Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
17. marec 2023
0
549

Nový Súťažný poriadok SKA

Od 1. marca 2023 nadobudlo platnosť nové znenie Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov.
Nový Súťažný poriadok SKA

Slovenská komora architektov:

Slovenská komora architektov (SKA) považuje súťaž za najúčinnejší nástroj na získanie kvalitného návrhu a najčestnejší spôsob zadávania súvisiacej zákazky na architektonické služby ako zásadnej podmienky pre vznik hodnotného architektonického diela a udržateľný rozvoj urbánneho a krajinného prostredia.

Základné parametre dobrej súťaže - profesionálna príprava, transparentný a čestný priebeh, nezávislé a zodpovedné odborné posúdenie návrhov, otvorenosť a nediskriminácia účasti, rovnosť šancí na výhru, primerané požiadavky na návrh, adekvátne odmenenie najlepších návrhov a rešpektovanie autorských práv.

Proces aktualizácie Súťažného poriadku (SP) SKA:

Na zasadnutí Výboru pre súťaže a verejné obstarávanie dňa 24. 11. 2021 bola menovaná pracovná skupina pre prípravu zásadnejšej novelizácie SP SKA. Tá by mala reagovať na rozšírené portfólio súťažných postupov ako rozšírenie tradičnej súťaže návrhov. Súčasne prax ukázala nefunkčnú formálnosť zoznamu spracovateľov súťažných podmienok (s.p.) a zoznamu porotcov, ako aj isté procesné nejasnosti pri overovaní súťažných podmienok súťaží komorou.

Pracovná skupina v zložení architektov: Adam Lukačovič, Martin Jančok, Michal Marcinov a Rudo Žákovský a zástupcov úradu SKA: Mirek Karas, Martin Zaiček a Rea Dilhoffová pracovala na úpravách SP SKA od začiatku roka 2022. V decembri 2022 prebehla na pôde Výboru pre súťaže a verejné obstarávanie pri predstavenstve SKA diskusia k výslednému návrhu. Výbor novelu prijal s niekoľkými pripomienkami, ktoré boli následne zapracované. Výsledný dokument novelizovaného súťažneho poriadku SKA schválilo predstavenstvo SKA na svojom zasadnutí dňa 8. februára 2023. Dňa 1. marca 2023 nadobudol nový SP SKA platnosť. 

Výber zmien, ktoré by nemali ostať bez povšimnutia:

  • prinavrátenie pojmu "architektonická súťaž" zastrešujúci všetky formy súťaží a predmetu súťaží v ktorých výsledkom a hodnoteným prvkom je návrh; 
  • mení sa pomer vyhlásených cien z 5:3:2 na 5:4:3 v prospech 2. a 3. miesta v poradí;
  • definuje sa režijná odmena a spôsob jej uplatnenia; reflektuje predovšetkým priebehy malých súťaží, súťažných dialógov a vyzvaných súťaží;
  • ruší sa spôsob výpočtu primeranej celkovej sumy na ceny a odmeny v projektovej súťaži ako 0,5 - 2% predpokladaných nákladov stavby. S dôrazom na zákonnú povinnosť vyhlasovateľa uvádzať výšku PHZ (predpokladaná hodnota zákazky) sa ako minimum sumy na ceny a odmeny stanovuje podiel 15% z hodnoty kompletných fáz základných služieb architekta príslušnej zákazky, bez ohľadu na ich obstarávaný rozsah;
  • v ideovej súťaži sa výška cien a odmien určuje ako minimálne 5-násobok režijnej odmeny, kalkulovanej na základe odhadu časového honoráru a priamych nákladov na vyhotovenie súťažného návrhu;
  • ruší sa zoznam spracovateľov súťažných podmienok a zoznam porotcov z dôvodu neproduktívnej formálnosti zoznamov.

Komora intenzívne podporuje čo najširšiu účasť svojich členov a členiek v súťažiach aj prostredníctvom pravidelného vzdelávacieho formátu, venovaného organizácii architektonickej súťaže. Súčasne aktívne zverejňuje výsledky a hodnotené návrhy ukončených súťaží, čo považuje za prirodzenú formu reflexie a rastu kvality architektonického navrhovania.


Súťažný poriadok SKA nájdete priamo na stránke Slovenskej komory architektov, alebo k nahliadnutiu v prílohe nižšie:

 

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím