Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
23. marec 2023
6
2602

Súťaž: Architektonický návrh slovenskej expozície na EXPO 2025 OSAKA

Jednokolová otvorená kombinovaná projektová súťaž.
Vyhlásenie13.3.2023
12:00
Odovzdanie návrhov25.4.2023
10:00
VyhlasovateľMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky
AdresaMlynské nivy 44/a,
Bratislava,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktMgr. Hana Šlachtová
+421 908 464 595
hana.slachtova@mhsr.sk

Súťažné podmienky neboli overené Slovenskou komorou architektov.

Predmetom súťaže návrhov je architektonický návrh oficiálnej expozície Slovenskej republiky na svetovej výstave EXPO 2025 OSAKA, ktorá sa bude konať od 13. apríla do 13. októbra 2025.

Účelom súťaže je získanie najvhodnejšieho architektonického návrhu riešenia predmetu súťaže v rozsahu, ktorý zabezpečí jeho realizáciu na mieste výstavy v súlade so štandardmi EXPO a s príslušnými japonskými právnymi predpismi a nariadeniami, vyhláškami prefektúry Osaka a mesta Osaka a inými právnymi predpismi a nariadeniami, a to ako podklad pre priame rokovacie rokovanie s víťazným uchádzačom o zadaní zákazky na poskytnutie služieb (zhotovenie projektovej dokumentácie, poskytnutie inžinierskej činnosti súvisiacej so stavbou a služieb autorského dozoru počas výstavby).

Úspešný návrh musí spĺňať technické a dizajnové požiadavky japonského organizátora, ktoré sú podrobne špecifikované v súťažných pomôckach, ktoré tvoria Prílohu č. 6 súťažných podmienok tejto súťaže návrhov.

Na základe výsledku predmetnej súťaže návrhov bude vedené priame rokovacie konanie v zmysle § 81 písm. h) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorého cieľom je uzatvorenie zmluvy medzi vyhlasovateľom a účastníkom, ktorého návrh sa umiestnil na 1. mieste (a získal cenu za 1. miesto), pričom predmetom zmluvy má byť poskytnutie architektonických, projektových služieb a inžinieringu (spracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie, vrátane vypracovania výkazu výmeru stavby, výkazu výmer interiérových prvkov, zabezpečenie príslušných povolení, poskytovanie služieb autorského dozoru počas výstavby).

Predpokladaná hodnota zákazky na poskytnutie tejto služby je 450 000,00 EUR bez DPH.

Predpokladané investičné náklady na realizáciu stavebných prác na výstavbu slovenského pavilónu sú 4 180 000,00 EUR bez DPH.

Predpokladaný termín dodania všetkých výstupov v rámci zákazky na poskytnutie služby v zmysle indikatívneho časového harmonogramu uvedeného v Prílohe č. 5 súťažných podmienok súťaže návrhov je v období od júna 2023 do konca marca 2025. Súčasťou realizácie zákazky je aj úzka spolupráca a súčinnosť s vyhlasovateľom.

Predpokladané ceny a odmeny súťaže celkom: 
22 000 ,- €

Ceny:
1. miesto: 10 000,- €
2. miesto: 7000,- €
3. miesto: 5 000,- €

Dátum odovzdávania súťažných návrhov:
25. 04. 2023 10:00

Riadni členovia poroty:
Ing. Ivana Vala Magátová PhD. - predseda poroty
Ing. arch. Martin Ďurík
Ing. arch. Pavol Pokorný
Doc. Ing. arch. Marián Malovaný, PhD. 
JUDr. Boris Balog, PhD. 

Náhradníci poroty:
Ing. Ľubomír Špirko - náhradník
doc. PhDr. Peter Dorčák, PhD. MSc. - náhradník

Porota môže v priebehu súťaže požiadať vyhlasovateľa o prizvanie ďalších odborníkov.

Kompletné súťažné podklady nájdte TU.

Súťažné podmienky:

Riešené územie:

Podklady súťaže

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-dokumentov/detail/3286840?cHash=796d66ca2ab523fac563332d0fb7a8ed

Mapa podujatia

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím