Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
24. september 2020
2
2915

ISOVER Multi Comfort Students Contest 2020

Výsledky národného kola obľúbenej študentskej súťaže.
ISOVER Multi Comfort Students Contest 2020

Témou XVI. ročníka medzinárodnej študentskej súťaže Multi Comfort Students Contest 2020, vypísanej divíziou Isover koncernu Saint-Gobain, bola revitalizácia industriálnej zóny v parížskom satellite Saint-Denis.

Kontext a história riešeného územia

Pôvodne stredoveké mesto sa v 19. storočí stalo priemyselným centrom, prepojeným s Parížom prostredníctvom železnice, neskôr súčasťou jeho predmestia. Najvýznamnejším podnetom pre rozvoj štvrte bola výstavba štadiónu pre turnaje FIFA v roku 1998. Od roku 2000 je Saint-Denis, spolu s ďalšími deviatimi satelitmi nachádzajúcimi sa severne od Paríža, súčasťou projektu Plaine Commune.  Rozmach v oblasti ekonomiky a kultúry a urbánnej mobility vyvoláva zmeny sociálnej a vekovej skladby obyvateľov, súčasne s prehodnotením prístupu k prírodným a architektonickým hodnotám. Prelomovým by sa mal stať rok 2024, kedy bude Saint-Denis opäť súčasťou podujatia svetového formátu  –  športoviská  v severnej časti metropolitnej oblasti Paríža budú hostiť olympijské a paralympijské hry. 

Zadanie

Úlohou študentov bola rehabilitácia industriálneho územia, prebiehajúceho pozdĺž Seiny, ktoré na východnej strane vymedzuje železničná trať. Medzi dôležité kritériá patril pre posudzovanie návrhov patrilo vytvorenie nového prepojenia v smere východ - západ, s cieľom vytvorenia plnohodnotnej komunikačnej siete. Súčasťou industriálnej zóny je historická štvorpodlažná budova Maison de François Coignet z roku 1853. Realizácia architekta Théodora Sancheza využíva historicky prvú železobetónovú skeletovú  konštrukciu. Medzi hodnotné fragmenty v území patria tiež budovy priemyselných skladov z roku 1864. Pamiatkovo chránené artefakty industriálneho dedičstva sa stávajú súčasťou novej štruktúry územia. Novonavrhovaná polyfunkčná štruktúra, ktorá je predmetom študentských návrhov, zahŕňa 250-300 bytových jednotiek, školy, škôlky a doplnkové služby pre voľnočasové aktivity (kultúra, šport, rekreácia). Úlohou študentov bolo na vybraných typoch navrhovaných bytových jednotiek preukázať dodržanie požiadaviek systému Multi Comfortu spoločnosti Saint-Gobain (kvalita vnútorného prostredia definovaná ukazovateľmi ako tepelný komfort, svetlotechnika, akustika, a kvalita ovzdušia).

“Víziou súťaže je premena postindustriálnej lokality na pulzujúcu zelenú štvrť, súčasne však s rešpektovaním historického a kultúrneho dedičstva a jeho zapojením do nového kontextu udržateľného rozvoja,” stojí v zadaní aktuálneho ročníka súťaže.

Národné kolo ako brána do parížskeho finále

Na príprave národného kola súťaže a jeho vyhodnotení sa podieľala divízia ISOVER koncernu Saint-Gobain a Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave. V národnom kole súťažili študenti slovenských vysokých škôl a odborov so zameraním na architektúru a pozemné staviteľstvo. Národných kôl súťaže sa celosvetovo zúčastnilo 982 tímov, z toho 52 kolektívov sa stretne v parížskom finále. Do februárového medzinárodného kola postúpili dva návrhy slovenských študentov. U nás sa do šestnásteho ročníka súťaže zapojilo 20 autorských kolektívov. Okrem skúsených architektov ako Iľja Skoček, Matej Grébert a Klára Macháčová zasadli v porote tiež mladí architekti, ktorí majú so súťažou skúsenosti, viackrát v nej uspeli a dosiahli ocenenia aj na medzinárodnej úrovni.

V národnom kole súťaže bolo hodnotených 13 návrhov. Porota národného kola zasadala dňa 16. 9. 2020 v zložení :

 • Ing. arch. Vladimír Hain, PhD., ÚKAIS, FAD STU Bratislava - predseda
 • Ing. arch. Klára Macháčová, PhD., ÚEEA FAD STU Bratislava
 • Ing. arch. Táňa Dunajská, Compass atelier, Bratislava 
 • Ing. arch. Iľja Skoček, SKA
 • Ing. Vladimír  Šimkovic, IEPD
 • Ing. arch. Tomáš Boroš, FU, TU Košice
 • Ing. arch. Matej Grébert, Compass atelier, Bratislava
 • Ing. arch. Matúš Podskalický, Design factory, Bratislava
 • Ing. Vladimír Balent, divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products, s. r.o.
 • Ing. Miroslav Zliechovec, Saint-Gobain Slovensko
 • Ing. arch. Eva Vojteková, PhD., ÚKAIS, FA STU Bratislava, tajomník súťaže

V zmysle súťažných podmienok bola ocenené dva návrhy. Tretia cena nebola udelená. Porota okrem toho udelila odmeny za inovatívne riešenia.

Porota 16. ročníka súťaže Multi Comfort Students Contest rozhodla o výsledkoch nasledovne:

 

1. miesto - súťažný návrh č. 9, heslo 293845
Autor: Bc. Patrik Domanický, FAD STU BA
Vedúci ateliéru : Katarína Fejo, Tomáš Hanáček
Asistenti: Viktor Kasala, Martin Dubiny

Komentár poroty:
Odvážný návrh mestského centra so silným a kvalitným solitérom, spĺňa kritéria Multi Comfortu, logicky nasadené prepojenie v smere východ-západ, ktoré reaguje na os jestvujúcej parkovej záhrady. Prínosom návrhu je silný urbanistický koncept a komplexnosť riešenia návrhu. Dispozičné riešenie s otvoreným parterom má jasný komunikačný systém, na ktorom je osadená horná štvorpodlažná konštrukcia nesúca zavesenú fasádu interiérovej záhrady. Hodnotný je experimentálny prístup hľadania nového spôsobu hybridného bývania založený na rovnováhe medzi individuálnymi potrebami, kolektívnymi potrebami, udržateľnou architektúrou, vnútorným prostredím budovy a konštrukciou stavby. Porota v medzinárodnom kole odporúča podrobnejšie odprezentovať priestor za hlavným objektom, dovysvetliť protihlukové opatrenia od jestvujúcej železnice, preukázať splnenie akustických kritérií a vyjadriť zreteľne spôsob zabránenia prehrievaniu a prevetrávanie jadrami v hlavnom objekte. 

Spojené súťažné panely
Spojené súťažné panely
Panel 1
Panel 1
Panel 2
Panel 2
Panel 3
Panel 3

 

2. miesto - súťažný návrh č. 4, heslo 90151
Autori: Bc. Andrej Vojtko, Bc. Kristián Ján Vidiš, FAD STU BA
Vedúci ateliéru : Katarína Fejo, Tomáš Hanáček
Asistenti: Viktor Kasala, Martin Dubiny

Komentár poroty:
Návrh vytvára novú priečnu komunikačnú os v smere východ-západ v podobe vyvýšeného mostu, ktorý je verejným priestorom v dvoch úrovniach. Na túto os sú navesené požadované funkcie občianskej vybavenosti, ktoré sú vhodne naviazané na nové verejné priestory. Urbanistický koncept zdvojnásobuje plochu verejného priestoru vytvorením podzemnej úrovne. Porota odporúča v medzinárodnom kole preukázať životaschopnosť konceptu dvojúrovňového verejného priestoru, presvetlenie jeho spodnej časti aj s ohľadom na bezpečnosť voči sociálnym živlom. Samotné objekty, ich hmotové, dispozičné riešenie a prírodné prostredie ktoré vytvárajú na hornej platforme sú veľmi kultivované. Funkčno-prevádzkové schémy a detaily sú spracované na nadštandardnej úrovni. Najvýznamnejším prínosom je vízia urbanistického prepojenia štyroch riekou či železnicou od seba oddelených štvrtí, ktorá ideu súťaže povýšila z Multi Comfort domu na Multi Comfort City.   

Panel 1
Panel 1
Panel 2
Panel 2
Panel 3
Panel 3

 

Odmeny:

Odmena - Súťažný návrh č. 10, heslo 275391
Autori: Jakub Hanzl, Denis Pakši, SvF STU BA

Panel 1
Panel 1
Panel 3
Panel 3

 

Odmena - súťažný návrh č. 1, heslo 259365
Autori: Bc. Sára Grmanová, Bc. Matúš Kravčík, SvF STU BA

Panel 1
Panel 1
Panel 2
Panel 2


Ostatné súťažné návrhy:

Súťažný návrh č. 2, heslo 238481
Autori: Brigitta Döményová
Pedagóg: Juraj Herman

 

 

Súťažný návrh č. 3, heslo 229105
Autori: Kristián Krajňák, Olena Osadchuk
Pedagóg: Juraj Koban

 

Súťažný návrh č. 5, heslo 132397
Autori: Mária Girášková, Eva Kováčová
Pedagóg: Ema Ruhigová


Súťažný návrh č. 6, heslo 109156
Autori: Samuel Szkuban, Patrik Čačala
Pedagóg: Roman Ruhig

 

Súťažný návrh č. 7, heslo 970618
Autori: Dajana Goda, Tomáš Kadlec
Pedagóg: Jozef Kuráň


Súťažný návrh č. 8, heslo 341064
Autori: Bc. Zuzana Šišková, Bc. Peter Králik
Pedagóg: Pavol Paňák


Súťažný návrh č. 11, heslo 172706
Autori: Bc. Tomáš Kažimír
Pedagóg: Juraj Herman


Súťažný návrh č. 12, heslo 689217
Autori: Bc. Štefan Jančár, Bc. Dominika Ľudvigová
Pedagóg: Juraj Koban


Súťažný návrh č. 13, heslo 371458
Autori: Bc. Ivana Bezáková, Bc. Michal Kostroš
Pedagóg: Henrich Pifko

Súvisiace články

Ing Jakub HanzlSKBratislava
Saint-GobainSKBIM knižnice a objekty
Ing. Denis PakšiSKBratislava
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím