Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
22. september 2021
0
120

K použiteľnému informačnému modelu stavby vás privedie BEP

Building Information Modelling ako nástroj pre navrhovanie, realizáciu a prevádzku stavieb
K použiteľnému informačnému modelu stavby vás privedie BEP

Building Information Modelling ako nástroj pre navrhovanie, realizáciu a prevádzku stavieb nie je pre etablovaných projektantov, investorov a stavebníkov žiadnou novinkou. Len málo z nich však vie, ako sa v praxi skutočne dopracovať k použiteľnému informačnému modelu stavby. Riešením je vykonávací plán BIM, najčastejšie označovaný skratkou BEP (angl. BIM Execution Plan).

BEP je jeden zo základných dokumentov, ktorý definuje pravidlá, kompetencie a spôsob spolupráce pri tvorbe informačného modelu stavby (BIM). Vzhľadom na to, že informačný model stavby môže byť zdieľaný, bez jasných pravidiel sa proces jeho tvorby nielen predlžuje, no môže viesť i k chybám, ktoré zvyšujú náklady na výstavbu. „Napríklad autor projektu vykurovania by nemal mať oprávnenie robiť zásahy v BIM modeli, ktoré by mohli narušiť statiku. Vo vykonávacom pláne BIM by preto mali byť prehľadne určené osoby a ich zodpovednosť, procesy a väzby či spôsob komunikácie a zdieľania informácií medzi jednotlivými zúčastnením stranami,“ zdôrazňuje Mário Juščík, odborný garant vzdelávacej platformy Multi Comfort.

 

Pri väčších projektoch je dôležité používať nielen jednotné informácie pre všetky časti BIM, ale malo by v ňom byť uvedené aj to, aké všetky informácie má obsahovať. Jeho súčasťou je ideálne Úroveň potreby informácií (angl.  Level of Information Need - LOIN), ktorý definuje rozsah a podrobnosť nielen geometrie, ale aj informácií. Úroveň potreby informácií (LOIN) obsahuje zoznam informácií k jednotlivým kategóriám prvkov vrátane toho, ktoré, kedy a ako sa budú vypĺňať počas jednotlivých stupňov projektu a ich úroveň podrobnosti v 3D modeli. Ako však upozorňuje Petr Vokoun zo spoločnosti BIM Project, BIM by sa nemal zavádzať bezhlavo, cieľom je zabrániť odovzdaniu príliš veľkého množstva informácií. Do informačného modelu stavby možno vložiť veľké množstvo informácií, hoci investor ich v skutočnosti potrebuje len pár, a preto je potrebné venovať veľkú pozornosť pri zadávaní BIM projektu a tým tvorbe BEP. Mário Juščík podporuje tento prístup. „Pri niektorých systémových konštrukciách Rigips uvádzame aj pätnásť parametrov, no nie všetky môžu byť dôležité pre konkrétny projekt. V prípade priečok pre potreby certifikácie vnútorného prostredia celkom postačujú údaje o vzduchovej nepriezvučnosti a tepelnom odpore. Z hľadiska správy a údržby budovy je najmä pri technických zariadeniach budovy zasa dôležité poznať výrobcu a názov výrobku, pretože ak sa napr. pokazí povedzme filter na vzduchotechnike, správca budovy len klikne na daný objekt a BIM databáza mu ponúkne jeho presnú špecifikáciu.“

Problematiku formulácie požiadaviek na úspešný manažment BIM projektu riešia aj pracovné skupiny BIM asociácie Slovensko. „Pripravili sme bezplatný online nástroj, ktorý vás prevedie obsahovými súčasťami BEP. Cieľom je pomôcť pri zorientovaní sa v problematike a vysvetliť potrebu formulácie kľúčových aspektov vykonávacieho plánu BIM, aby sa predišlo nedorozumeniam medzi objednávateľom a dodávateľom,“ približuje Tomáš Funtík, viceprezident asociácie.

Ak by sme sa na problematiku pozreli z pohľadu aktuálneho stavu na Slovensku, tak môžeme konštatovať, že pri riadení procesov a projektov v zmysle požiadaviek formulovaných v BEP (vykonávací plán BIM) až 67 % z aktívnych používateľov, ktorí sa hlásia k aktívnemu využívaniu BIM na projektoch, dnes neriadi procesy na základe BEP. Len 6 % spoločností má BEP implementovaný na všetkých BIM projektoch. Myslíme si, že nízke využitie BEP je jednoznačne spôsobené nízkou požiadavkou na BIM z pozície obstarávateľov, ktorá bola v roku 2020 na úrovni 5 %.

Komunikácia a kontinuita informácií

Kedysi sa projektovalo ručne pomocou rysovacieho pera na pantografe s posuvnými pravítkami. Neskôr sa od pauzákov a plachiet prešlo na digitálne kreslenie v počítači, ale výsledkom stále boli len dvojrozmerné výkresy, ktoré boli neprehľadné, v dôsledku čoho sa vo výkresoch vyskytovalo množstvo chýb, napríklad kanalizácia prechádzala cez nosník. Trojrozmerné projektovanie (parametrické modelovanie) stavieb v BIM kolízie minimalizuje. Používateľ si môže návrh zobraziť v rôznych uhloch a pohľadoch ako celok, ale aj po jednotlivých častiach, čiže len statiku alebo jednotlivé časti technického zariadenia budovy. BIM však zároveň prináša aj revolučný spôsob komunikácie pri príprave, výstavbe a správe budovy. Jeho cieľom teda nie je vytvoriť len trojrozmerný model objektu, ale poskytnúť potrebné, spoľahlivé a ľahko vymeniteľné informácie o stavbe každému, kto ich bude počas celého životného cyklu stavby potrebovať.

K najrozšírenejším BIM softvérom pre tvorbu architektonických/konštrukčných modelov na Slovensku patrí Allplan, Archicad a Revit (abecedné poradie). Sú síce postavené na odlišných platformách, ale podporujú export a import dát v štandardizovanom IFC formáte, ktorý je určený na výmenu informácií obsiahnutých v informačnom modeli stavby. Mário Juščík tvrdí, že v BEP by malo byť zadefinované aj to, aký spôsobom sa budú zdieľať dáta. Architekt totiž môže používať Archicad, statik Tekla Structure a projektant technického zariadenia budovy softvér od Autodesku. Podrobné nastavenie BIM je preto základom jeho úspechu.

Väčšina výrobcov stavebných materiálov a konštrukcií má spracované  tzv. BIM objekty/elementy, ktoré sú kompatibilné s BIM softvérmi. Pri ich implementácii sa využívajú rôzne prístupy. Vo väčšine prípadov si architekti a projektanti majú možnosť vybrať v katalógu výrobcu produkt alebo konštrukciu podľa požadovaných parametrov, stiahnuť si ho ako BIM objekt do svojho počítača a vložiť do BIM softvéru. Tento spôsob ale nefunguje vždy spoľahlivo pre systémové prvky ako sú materiály alebo konštrukcie. Sofistikovanejší spôsob preto predstavujú pluginy, ktoré sú prepojené s produktovými databázami. Po ich nainštalovaní do BIM softvéru možno na jedno kliknutie vkladať požadované informácie o produktoch alebo  systémových konštrukciách do projektu, pričom sprístupňujú kompletné a aktuálne portfólio vrátane noviniek. „Má to aj iné výhody,“ všíma si Petr Vokoun. „Ak výrobca zmení názov produktu alebo systémového riešenia, automaticky sa to premietne do BIM pluginov a tým pádom databáza produktov a systémových riešení je vždy aktuálna.“

Progresívne elektronické knižnice konštrukcií sú spracované ako plugin pre softvér. Ako príklad uvádza Mário Juščík BIM elektronickú knižnicu systémových konštrukcií Rigips, ktorá predstavuje kompletnú digitálnu verziu Atlasu suchej výstavby, ktorý obsahuje predsadené a šachtové steny, priečky, bezpečnostné konštrukcie, podhľady, podkrovia, podlahy, drevostavby a samonosné stropy.

Rigips plugin BIM elektronická knižnica je dostupná pre softvéry Allplan, Archicad a Revit (abecedné poradie). V priebehu jedného až dvoch rokov by na tento systém mali prejsť aj ostatné divízie spoločnosti Saint-Gobain na Slovensku. „Perspektívne by sme radi tieto pluginy využívali ako komunikačný nástroj s architektmi a projektantmi pri vytváraní informačného modelu stavby. Naši odborníci im budú pomáhať s vyhľadávaním optimálnych konštrukcií a materiálov pre ich projekty,“ dodáva Mário Juščík.

Poloha na mape

Súvisiace články

Saint-GobainSKBIM knižnice a objekty
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím