Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
8. jún 2020
0
2361

Výsledky súťaže: Architektonicko-výtvarný návrh expozície Kniežacia hrobka z Popradu

Expozícia v priestoroch Podtatranského múzea v Poprade má predstaviť archeologický nález európskeho významu odbornej i laickej verejnosti.
Výsledky súťaže: Architektonicko-výtvarný návrh expozície Kniežacia hrobka z Popradu

Podtatranské múzeum v Poprade vyhlásilo v januári súťaž, ktorej cieľom bolo získať architektonicko-výtvarný návrh expozície Kniežacia hrobka z Popradu podľa scenára, ktorý vypracoval Archeologický ústav SAV v Nitre. Do fázy vyhodnotenia návrhov postúpilo celkom 8 autorských kolektívov, ktoré stvárnili výstavné priestory s celkovou plochou 469 m². Porota zasadala 27. mája 2020. Poradie určila nasledovne:

 

1. miesto:
Ing. arch. Márius Žitňanský, Ing. arch. Vladimír Šimkovič, Bc. Adam Mravík, Bc. Viktor Mikovčák Cena: 3 500 €
Hodnotenie poroty: Návrh pracuje s hmotou archeologického nálezu s prekvapujúcou mierou ľahkosti. Dôraz kladie na samotný nález, ktorý v priestore tomu určenému prezentuje čisto, bez ďalších vizuálne rušivých komponentov. Návrh maximálne rešpektuje daný priestor, nezapĺňa ho ťažkopádnym výstavným mobiliárom. V prvých dvoch miestnostiach stupňuje isté napätie a očakávanie návštevníka, ktoré v strednej, ústrednej miestnosti vrcholí tajomnou atmosférou, temným priestorom s panorámou exteriéru a dominantnou hrobkou v podzemí. Efektné riešenie veľkoplošných sklených stien s uložením vzácnych nálezov ale vyvoláva dojem vysokej náročnosti údržby expozície a účinnosti nutnej klimatickej ochrany exponátov. Porota odporúča dopracovať návrh stvárnenia jednotlivých tém scenára s prihliadnutím k praktickým potrebám expozície, vrátane jej údržby, bezpečnosti a na interaktívne, virtuálne, multimediálne prvky s dôrazom na interaktivitu s návštevníkom.

 

2. miesto:
Ing. arch. Klaudia Chodelková, Peter Moravčík
Cena: 2 000 €
Hodnotenie poroty: Návrh dôkladne plní stanovené nároky na rozsah vystavených predmetov nálezu, dokumentuje dôležité sprievodné okolnosti tak, ako boli stanovené scenárom súťaže. Účinne kladie dôraz na interpretáciu - pochopenie významu jednotlivých expozičných objektov. Pracuje s kombináciou viacerých expozičných postupov s potrebnou mierou interaktívnych pomôcok. Kombinuje nástenné a priestorové vitrínové elementy so sprievodnou grafickou ilustráciou. Detailne rozpracováva vhodné a nápadité technické riešenia včítane vítaného využitia originálnych trámov vonkajšej komory a prezentácie najvýznamnejších exponátov. Problematickým sa javí nedostatočná reflexia charakteristických tektonických vlastností priestorov, v ktorých je expozícia komponovaná. Svojou koncepciou bezo zvyšku zatemneného prostredia ako pozadia svetelne exponovaných plôch a predmetov je skôr výstavníckou stratégiou s limitovanou identifikáciou s miestom a prostredím expozície. V tomto zmysle je voči jestvujúcim architektonickým charakteristikám značne anonymná. Dôsledne zatemnená atmosféra celej expozície je síce atraktívna, je však takto oslabené jej vyvrcholenie v centrálnom zatemnenom priestore s hrobkou a diorámou. Priveľa predmetov a informácií tu vystavených tiež skôr rozptyľuje uvedomenie si jedinečnosti nálezu silným zážitkom práve v tejto centrálnej pozícii.

 

3. miesto:
Mgr. art. Matúš Bišťan, Mgr. art. Šimon Chovan
Cena: 1 500 €
Hodnotenie poroty: Prezentácia je pojatá moderne a esteticky. Akceptuje najdôležitejšie požiadavky scenára a pracuje s účinnou interaktivitou s návštevníkom (mikroskop, virtuálna realita). Príťažlivá je aj jednotiaca farebnosť riešenia. Vkladané modulové prvky zmenšujú výstavné priestory a vytvárajú hluché zóny. Kombinácia denného svetla a umelého osvetlenia (priznané okná expozície) môže mať negatívny vplyv na exponáty z organických materiálov, ktoré sú v prevahe. Rozpočet je spracovaný len formálne, bez špecifikácie položiek.

 

4. miesto
Ing. arch. Ján Bátora, Ing.arch. Zuzana Bátorová Zombeková, Ing. arch. Mária Holčeková, PhD.
Hodnotenie poroty: Návrh pracuje s rôznymi ústrednými motívmi jednotlivých výstavných miestností, ktoré sa prepisujú do ich architektonických riešení. Tento inštalačný princíp reaguje na bohatosť a rôzne vrstvy archeologického nálezu kniežacej hrobky a okrem oficiálnych spôsobov jeho vystavenia zahŕňa aj náznaky hravej interpretácie pre detských návštevníkov a interaktívneho prístupu pre všetkých návštevníkov. Prínosné je vloženie oddychovej zóny s panoramatickým kinom a zakomponovanie nosných exponátov aj s ich interpretáciou, ako aj dekoratívne využitie originálnych trámov hrobky. Zároveň však rozsah a rôznorodosť výstavného fondu pôsobí vizuálnou preplnenosťou priestoru, ktorá navzdory jednotnému čiernemu pozadiu prebíja ako špecifický charakter výstavných priestorov, tak unikátnosť samotného nálezu.

 

5. miesto:
Ing. arch. Ľubomír Ondrejka, Ing. arch. Ján Vasičák
Hodnotenie poroty: Návrh dôsledne pracuje s "krabičkovým" systémom hrobky. Hrobku a jej jednotlivé vrstvy rozkladá a prezentuje ich v jednotlivých miestnostiach múzea samostatne. Nad hrobkou v podlahe vytvára stiesnený priestor z drevenej konštrukcie evokujúci stiesnený pocit v hrobe. Forma prezentácie však mierne dezinterpretuje nález, lebo pozorovateľa umiestňuje súčasne nad hrobku ako aj do nej. Taktiež je mierne ťažkopádna, ale rozhodne je jedna z viac premyslených koncepcií, ktoré boli do súťaže predložené.

 

6. miesto
Ing. arch. Vladimír Schmidt
Hodnotenie poroty: Štandardný prístup k muzeálnej inštalácii do izolovaných vitrín, architektonický vstup minimálny. Dominancia zvolených farieb a vitrín odvádzajú pozornosť od podstaty – prezentácie artefaktov. Nevhodnosť použitia závesov, ktoré predstavujú skôr prvok obytného interiéru ako výstavného priestoru.

 

7. miesto:
Ing. Slavomír Dluhý
Hodnotenie poroty: Návrh akceptuje základné požiadavky scenára a detailne rozpracoval jednotlivé témy (dobrodružstvo vedy a pod.). Vyzdvihnúť treba aj prácu s detailom expozície. Návrh je opticky i esteticky nevýrazný a priestory sú preplnené. Ústredný priestor 108 je pre návštevníkov nevhodne komponovaný. Rozpočet je podrobný, ale výrazne predimenzovaný nad limity stanovené vyhlasovateľom - predpokladá viac ako dvojnásobné náklady.

 

8. miesto:
Akad. arch. Jozef Habodász, Ing. arch. Akad. arch. Juraj Štecko
Hodnotenie poroty: Zjednotenie výstavného fondu do priestorových a plošných rámov by mohlo byť podnetnou myšlienkou, nie však v navrhovanom poňatí. Prílišná robustnosť rámových profilov, ich farebnosť upozorňujúca iba sama na seba a powerpointový banálny motív zeminy ako jednotného grafického pozadia nerešpektujú ani výnimočnosť nálezu, ani špecifický charakter výstavných miestností.

 

O kniežacej hrobke z Popradu

Unikátny kniežací hrob z Popradu-Matejoviec sa našiel v roku 2005 pri stavbe priemyselného parku. Tento výnimočný archeologický nález európskeho významu priniesol bohatstvo nielen v podobe neobyčajne dobre zachovaných drevených architektúr a ďalších organických zvyškov, ale najmä nové poznatky o spoločnosti z konca 4. stor. po Kr., teda zo sklonku doby rímskej a počiatku obdobia sťahovania národov. Na projekte spolupracujú odborníci z mnohých domácich i zahraničných inštitúcií v oblasti konzervovania a reštaurovania dreva, kože a textilu, v oblasti prírodovedného datovania, antropológie, archeozoológie, archeobotaniky a palynológie, ale aj špecialisti na 3D modelovanie, analýzy DNA a izotopy stroncia, odborníci na pravekú metalurgiu, analýzy skla alebo keramiku. Plánovaná expozícia v priestoroch Podtatranského múzea v Poprade bude venovaná prezentácii výsledkov tejto spolupráce a komplexnému predstaveniu hrobky v kultúrnom a geografickom kontexte doby. Mimoriadna zachovalosť i historický význam tohto objektu si vyžaduje primerane náročný prístup k jeho dlhodobému prezentovaniu so zachovaním všetkých jeho kvalít v rámci ochrany vzácnej pamiatky. Zároveň chceme hrobku sprístupniť odbornej i laickej verejnosti ako nový prvok kultúrneho turizmu v širšom priestore Vysokých Tatier i Slovenska.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím