Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
24. marec 2022
1
1217

Súťaž: Charitný dom, Dolný Smokovec

Návrh riešenia areálu Charitného domu a návrh architektonického riešenia samotného objektu Charitného domu.
Vyhlásenie24.3.2022
06:00
Odovzdanie návrhov13.4.2022
16:00
VyhlasovateľSpišská katolícka Charita
AdresaSlovenská 30,
Spišská Nová Ves,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktIng. arch. Anton Reitzner (3linea, spol. s r.o.)
0918 817 999
anton.reitzner@3linea.sk

Účel súťaže

Účelom súťaže je výber spracovateľa projektovej dokumentácie prestavby objektu Charitného domu a architektonicko-urbanistického riešenia priľahlého areálu. Zákazka bude zadaná účastníkovi, ktorého návrh vyberie porota ako víťazný, podľa poradia zostaveného porotou.

Hlavným cieľom vyhlasovateľa je vytvoriť otvorený areál, ktorý vhodným spôsobom skĺbi požiadavky na krátkodobé ubytovanie hostí s plánovaným dlhodobým ubytovaním dôchodcov. Lesopark a prvky voľnočasových aktivít sú určené nielen krátkodobo či dlhodobo ubytovaným hosťom, ale i verejnosti a obyvateľom susedných obytných zón. Objekty riešeného areálu budú slúžiť pre rekreáciu a oddych, vzdelávanie, stravovanie i wellness, pre výkon sociálnych a pobytových služieb, a ako aj servis pre pútnikov a aktivity mládeže a rodiny.

V prvej etape predložia záujemcovia zloženie riešiteľského tímu a portfólio referenčných projektov, z ktorých bude vyplývať schopnosť a skúsenosť záujemcu spracovať urbanistický a architektonický návrh v požadovanej kvalite.

Vyhlasovateľ vyzve na účasť v druhej etape 3-5 účastníkov, ktorí sa umiestnili na prvom až piatom mieste v poradí zostavenom porotou v prvej etape. Druhá etapa má formu dvoch workshopov, v priebehu ktorých účastníci vypracujú, predložia a odprezentujú svoje návrhy pred porotou.

Súťažné podmienky overila Slovenská komora architektov.


Predpokladaná hodnota pri súťaži návrhov: 220.000 € bez DPH, ktorá pozostáva z:

 • hodnoty cien pre účastníkov vo výške 25.000 €
 • predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služieb v zmysle bodu č. 3.2. vo výške 195.000 € bez DPH

Predpokladané investičné náklady na realizáciu  sú 4.000.000 € bez DPH.

Druh súťaže

Druh súťaže podľa predmetu: urbanisticko-architektonická.
Druh súťaže podľa účelu: projektová.
Druh súťaže podľa okruhu účastníkov: verejná neanonymná.
Druh súťaže podľa počtu etáp: dvojetapová s workshopom.

Súťažné podmienky a súťažné pomôcky si môžu súťažiaci prevziať v digitálnej forme z internetovej stránky vyhlasovateľa https://caritas.sk.

Lehoty a termíny súťaže

 • Zverejnenie výzvy 24. marca 2022
 • Predloženie dokladov (portfólií ) do prvej etapy 13. apríla 2022 (16.00 h)
 • Hodnotiace zasadnutie poroty prvej etapy 19.-20. apríla 2022
 • Vyrozumenie účastníkov o výsledku prvej etapy
 • (výber 3-5 účastníkov) do 26. apríla 2022
 • Druhá etapa súťažného hodnotenia
 • Prvý workshop
 • Prezentácia zadania, prednášky, obhliadka územia, diskusia 3. mája 2022
 • Druhý workshop
 • Zaslanie rozpracovaného riešenia účastníkov súťaže 31. mája 2022
 • Prezentácia rozpracovaného riešenia účastníkov súťaže, diskusia 7. júna 2022
 • Odoslanie pripomienok poroty k rozpracovaným riešeniam 14. júna 2022
 • Zaslanie finálneho riešenia účastníkov súťaže 12. júla 2022 (16.00 h)
 • Prezentácia finálneho riešenia účastníkov súťaže, diskusia 19. júla 2022
 • Hodnotiace zasadnutie poroty 19.-22. júla 2022
 • Vyrozumenie uchádzačov o výsledku druhej etapy 26. júl 2022
 • Zverejnenie výsledkov súťaže 9. augusta 2022
 • Termín vyplatenia cien a odmien do 26. augusta 2022
 • Verejná prezentácia a výstava finálnych riešení august - september 2022

Porota

Riadni členovia poroty – závislí na vyhlasovateľovi:

 • Ing. arch. Ladislav Friedmann

Riadni členovia poroty – nezávislí na vyhlasovateľovi:

 • Ing. arch. Martin Baloga, PhD. - autorizovaný architekt SKA
 • Mgr. Akad. arch. Ing. arch. Tomáš Bujna - autorizovaný architekt SKA
 • Ing. arch. Tomáš Sobota - autorizovaný architekt SKA, predseda poroty
 • Ing. arch. Michal Žoffčák - autorizovaný architekt SKA

Náhradník poroty – závislý na vyhlasovateľovi

 • Ing. Ján Dečo - zástupca Spišskej katolíckej charity

Náhradník poroty – nezávislý na vyhlasovateľovi

 • Ing. arch. Lukáš Sečka, PhD. - autorizovaný architekt SKA

Prizvaný expert poroty s poradným hlasom

 • Ing. Michal Pitek - autorizovaný stavebný inžinier

Odmeny

Vyhlasovateľ určil na odmeny celkovú sumu vo výške 25.000 €. Každému účastníkovi, ktorého finálny súťažný návrh bude hodnotiť porota, bude udelená finančná odmena v sume 5000 €.

1937 - Vila Caritas a Charitný dom spolu
1937 - Vila Caritas a Charitný dom spolu
Situácia - ortofotomapa
Situácia - ortofotomapa
Charitný dom na dobovej fotografii
Charitný dom na dobovej fotografii

Súťažné podmienky a súťažné pomôcky si môžu súťažiaci prevziať v digitálnej forme z internetovej stránky vyhlasovateľa https://caritas.sk.

Súťažné podmienky a zadanie nájdete aj v prílohách nižšie:

Súťažné podmienky:

Súťažné zadanie:

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím