Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

Material & Technology s.r.o. – M&T

Sídlo Spoločnosti: Čs. Odboje 1044
Dobruška

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

BMI SLOVENSKO

Šikmé a ploché strech

Mojmírovská 9
Ivanka pri Nitre

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

VELUX INTEGRA

Elektrické panoramatické strešné okno s...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
9. október 2018
0
2683

Slovenská expozícia na Svetovej výstave Expo 2020 Dubaj

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo súťaž na architektonický návrh slovenskej expozície na Svetovej výstave Expo 2020 Dubaj.
Vyhlásenie5.10.2018
12:00
Odovzdanie návrhov14.11.2018
10:00
VyhlasovateľMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky
AdresaMlynské nivy 44/a,
Bratislava ,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktMgr. Zuzana Holáková
+421 220769282
zholakova@cratus.sk

Dnes je “veľký deň”. Bola vyhlásená súťaž na jednu z najprestížnejších prezentácií Slovenska na medzinárodnej scéne.

Na jednej strane táto informácia mimoriadne poteší. Konečne veľká téma a investícia z verejných prostriedkov má formu otvorenej architektonickej súťaže návrhov. Po prvom nahliadnutí sú aj základné formálne atribúty v poriadku. Väčšinu poroty tvoria nezávislé osobnosti s vysokým odborným kreditom. Súťaž prebieha pod gesciou Slovenskej komory architektov a tak by mala zostať zabezpečená korektnosť súťaženia, primeranosť odmien i autorských práv pri pokračovaní v ďalších stupňoch projektu i realizácie.

Boli by sme spokojní, ak by nás nezneisťovali niektoré skutočnosti.

Najzávažnejšou je termín. Dnes (9. októbra) je súťaž zverejnená. Lehota na zoznámenie sa s problematikou, vytvorenie tímu, vymyslenie úžasného riešenia, jeho spracovanie do prezentovateľnej podoby a predkladanie návrhov je do 14. novembra - prakticky jeden mesiac (!). Ak si uvedomíme, že výsledkom má byť oficiálne prezentovanie Slovenska na jednom z najväčších medzinárodných podujatí - celosvetovej výstave, potom je takýto časový rámec na vytvorenie špičkového návrhu skromne povedané neprimeraný. Prezentácia krajiny na vrcholnej úrovni, v medzinárodnej konfrontácii pavilónov, bude vizitkou kultúrnej úrovne krajiny a vyspelosti spoločnosti. A proces obstarávania svedčí takisto o tom, na akej kultúrnej úrovni sa nachádzame (alebo ako kvalitne funguje verejná správa). Dôležité je tiež vytvorenie rovnakých podmienok pre všetkých (aby niekto nemal čas na riešenie rok a niekto mesiac).

Pre porovnanie, informácie ako prebiehalo vypísanie súťaže na identickú tému v susednej ČR, alebo akú podobu má výsledok sme mohli sledovať s dostatočným predstihom. Zdá sa, že u nás sa všetko robí na poslednú chvíľu. Dlho sa riešia formálne náležitosti a na samotný “rozum” a tvorivú časť, kde sa najpodstatnejším spôsobom rozhoduje o výsledku nezostáva čas. Podobne sa legislatívne komplikuje aj komunikácia s vyhlasovateľom prostredníctvom systému EVO. Nie, že by idea elektronickej komunikácie bola v princípe zlá, ale pri súčasnej podobe bude odrádzať časť vyslovene kreatívnych architektov a ateliérov. Predsa architektonická práca má svoje špecifiká. Chceme mať čo najviac času na samotnú tvorivú činnost a čo najjednoduchšie a najtransparentnejšie podmienky, najlepšie verejne a voľne prístupné.

Dúfame, že aj napriek takto neprimeranému časovému rámcu bude súťaž oboslaná čo najväčším počtom kvalitných návrhov. Že Slovensko bude na Expo v Dubaji reprezentované dôstojne a že naša expozícia bude patriť k tým, ktoré zaujmú svojou invenciou a kvalitou, nie iba rutinnou prítomnosťou. Veríme, že všetko prebehne transparentne a že budeme môcť zverejniť všetky (nielen ocenené) návrhy, aby nič nezostalo spochybniteľné (určite budeme od vypisovateľa pýtať výsledky v deň verdiktu poroty). A veríme, že v budúcnosti bude čas na riešenie takejto témy “trištvrte roka” a nie iba “mesiac”. (Š.M.)

 

Predmetom súťaže návrhov je architektonický návrh oficiálnej expozície Slovenskej republiky na Svetovej výstave Expo 2020 Dubaj, ktorá sa bude konať od 20. októbra 2020 do 10. apríla 2021 v Dubaji.

Účelom súťaže je získanie najvhodnejšieho architektonického návrhu riešenia predmetu súťaže v rozsahu, ktorý zabezpečí jeho realizáciu na mieste výstavy v súlade s normami Spojených arabských emirátov, ktoré sú usporiadateľom Expo 2020 Dubaj a požiadavkami usporiadateľa, a to ako podklad pre rokovanie s víťazným uchádzačom o zadaní zákazky na poskytnutie služby.

Úspešný návrh musí spĺňať technické a dizajnové požiadavky usporiadateľa, ktoré sú podrobne špecifikované v súťažných pomôckach v materiáloch „Self-Build Pavilions Guide“ a „Self-Build Pavilions Delivery Guide“. 

Na základe výsledku súťaže bude vedené priame rokovacie konanie, ktorého cieľom je uzatvorenie zmluvy medzi vyhlasovateľom a účastníkom, ktorého návrh bol ocenený (postupnosť priameho rokovacieho konania je daná získaným miestom), pričom predmetom zmluvy má byť poskytnutie  projektových služieb a inžinieringu (spracovanie realizačného projektu, vrátane vypracovania výkazu – výmeru, zabezpečenie príslušných povolení, poskytovanie služieb autorského dozoru počas výstavby). Predpokladaná hodnota zákazky na poskytnutie tejto služby je 116 666,67 EUR bez DPH.

Suma vyčlenená na výstavbu národného pavilónu predstavuje 3 600 000,- EUR.

Predpokladaný termín dodania všetkých výstupov v rámci zákazky na poskytnutie služby je 70 dní. Počas trvania zmluvy bude vyhlasovateľ od účastníka vyžadovať stretnutia na pravidelnej báze na úrovni riadiaceho výboru. Počas trvania zmluvy bude vyhlasovateľ vyžadovať od úspešného účastníka vykonávaný odpočet plnenia jednotlivých úloh dodávateľa vo forme a lehote stanovenej riadiacim výborom.

TÉMA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Slovenská republika sa bude prezentovať v rámci Expo 2020 Dubaj vybudovaním národnej expozície vo vlastnej réžii v zmysle vybranej podtémy „Mobilita“, pričom organizátor výstavy bezplatne poskytuje účastníckej krajine požadovanú plochu. Samostatne vybudované národné pavilóny budú rozmiestnené po okrajoch tematických zón. Slovenský pavilón sa bude nachádzať v rámci tematickej zóny „Mobilita“ na pozemku v rozlohe 1550 m2, pričom maximálna zastavaná plocha predstavuje 931 m2. Slovenská expozícia sa tematicky zameria na „Mobilitu“ a to nielen v užšom, ale aj širšom zmysle. Podtéma „Mobilita“ podľa organizátorov predstavuje vytvorenie modernejšieho a produktívnejšieho pohybu ľudí, tovaru a myšlienok. Mobilita má byť mostom spájajúcim príležitosti a ľudí, tovary a myšlienky, uľahčujúc tak prístup k poznatkom, inováciám a trhom.

Národná expozícia by mala byť obrazom toho najlepšieho čo naša krajina ponúka. Ambíciou slovenskej expozície je predstaviť Slovensko, v zmysle témy Mobilita, ako modernú krajinu dobrých nápadov, ktorá môže ťažiť nielen z tradícií, ale ponúka stále viac kreatívnych myšlienok, inovatívnych vynálezov, kvalitných ľudí a produktov, ktoré sa dokážu globálne presadiť v modernom svete so zreteľom na vedecko-technický potenciál a inovácie.

Cieľom slovenskej expozície je vytvorenie príťažlivého priestoru pre nadväzovanie vzťahov s jednotlivými návštevníkmi ako aj vládnymi predstaviteľmi a obchodnými partnermi a maximalizácia benefitov krajiny pri jej prezentácii.

Ideové ukotvenie národnej expozície predstavuje identifikovanie najvýstižnejších atribútov špecifických pre našu krajinu prioritne v oblasti mobility. Stratégia zahŕňa atraktívne, moderné a originálne vyjadrenie a doručenie cieľovým skupinám účastníkov Expo 2020 Dubaj, ako aj vytvorenie komunikačných posolstiev a ich grafických stvárnení, ktoré pomôžu pri zvyšovaní povedomia Slovenska v zahraničí. Úlohou expozície je taktiež sprostredkovať informácie o krajine ako takej a ponúknuť priestor pre vytvorenie širšieho uhla pohľadu na mobilitu, ktorú explikuje napríklad mobilita za vzdelávaním, mobilita za turizmom a kultúrou, mobilita za športom, mobilita za obchodom, mobilita za zdravím (kúpeľníctvo), atď.

Lehota na predkladanie návrhov: 14.11.2018 do 10.00 hod.

Ceny:

1. miesto – 17 000,- EUR
2. miesto – 10 000,- EUR
3. miesto – 7 000,- EUR

Porota:

Členovia poroty závislí na vyhlasovateľovi:

  • Vladimír Rak – člen poroty generálny komisár expozície SR na Svetovej výstave Expo Dubaj 2020 – Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
  • Ing. Simona Čerešníková – členka poroty riaditeľka odboru marketingovej komunikácie Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu 

Členovia poroty nezávislí na vyhlasovateľovi:

  • Ing. arch. Peter Moravčík – člen a predseda poroty autorizovaný architekt - člen Slovenskej komory architektov
  • prof. Ing. arch. Ján Stempel – člen poroty autorizovaný architekt - člen Českej komory architektov
  • doc. Ing. akad. arch. Jan Šépka – člen poroty autorizovaný architekt - člen Českej komory architektov 

Náhradníci:

  • Ing. Miroslava Valovičová projektová manažérka - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
  • doc. Ing. arch. Antonín Novák autorizovaný architekt - člen Českej komory architektov
  • Ing. arch. Ilja Skoček autorizovaný architekt - člen Slovenskej komory architektov 

Expert poroty:

  • prof. Ing. Boris Bielek, PhD. expert poroty na oblasť stavebníctvo – Slovenská technická univerzita v Bratislave
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím