéma, které bude muset být dále rozpracováno. Porota předpokládá, že při dopracování podle připomínek zadavatele má návrh dobrou možnost dosáhnout uživatelné podoby, aniž by došlo k výraznému narušení konceptu.

Súťažný panel č. 3
Súťažný panel č. 3
Súťažný panel č. 4
Súťažný panel č. 4

 

3. cena: 400 000 Kč

IND. [Inter.National.Design]: Teresa Papachristou, Felix Madrazo, Pablo Roquero, Arman Akdogan
Spolupráca: Alfonso Redondo Gomez, Marek Nosek, Kateřina Sojková, Martin Volf, Amaia Puras, Bezya Nur Öztürk, Alvaro Borrajo, Vittorio Perotti, Morgan Graboski

Rotterdam, Holandsko

Vizualizácia
Vizualizácia

Autori o návrhu:

Projekt se opírá o 2 návrhové směry. Obálka budovy maximalizuje svou stopu a je zarovnána s pěší cestou a parkem na severu. Nicméně obálka díky svému otevření v severním a jižním směru vytváří víc otevřený charakter školy. Tyto otevřené prostory slouží hlavním aktivitám: knihovna se sportovní halou na severu, přestávkový prostor a terasa na jihu. Přízemí je velmi propustné a napomáhá komunikaci školy s jejím okolím.

Hodnotenie poroty:

Návrh vysokou měrou naplnil požadavky zadání a poroty. Autoři návrhu předložili radikální řešení se silným názorem na to, jak má budova objemově a výrazově reagovat na své okolí. Návrh nabízí velice racionální přístup k hierarchizaci prostorů s ohledem na „veřejné/neveřejné“ a s ohledem na kontakt s okolním městem. Samotný návrh je dle názoru poroty poměrně striktní (až sterilní), což ne zcela odpovídá představě o cíleném charakteru v základní škole, ale koresponduje spíše s pojetím střední nebo vysoké školy. Porota oceňuje odvážnější koncept tvaru budovy, jejíž forma vytváří systém míst a prostorů při zachování racionálního vnitřního uspořádání a programové náplně. Tento koncept s sebou nicméně nese nízkou míru flexibility. V porovnání s ostatními oceněnými návrhy předložili autoři schematičtější řešení fasád, které po dořešení může výrazně změnit celkovou podobu školy. Za nejasné porota považuje řešení stínění budovy a zejména poměr prosklených a neprosklených ploch fasády.

Z hlediska naplnění všech hodnotících kritérií, stanovených v soutěžních podmínkách, se návrh jeví jako optimální. Z pohledu energetického konceptu a investičních a provozních nákladů předložil návrh, stejně jako ostatní návrhy, pouze představu o fungování a jednoduché schéma, které bude muset být dále rozpracováno. Porota předpokládá, že návrh může mít dobrou možnost dosáhnout uživatelné podoby, aniž by došlo k významnému narušení konceptu, až po výrazném dopracování podle připomínek zadavatele.

Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 3
Súťažný panel č. 3
Súťažný panel č. 4
Súťažný panel č. 4

 

Finalista: 200 000 Kč (skicovné)

Martin Neruda
Spolupráca: Jana Šťastná

Praha, Česká republika

Vizualizácia
Vizualizácia

Autori o návrhu:

Budoucí městská čtvrť sází na blokovou zástavbu proříznutou pěším bulvárem, který se v srdci území otevírá do parků. Zde se nachází místo pro školu vybízející k reprezentativní veřejné investici adekvátní svému významu. Kompaktní dům s krytým parterem vnese do veřejného prostoru novou kvalitu. Přízemí, sloužící mimo výuku veřejnosti, spojí školu společensky s městem. Interiér provazujeme s okolím skrze střešní terasu a venkovní ochozy. Návrhem areálu vytváříme přívětivý celek, který přispěje k rozvoji komunitního života nové čtvrti s předpokladem ekonomického provozu.

Hodnotenie poroty:

Porota v návrhu ocenila jasný a srozumitelný systém fungování školy. Možnost případných budoucích úprav je pozitivem tohoto návrhu, jelikož zvolenou jednoduchou typologii lze dále rozvíjet. Dle názoru poroty návrh dosáhl fungujícího propojení veřejných prostorů a školy, ale jednotlivá podlaží a školní stupně spolu již komunikují poměrně slabě.

Autoři pracují s relativně striktním oddělením „světů“ prvního a druhého stupně (dva vchody, dvě schodiště, delegovaná patra), které ale ve výsledku spojuje atrii nesoucími s sebou řadu otázek, zejména akustické a provozní komplikace. Navrhovaná forma budovy s podélnými terasami kolem celého jejího obvodu, které by měly sloužit jako doplněk k třídám, jsou zejména ve vztahu k provozu školy diskutabilní. Je pravděpodobné, že je nebude možné využívat v rámci výuky ani ve volném čase a při nesprávně zvolených materiálech a dimenzích mohou rovněž omezovat denní osvětlení ve třídách.

Z hlediska naplnění všech hodnotících kritérií, stanovených v soutěžních podmínkách, nedosahuje tento návrh kvalit oceněných návrhů. Z pohledu energetického konceptu a investičních a provozních nákladů předložil návrh, stejně jako ostatní, pouze představu o fungování a jednoduché schéma, které by muselo být dále rozpracováno.

Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 3
Súťažný panel č. 3

 

Finalista: 200 000 Kč (skicovné)

ESC Architects:Tiago Sá & Alberto Cumerlato

Porto, Portugalsko

Vizualizácia
Vizualizácia

Autori o návrhu:

Škola hrou, Orbis pictus, Labyrint světa a ráj srdce; některé z nejznámějších děl Jana Ámose Komenského, které položily základy pro moderní pedagogiku. Inspirováni jeho inovativním způsobem myšlení věříme, že jedině současná architektura může sloužit současnému vzdělávání. Kromě školy, nový Smíchov bude reprezentovat nový pražský maják vzdělávání.

Hodnotenie poroty:

Porota v návrhu považovala za slibnou zvolenou originální formu budovy. Objekt školy se sice umístěním velkoryse řešeného hlavního vstupu pro žáky „staví zády“ k veřejnému prostoru pěší zóny, ale nově nabídl alespoň sekundární vstup pro družinu a pro veřejnost do společenské a sportovní části školy přímo z pěší zóny. Hmotové řešení také přineslo pobytové terasy, kde by žáci mohli bezpečně trávit svůj volný čas.

Forma návrhu představovala pro porotu v 1. fázi silný potenciál. Autoři však v 2. fázi nepředložili návrh, který by dostatečnou měrou reflektoval komentáře a doporučení poroty a forma budovy tak nepřinesla očekávaný užitek vnitřnímu řešení školy. Řešení komunikačních jader spolu s chodbami limitních šířek není pro porotu zcela přesvědčivé a nepřispívá k jednoduché orientaci a pohybu žáků, učitelů a veřejnosti v budově.

Z pohledu energetického konceptu, investičních a provozních nákladů a nároků na potřebnou technickou vybavenost je návrh dle názoru poroty podhodnocen (nedostatek ploch pro gastro, technologie i sklady). Nepřesvědčivé je také umístění a velikost komunikačních a technologických jader budovy. Z hlediska naplnění všech hodnotících kritérií, stanovených v soutěžních podmínkách, nedosahuje kvalit oceněných návrhů.

Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 3
Súťažný panel č. 3
Súťažný panel č. 4
Súťažný panel č. 4

 

Finalista: 200 000 Kč (skicovné)

TRI.ŠTRNÁSŤ architekti: Lukáš Ildža, Ondrej Palenčar, Matúš Ivanič
Spolupráca: Tomáš Babka, Hana Skljarzska, Martin Burgr, Rastislav Ildža

Prešov, Stará červená voda - Slovensko, Česká republika

Vizualizácia
Vizualizácia

Autori o návrhu:

Labyrint světa a ráj mysli - Nová škola v samotném srdci moderní čtvrti Smíchov City zaujímá výsadní postavení na hlavním pěším bulváru se vstupem v ose parku. Stavba doplňuje městskou strukturu typickým tvarem kompaktního bloku s vnitřním dvorem. Přesto se neuzavírá sama do sebe, ale komunikuje s okolím systémem výukových teras nejen vizuálně, ale také funkčně. Tradičně pojatá hmota se propisuje do současného pojetí funkčního provozu, který reflektuje moderní potřeby vzdělávání svou rozmanitostí, podnětností i adaptabilitou.

Hodnotenie poroty:

Návrh přináší velkorysou vstupní halu – vnitřní „veřejný“ prostor. Školní budova urbanisticky zapadá do svého okolí a její celkový výraz generuje pocit sounáležitosti s komunitou. Dalšími pozitivy jsou dle názoru poroty vytvoření adekvátního, viditelného hlavního vstupu a společné terasy, kde by žáci mohli bezpečně trávit svůj volný čas. Oddělení prvního a druhého stupně je jasné a čitelné.

Programové řešení náplně školy a organizace prostoru však dle poroty nevytváří dostatečně silné vazby prioritních funkcí, ani žádoucí propojení vnitřního a vnějšího provozu školy. Orientace a pohyb v budově mohou být pro učitele, veřejnost a žáky nesnadné (až matoucí) - zejména moment, kdy je hlavní pohyb žáka mezi výukou, volným časem a sportováním veden po třech různých interiérových schodištích a chodbách nebo přes venkovní terasy a točitá schodiště. Toto komplikované řešení demonstruje dle poroty nedostatečné porozumění chodu školy.

Z hlediska naplnění všech hodnotících kritérií, stanovených v soutěžních podmínkách, nedosahuje tento návrh kvalit oceněných návrhů. Z pohledu energetického konceptu a investičních a provozních nákladů předložil, stejně jako ostatní, pouze představu o fungování a jednoduché schéma, které by muselo být dále rozpracováno.

Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 3
Súťažný panel č. 3
Súťažný panel č. 4
Súťažný panel č. 4

Všetky prihlásené súťažné návrhy môžete vidieť TU.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím