Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Gerhardt Braun Slovakia k.s.

Pivničné kobky

Drobného 27
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

VELUX

Tepelnoizolačné parametre vyhovujú...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

MINIMAL / MAXIMAL – kovanie v minimalistickom dizajne

Material & Technology s.r.o. – M&T (výrobca)
Material & Technology s.r.o. – M&T (distribútor)

ISOVER STOPVAP 90

Parozábrana pre difúzne uzatvorené konštrukcie...

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
8. jún 2020
0
1994

Výsledky súťaže: Architektonicko-výtvarný návrh expozície Kniežacia hrobka z Popradu

Expozícia v priestoroch Podtatranského múzea v Poprade má predstaviť archeologický nález európskeho významu odbornej i laickej verejnosti.
Výsledky súťaže: Architektonicko-výtvarný návrh expozície Kniežacia hrobka z Popradu

Podtatranské múzeum v Poprade vyhlásilo v januári súťaž, ktorej cieľom bolo získať architektonicko-výtvarný návrh expozície Kniežacia hrobka z Popradu podľa scenára, ktorý vypracoval Archeologický ústav SAV v Nitre. Do fázy vyhodnotenia návrhov postúpilo celkom 8 autorských kolektívov, ktoré stvárnili výstavné priestory s celkovou plochou 469 m². Porota zasadala 27. mája 2020. Poradie určila nasledovne:

 

1. miesto:
Ing. arch. Márius Žitňanský, Ing. arch. Vladimír Šimkovič, Bc. Adam Mravík, Bc. Viktor Mikovčák Cena: 3 500 €
Hodnotenie poroty: Návrh pracuje s hmotou archeologického nálezu s prekvapujúcou mierou ľahkosti. Dôraz kladie na samotný nález, ktorý v priestore tomu určenému prezentuje čisto, bez ďalších vizuálne rušivých komponentov. Návrh maximálne rešpektuje daný priestor, nezapĺňa ho ťažkopádnym výstavným mobiliárom. V prvých dvoch miestnostiach stupňuje isté napätie a očakávanie návštevníka, ktoré v strednej, ústrednej miestnosti vrcholí tajomnou atmosférou, temným priestorom s panorámou exteriéru a dominantnou hrobkou v podzemí. Efektné riešenie veľkoplošných sklených stien s uložením vzácnych nálezov ale vyvoláva dojem vysokej náročnosti údržby expozície a účinnosti nutnej klimatickej ochrany exponátov. Porota odporúča dopracovať návrh stvárnenia jednotlivých tém scenára s prihliadnutím k praktickým potrebám expozície, vrátane jej údržby, bezpečnosti a na interaktívne, virtuálne, multimediálne prvky s dôrazom na interaktivitu s návštevníkom.

 

2. miesto:
Ing. arch. Klaudia Chodelková, Peter Moravčík
Cena: 2 000 €
Hodnotenie poroty: Návrh dôkladne plní stanovené nároky na rozsah vystavených predmetov nálezu, dokumentuje dôležité sprievodné okolnosti tak, ako boli stanovené scenárom súťaže. Účinne kladie dôraz na interpretáciu - pochopenie významu jednotlivých expozičných objektov. Pracuje s kombináciou viacerých expozičných postupov s potrebnou mierou interaktívnych pomôcok. Kombinuje nástenné a priestorové vitrínové elementy so sprievodnou grafickou ilustráciou. Detailne rozpracováva vhodné a nápadité technické riešenia včítane vítaného využitia originálnych trámov vonkajšej komory a prezentácie najvýznamnejších exponátov. Problematickým sa javí nedostatočná reflexia charakteristických tektonických vlastností priestorov, v ktorých je expozícia komponovaná. Svojou koncepciou bezo zvyšku zatemneného prostredia ako pozadia svetelne exponovaných plôch a predmetov je skôr výstavníckou stratégiou s limitovanou identifikáciou s miestom a prostredím expozície. V tomto zmysle je voči jestvujúcim architektonickým charakteristikám značne anonymná. Dôsledne zatemnená atmosféra celej expozície je síce atraktívna, je však takto oslabené jej vyvrcholenie v centrálnom zatemnenom priestore s hrobkou a diorámou. Priveľa predmetov a informácií tu vystavených tiež skôr rozptyľuje uvedomenie si jedinečnosti nálezu silným zážitkom práve v tejto centrálnej pozícii.

 

3. miesto:
Mgr. art. Matúš Bišťan, Mgr. art. Šimon Chovan
Cena: 1 500 €
Hodnotenie poroty: Prezentácia je pojatá moderne a esteticky. Akceptuje najdôležitejšie požiadavky scenára a pracuje s účinnou interaktivitou s návštevníkom (mikroskop, virtuálna realita). Príťažlivá je aj jednotiaca farebnosť riešenia. Vkladané modulové prvky zmenšujú výstavné priestory a vytvárajú hluché zóny. Kombinácia denného svetla a umelého osvetlenia (priznané okná expozície) môže mať negatívny vplyv na exponáty z organických materiálov, ktoré sú v prevahe. Rozpočet je spracovaný len formálne, bez špecifikácie položiek.

 

4. miesto
Ing. arch. Ján Bátora, Ing.arch. Zuzana Bátorová Zombeková, Ing. arch. Mária Holčeková, PhD.
Hodnotenie poroty: Návrh pracuje s rôznymi ústrednými motívmi jednotlivých výstavných miestností, ktoré sa prepisujú do ich architektonických riešení. Tento inštalačný princíp reaguje na bohatosť a rôzne vrstvy archeologického nálezu kniežacej hrobky a okrem oficiálnych spôsobov jeho vystavenia zahŕňa aj náznaky hravej interpretácie pre detských návštevníkov a interaktívneho prístupu pre všetkých návštevníkov. Prínosné je vloženie oddychovej zóny s panoramatickým kinom a zakomponovanie nosných exponátov aj s ich interpretáciou, ako aj dekoratívne využitie originálnych trámov hrobky. Zároveň však rozsah a rôznorodosť výstavného fondu pôsobí vizuálnou preplnenosťou priestoru, ktorá navzdory jednotnému čiernemu pozadiu prebíja ako špecifický charakter výstavných priestorov, tak unikátnosť samotného nálezu.

 

5. miesto:
Ing. arch. Ľubomír Ondrejka, Ing. arch. Ján Vasičák
Hodnotenie poroty: Návrh dôsledne pracuje s "krabičkovým" systémom hrobky. Hrobku a jej jednotlivé vrstvy rozkladá a prezentuje ich v jednotlivých miestnostiach múzea samostatne. Nad hrobkou v podlahe vytvára stiesnený priestor z drevenej konštrukcie evokujúci stiesnený pocit v hrobe. Forma prezentácie však mierne dezinterpretuje nález, lebo pozorovateľa umiestňuje súčasne nad hrobku ako aj do nej. Taktiež je mierne ťažkopádna, ale rozhodne je jedna z viac premyslených koncepcií, ktoré boli do súťaže predložené.

 

6. miesto
Ing. arch. Vladimír Schmidt
Hodnotenie poroty: Štandardný prístup k muzeálnej inštalácii do izolovaných vitrín, architektonický vstup minimálny. Dominancia zvolených farieb a vitrín odvádzajú pozornosť od podstaty – prezentácie artefaktov. Nevhodnosť použitia závesov, ktoré predstavujú skôr prvok obytného interiéru ako výstavného priestoru.

 

7. miesto:
Ing. Slavomír Dluhý
Hodnotenie poroty: Návrh akceptuje základné požiadavky scenára a detailne rozpracoval jednotlivé témy (dobrodružstvo vedy a pod.). Vyzdvihnúť treba aj prácu s detailom expozície. Návrh je opticky i esteticky nevýrazný a priestory sú preplnené. Ústredný priestor 108 je pre návštevníkov nevhodne komponovaný. Rozpočet je podrobný, ale výrazne predimenzovaný nad limity stanovené vyhlasovateľom - predpokladá viac ako dvojnásobné náklady.

 

8. miesto:
Akad. arch. Jozef Habodász, Ing. arch. Akad. arch. Juraj Štecko
Hodnotenie poroty: Zjednotenie výstavného fondu do priestorových a plošných rámov by mohlo byť podnetnou myšlienkou, nie však v navrhovanom poňatí. Prílišná robustnosť rámových profilov, ich farebnosť upozorňujúca iba sama na seba a powerpointový banálny motív zeminy ako jednotného grafického pozadia nerešpektujú ani výnimočnosť nálezu, ani špecifický charakter výstavných miestností.

 

O kniežacej hrobke z Popradu

Unikátny kniežací hrob z Popradu-Matejoviec sa našiel v roku 2005 pri stavbe priemyselného parku. Tento výnimočný archeologický nález európskeho významu priniesol bohatstvo nielen v podobe neobyčajne dobre zachovaných drevených architektúr a ďalších organických zvyškov, ale najmä nové poznatky o spoločnosti z konca 4. stor. po Kr., teda zo sklonku doby rímskej a počiatku obdobia sťahovania národov. Na projekte spolupracujú odborníci z mnohých domácich i zahraničných inštitúcií v oblasti konzervovania a reštaurovania dreva, kože a textilu, v oblasti prírodovedného datovania, antropológie, archeozoológie, archeobotaniky a palynológie, ale aj špecialisti na 3D modelovanie, analýzy DNA a izotopy stroncia, odborníci na pravekú metalurgiu, analýzy skla alebo keramiku. Plánovaná expozícia v priestoroch Podtatranského múzea v Poprade bude venovaná prezentácii výsledkov tejto spolupráce a komplexnému predstaveniu hrobky v kultúrnom a geografickom kontexte doby. Mimoriadna zachovalosť i historický význam tohto objektu si vyžaduje primerane náročný prístup k jeho dlhodobému prezentovaniu so zachovaním všetkých jeho kvalít v rámci ochrany vzácnej pamiatky. Zároveň chceme hrobku sprístupniť odbornej i laickej verejnosti ako nový prvok kultúrneho turizmu v širšom priestore Vysokých Tatier i Slovenska.

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím