Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
21. september 2021
0
1192

Študentská architektonická súťaž 2022

Zadaním 17. ročníka študentskej súťaže, je revitalizácia zóny v susedstve vlakovej stanice Varšava východ.
Vyhlásenie22.9.2021
08:00
Odovzdanie návrhov11.4.2022
22:00
VyhlasovateľSaint-Gobain Construction Products, s.r.o.
AdresaStará Vajnorská 139,
Bratislava,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktIng. arch. Eva Vojteková, PhD.
eva.vojtekova@stuba.sk

Medzinárodná študentská súťaž, ktorú od roku 2004 organizuje skupina Saint-Gobain vstupuje do aktuálneho ročníka s novým názvom a aktualizovanými súťažnými podmienkami. Zadanie Študentskej architektonickej súťaže (pôvodne Študentská súťaž Mutli-Comfort Students Contest) sa presúva do poľskej Varšavy, kde sa uskutoční v júni budúceho roku aj medzinárodné finále. Kvalitne pripravené zadanie, možnosť technických konzultácií, ale hlavne príležitosť porovnať svoju prácu v národnom aj medzinárodnom kontexte, robia súťaž stále obľúbenejšou. Do posledného ročníka v Paríži sa zapojilo viac ako 2800 študentov z 38 krajín Európy a Ázie.

Téma súťaže

Revitalizácia lokality vo varšavskej štvrti Praga-Południe - Kamionek.

Cieľ súťaže

Cieľom súťaže je podporiť kreatívny prístup pri návrhu energeticky nenáročných a udržateľných budov, pomôcť účastníkom súťaže (študentom) zorientovať sa v možnostiach tvorby konštrukčného riešenia a detailov s použitím produktov a riešení Saint-Gobain.

Zadanie súťaže

Zadanie súťaže, ktoré pripravila skupina Saint-Gobain v úzkej spolupráci s mestom Varšava má dve časti:

 • Načrtnúť predstavu konverzie historickej výrobnej haly s výmerou 14 500 m2
 • V novej obytnej časti navrhnúť študentské bývanie.

Na vybranom objekte je potrebné preukázať parametre udržateľnosti a kvality vnútorného prostredia, zodpovedajúceho štandardu Multi-Comfort spoločnosti Saint-Gobain. V prípade energetickej účinnosti je možné výpočty realizovať pomocou PHPP, MCH designer, ISOVER Fragment... Výpočet uhlíkovej stopy bude realizovaný v programe One Clic LCA. Program a školenie budú zabezpečené bezplatne. 

Účastníci súťaže

Súťaž je otvorená pre všetkých študentov (skupiny študentov) bakalárskeho, inžinierskeho či magisterského štúdia v študijných odboroch so zameraním na architektúru a pozemné staviteľstvo (alebo v študijných odboroch príbuzného zamerania) na vysokých školách a univerzitách v Slovenskej republike.

Všetci účastníci musia mať počas trvania súťaže štatút študenta. Účastníkmi môžu byť jednotlivci alebo tímy v počte max. 2 osoby. Každý účastník (jednotlivec alebo tím) súťaží len s jedným projektom. 

Formát súťaže

Architektonická študentská súťaž má dve fázy:

Prvá fáza súťaže je národná.

Porota bude hodnotiť všetky súťažné návrhy. Projekty na prvých troch miestach získajú finančnú odmenu. Možnosť prezentácie v medzinárodnom kole bude mať najlepšia dvojica prác. Víťazné projekty národného kola budú ocenené na slávnostnom vyhlásení.

Druhá fáza súťaže je medzinárodná.

Autori dvoch najlepších projektov z národného kola súťaže sa zúčastnia na medzinárodnom finále, ktoré sa už tradične uskutoční formou galavečera. Tohtoročné finále bude vo Varšave v termíne 8. - 10. júna 2022. Počas večera budú jednotlivé projekty vystavené na nazretie a diskusiu. Každý účastník medzinárodného kola dostane príležitosť v krátkej päťminútovej prezentácii priblížiť hlavnú ideu svojho návrhu. Prezentácie budú takisto vysielané v priamom prenose na medzinárodnej stránke venovanej súťaži. Po prezentáciách bude nasledovať zasadnutie poroty a slávnostné odovzdávanie cien víťazom. Porota vyhlási troch medzinárodných víťazov.

Online konzultácie

Od novembra 2021 do februára 2022 prebehne niekoľko online webinárov. Dátum a čas budú upresnené e-mailom, zaslaným každému zaregistrovanému účastníkovi súťaže. 

Ceny a sponzorské dary

Národné kolo/Medzinárodné kolo:

 1. cena 1 100/5 000 eur
 2. cena 600/ 3 000 eur
 3. cena 300/1 500 eur

Prípadné sponzorské dary budú rozdelené podľa rozhodnutia sponzorov. Každému účastníkovi
súťaže budú vyplatené režijné náklady v sume 30 eur.

V medzinárodnom kole bude udelená jedna študentská cena a usporiadateľ môže udeliť špeciálnu cenu.

Študentská a špeciálna cena bude 1 000 eur.

Harmonogram súťaže

 • Odovzdanie súťažných návrhov do národného kola: do 11. apríla 2022
 • Zasadnutie poroty a vyhlásenie výsledkov: 20. apríl 2022
 • Odovzdanie podkladov pre medzinárodné kolo: do 2. mája 2022
 • Medzinárodné kolo súťaže: 8. - 10. júna 2022, Varšava, Poľsko

Porota 

Výber víťazov v národnom kole zabezpečí porota zložená z predstaviteľov fakúlt, uznávaných autorít z praxe, víťaza minuloročného národného kola a zamestnancov spoločnosti Saint-Gobain. Pri hodnotení a výbere troch najlepších návrhov sa bude prihliadať na odporučené hodnotiace kritériá. Zloženie poroty bude oznámené neskôr.

Hodnotiace kritériá

Koncept udržateľného rozvoja súvisiaceho s ekonomickými, ekologickými a sociálnymi aspektmi je kľúčovou súčasťou všetkých nasledujúcich kritérií a musí sa zohľadňovať na všetkých úrovniach hodnotenia.

Jednotlivé anonymné súťažné práce s podmienkou aplikácie produktov a systémov Saint-Gobain budú posudzované odbornou porotou v rámci všeobecne platných podmienok a kritérií prijatého architektonického riešenia úlohy.

Predmetom hodnotenia bude:

 • ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE: 50 % - Mimoriadnosť návrhu, funkčný koncept a regionálne aspekty, usporiadanie.
 • TECHNICKÉ KRITÉRIÁ: 30 % - Stavba spĺňa kritériá pre Multi-komfortné domy spoločnosti Saint-Gobain (tepelné, vizuálne a denné svetlo, kvalita vzduchu) aj požiadavky na požiarnu bezpečnosť.
 • STAVEBNÉ DETAILY: 20 % - Kvalita a ucelenosť navrhnutých detailov stavby s ohľadom na fyzikálne faktory (tepelné a akustické mosty, vzduchotesnosť a odvod vlhkosti).
 • POUŽITIE PRODUKTOV: 10 % - Správne používanie a uvádzanie produktov a riešení Saint-Gobain v projekte.

Bližšie informácie o súťaži nájdete na stránke Vyhlasovateľa, kde nájdete aj všetky potrebné súťažné podklady.

Zadanie a lokalitu priblížia aj nasledovné videoprezentácie:

Zadanie:

4676
Youtube

Virtuálna prehliadka lokality:

4630
Youtube

Mapa podujatia

Súvisiace články

Saint-GobainSKBIM knižnice a objekty
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím