Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
21. september 2021
0
1093

Študentská architektonická súťaž 2022

Zadaním 17. ročníka študentskej súťaže, je revitalizácia zóny v susedstve vlakovej stanice Varšava východ.
Vyhlásenie22.9.2021
08:00
Odovzdanie návrhov11.4.2022
22:00
VyhlasovateľSaint-Gobain Construction Products, s.r.o.
AdresaStará Vajnorská 139,
Bratislava,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktIng. arch. Eva Vojteková, PhD.
eva.vojtekova@stuba.sk

Medzinárodná študentská súťaž, ktorú od roku 2004 organizuje skupina Saint-Gobain vstupuje do aktuálneho ročníka s novým názvom a aktualizovanými súťažnými podmienkami. Zadanie Študentskej architektonickej súťaže (pôvodne Študentská súťaž Mutli-Comfort Students Contest) sa presúva do poľskej Varšavy, kde sa uskutoční v júni budúceho roku aj medzinárodné finále. Kvalitne pripravené zadanie, možnosť technických konzultácií, ale hlavne príležitosť porovnať svoju prácu v národnom aj medzinárodnom kontexte, robia súťaž stále obľúbenejšou. Do posledného ročníka v Paríži sa zapojilo viac ako 2800 študentov z 38 krajín Európy a Ázie.

Téma súťaže

Revitalizácia lokality vo varšavskej štvrti Praga-Południe - Kamionek.

Cieľ súťaže

Cieľom súťaže je podporiť kreatívny prístup pri návrhu energeticky nenáročných a udržateľných budov, pomôcť účastníkom súťaže (študentom) zorientovať sa v možnostiach tvorby konštrukčného riešenia a detailov s použitím produktov a riešení Saint-Gobain.

Zadanie súťaže

Zadanie súťaže, ktoré pripravila skupina Saint-Gobain v úzkej spolupráci s mestom Varšava má dve časti:

 • Načrtnúť predstavu konverzie historickej výrobnej haly s výmerou 14 500 m2
 • V novej obytnej časti navrhnúť študentské bývanie.

Na vybranom objekte je potrebné preukázať parametre udržateľnosti a kvality vnútorného prostredia, zodpovedajúceho štandardu Multi-Comfort spoločnosti Saint-Gobain. V prípade energetickej účinnosti je možné výpočty realizovať pomocou PHPP, MCH designer, ISOVER Fragment... Výpočet uhlíkovej stopy bude realizovaný v programe One Clic LCA. Program a školenie budú zabezpečené bezplatne. 

Účastníci súťaže

Súťaž je otvorená pre všetkých študentov (skupiny študentov) bakalárskeho, inžinierskeho či magisterského štúdia v študijných odboroch so zameraním na architektúru a pozemné staviteľstvo (alebo v študijných odboroch príbuzného zamerania) na vysokých školách a univerzitách v Slovenskej republike.

Všetci účastníci musia mať počas trvania súťaže štatút študenta. Účastníkmi môžu byť jednotlivci alebo tímy v počte max. 2 osoby. Každý účastník (jednotlivec alebo tím) súťaží len s jedným projektom. 

Formát súťaže

Architektonická študentská súťaž má dve fázy:

Prvá fáza súťaže je národná.

Porota bude hodnotiť všetky súťažné návrhy. Projekty na prvých troch miestach získajú finančnú odmenu. Možnosť prezentácie v medzinárodnom kole bude mať najlepšia dvojica prác. Víťazné projekty národného kola budú ocenené na slávnostnom vyhlásení.

Druhá fáza súťaže je medzinárodná.

Autori dvoch najlepších projektov z národného kola súťaže sa zúčastnia na medzinárodnom finále, ktoré sa už tradične uskutoční formou galavečera. Tohtoročné finále bude vo Varšave v termíne 8. - 10. júna 2022. Počas večera budú jednotlivé projekty vystavené na nazretie a diskusiu. Každý účastník medzinárodného kola dostane príležitosť v krátkej päťminútovej prezentácii priblížiť hlavnú ideu svojho návrhu. Prezentácie budú takisto vysielané v priamom prenose na medzinárodnej stránke venovanej súťaži. Po prezentáciách bude nasledovať zasadnutie poroty a slávnostné odovzdávanie cien víťazom. Porota vyhlási troch medzinárodných víťazov.

Online konzultácie

Od novembra 2021 do februára 2022 prebehne niekoľko online webinárov. Dátum a čas budú upresnené e-mailom, zaslaným každému zaregistrovanému účastníkovi súťaže. 

Ceny a sponzorské dary

Národné kolo/Medzinárodné kolo:

 1. cena 1 100/5 000 eur
 2. cena 600/ 3 000 eur
 3. cena 300/1 500 eur

Prípadné sponzorské dary budú rozdelené podľa rozhodnutia sponzorov. Každému účastníkovi
súťaže budú vyplatené režijné náklady v sume 30 eur.

V medzinárodnom kole bude udelená jedna študentská cena a usporiadateľ môže udeliť špeciálnu cenu.

Študentská a špeciálna cena bude 1 000 eur.

Harmonogram súťaže

 • Odovzdanie súťažných návrhov do národného kola: do 11. apríla 2022
 • Zasadnutie poroty a vyhlásenie výsledkov: 20. apríl 2022
 • Odovzdanie podkladov pre medzinárodné kolo: do 2. mája 2022
 • Medzinárodné kolo súťaže: 8. - 10. júna 2022, Varšava, Poľsko

Porota 

Výber víťazov v národnom kole zabezpečí porota zložená z predstaviteľov fakúlt, uznávaných autorít z praxe, víťaza minuloročného národného kola a zamestnancov spoločnosti Saint-Gobain. Pri hodnotení a výbere troch najlepších návrhov sa bude prihliadať na odporučené hodnotiace kritériá. Zloženie poroty bude oznámené neskôr.

Hodnotiace kritériá

Koncept udržateľného rozvoja súvisiaceho s ekonomickými, ekologickými a sociálnymi aspektmi je kľúčovou súčasťou všetkých nasledujúcich kritérií a musí sa zohľadňovať na všetkých úrovniach hodnotenia.

Jednotlivé anonymné súťažné práce s podmienkou aplikácie produktov a systémov Saint-Gobain budú posudzované odbornou porotou v rámci všeobecne platných podmienok a kritérií prijatého architektonického riešenia úlohy.

Predmetom hodnotenia bude:

 • ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE: 50 % - Mimoriadnosť návrhu, funkčný koncept a regionálne aspekty, usporiadanie.
 • TECHNICKÉ KRITÉRIÁ: 30 % - Stavba spĺňa kritériá pre Multi-komfortné domy spoločnosti Saint-Gobain (tepelné, vizuálne a denné svetlo, kvalita vzduchu) aj požiadavky na požiarnu bezpečnosť.
 • STAVEBNÉ DETAILY: 20 % - Kvalita a ucelenosť navrhnutých detailov stavby s ohľadom na fyzikálne faktory (tepelné a akustické mosty, vzduchotesnosť a odvod vlhkosti).
 • POUŽITIE PRODUKTOV: 10 % - Správne používanie a uvádzanie produktov a riešení Saint-Gobain v projekte.

Bližšie informácie o súťaži nájdete na stránke Vyhlasovateľa, kde nájdete aj všetky potrebné súťažné podklady.

Zadanie a lokalitu priblížia aj nasledovné videoprezentácie:

Zadanie:

4608
Youtube

Virtuálna prehliadka lokality:

4568
Youtube

Mapa podujatia

Súvisiace články

Saint-GobainSKBIM knižnice a objekty
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím