Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Gerhardt Braun Slovakia k.s.

Pivničné kobky

Drobného 27
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

Material & Technology s.r.o. – M&T

Sídlo Spoločnosti: Čs. Odboje 1044
Dobruška

Reynaers systems spol. s r.o.

Prievozská 2/ A
Bratislava

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

MINIMAL / MAXIMAL – kovanie v minimalistickom dizajne

Material & Technology s.r.o. – M&T (výrobca)
Material & Technology s.r.o. – M&T (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
8. marec 2018
0
543

Martinské Aquacentrum - pripravovaná súťaž

Mesto Martin pripravuje anonymnú kombinovanú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na nové Aquacentrum.
Martinské Aquacentrum - pripravovaná súťaž

V blízkej dobe bude vyhlásená verejná anonymná jednokolová urbanisticko-architektonická súťaž návrhov „MARTINSKÉ AQUACENTRUM“ na komplexné riešenie športovo-rekreačného areálu v centre mesta ako projektovú súťaž návrhov.

Účelom verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov „Martinské Aquacentrum“ bude riešenie športovo-rekreačného areálu a návrh a realizácia objektu/objektov mestského plaveckého a relaxačného centra v širšom centre mesta v Centrálnej mestskej zóne Martin (CMZ), v rámci existujúceho areálu športov v Martine. Zámerom mesta je návrh a realizácia nového plaveckého a športovo-rekreačného areálu celomestského až regionálneho významu v rámci existujúceho areálu dnes už nevyhovujúcej mestskej plavárne, ktorý je časťou športovej zóny nachádzajúcej sa v severnej časti CMZ medzi ulicami Tehelná a Novomeského.

Ortofoto mapa riešeného územia
Ortofoto mapa riešeného územia

V súčasnosti je riešený priestor okolo mestskej plavárne temer nezastavaný. Východne od plavárne v priamej väzbe na jej stavbu sa nachádzajú jednoducho oplotené a potrebným vybavením nedostatočné vybavené tenisové kurty. Severne od plavárne je neupravená a nezastavaná plocha bývalého škvarového ihriska. Západne od riešenej plochy sa nachádza len čiastočne oddelené futbalové ihrisko - štadión. Celé územie okolo plavárne určené pre Aquacentrum je v zásade neupravené a nezodpovedajúce situovaniu v CMZ a v priamej väzbe na Ulicu L. Novomeského, ktorá je prístupovou cestou k Slovenskej národnej knižnici a k areálom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Strednej priemyselnej školy na Malej hore.

Riešené územie  pre Martinské Aquacentrum má výmeru cca 2,40 hektára. Nachádza v katastrálnom území (k.ú.) Martin, v jeho seveo-východnej časti na hranici s k.ú. Záturčie. 

Vymedzenie riešeného územia:

  • zo severu Tehelnou ulicou, ktorá je podľa ÚPN-SÚ radiálou spájajúcou vnútorný mestský okruh s plánovanoým východným mestským okruhom (VMO),
  • z východu  je vymedzené parkom na Malej hore pod Strednou priemyselnou školou,
  • z juhu Ulicou L. Novomeského,
  • zo západu futbalovým štadiónom..

Vyhlasovateľ od tejto súťaže očakáva návrh športovo-rekreačného plaveckého areálu predovšetkým s návrhom objektu Martinského Aquacentra s plavárňou s parametrami pre medzinárodné preteky (počty dráh, šírka dráh, štartové bloky a pod.,...).a s 50 metrovým bazénom s 8-mi dráhami a s hľadiskom pre cca 300 – 500 divákov a tiež s rekreačnou časťou – bazénmi s vodnými atrakciami s časťou pre wellness. Vyhlasovateľ zároveň očakáva návrh vonkajších bazénov pre deti a dospelých pre letnú rekreáciu s doplnením o vybavenie atrakciami. Vyhlasovateľ zároveň očakáva taký návrh objektu, aby bolo umožnené prepojenie vnútorných a vonkajších bazénov v letnom období, resp. aby bolo možné aj v letnej sezóne uzavrieť plaváreň pre usporiadanie pretekov. S ďalším využívaním existujúcej plavárne sa neuvažuje a tá sa navrhuje na asanáciu. Areál Aquacentra musí byť navrhnutý v súlade s platným znením ÚPN-SÚ Martin a s potrebami mesta. Vybratá plocha súčasného areálu plavárne má dobré predpoklady pre pešie, cyklistické a dopravné napojenie. Problémom všetkých športových zariadení nachádzajúcich sa v tejto športovej je v súčasnosti parkovanie a odstavovanie osobných áut športovcov, návštevníkov a zamestnancov. Plošné podmienky riešeného územia nedovoľujú uvažovať s parkovaním na teréne, preto sa očakáva, že riešenie tohto problému je potrebné riešiť v parkovacom dome.

Ak Vás zadanie súťaže zaujalo, bližšie informácie budú zverejnené čoskoro.

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím