Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
3. október 2022
0
753

ARCHITECTURE STUDENT CONTEST

Saint-Gobain Construction Products vyhlasuje študentskú architektonická súťaž 2023.
Vyhlásenie30.9.2022
07:00
Odovzdanie návrhov3.4.2023
14:00
VyhlasovateľSaint-Gobain Construction Products, s.r.o.
AdresaStará Vajnorská 139,
Bratislava,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktIng. arch. Eva Vojteková, PhD.
eva.vojtekova@stuba.sk

Cieľom súťaže je podporiť tvorivý prístup študentov, so zameraním na udržateľný rozvoj, súvisiaci s ekonomickými, ekologickými a sociálnymi aspektmi. Oboznámiť študentov s konceptom energeticky efektívnych stavieb, stimulovať ich aby premýšľali o tepelnej i akustickej pohode, potrebe denného sveta či čerstvého vzduchu v interiéri. To všetko s využitím osvedčených riešení, ktoré ponúka SAINT-GOBAIN a systém Multi-Comfort.

Prvý ročník súťaže sa konal v roku 2005 a zúčastnili sa ho študenti piatich krajín – Bulharska, Chorvátska, Macedónska, Rumunska a Srbska. Zadaním bolo navrhnutie horského hotela v pasívnom štandarde. Od roku 2006 sa súťaže každoročne zúčastňujú aj študenti Slovenských vysokých škôl. Súťaže sa každoročne zúčastňuje viac a viac študentov, univerzít a krajín. Ako sa súťaž vyvíjala, menil sa aj jej názov. Od 17-tého ročníka súťaže pokračuje pod názvom ARCHITECTURE STUDENT CONTEST.

Do posledného ročníka vo Varšave sa zapojilo viac ako 1600 študentov z 32 krajín sveta. Možnosť porovnať svoju prácu, stretávať sa a diskutovať so zahraničnými kolegami sú dôvody, prečo je súťaž tak populárna medzi študentmi a profesormi.

Téma súťaže

Úlohou 18. ročníka medzinárodnej študentskej súťaže Saint-Gobain je navrhnúť revitalizáciu územia nachádzajúceho sa západne od centra Lisabonu, pozdĺž rieky Tajo.

Cieľ súťaže

Cieľom súťaže je podporiť kreatívny prístup pri návrhu energeticky nenáročných a udržateľných budov, pomôcť účastníkom súťaže (študentom) zorientovať sa v možnostiach tvorby konštrukčného riešenia a detailov s použitím produktov a riešení Saint-Gobain.

Zadanie súťaže

Zadanie súťaže, ktoré pripravila skupina Saint-Gobain  má dve časti:

Prvá fáza súťaže je národná.

V tejto fáze súťaže sú porotou hodnotené všetky zaslané súťažné návrhy spĺňajúce súťažné kritéria. Projekty umiestnené na prvých troch miestach získajú finančné ohodnotenie. Najlepší projekt postupuje do medzinárodného kola súťaže.

Súťaž je otvorená pre všetkých študentov (skupiny študentov) bakalárskeho, inžinierskeho či magisterského štúdia v študijných odboroch so zameraním na architektúru a pozemné staviteľstvo (alebo študijných odboroch príbuzného zamerania) na vysokých školách a univerzitách v Slovenskej republike. Všetci účastníci musia mať po dobu trvania súťaže štatút študenta. Účastníkmi môžu byť jednotlivci, alebo tímy v počte max. 3 osoby. Každý účastník (jednotlivec, alebo tím) súťaží len s jedným projektom. Každý účastník sa môže národného kola zúčastniť len v jednej krajine.

Druhá fáza súťaže je medzinárodná

Autori víťazného projektu z národného kola sa zúčastnia medzinárodného finále. To sa uskutočňuje formou gala večera. Jednotlivé projekty sú vystavené k nahliadnutiu a diskusii. Každý účastník medzinárodného kola má príležitosť v krátkej 5-minútovej prezentácii priblížiť hlavnú ideu svojho návrhu. Študenti, ktorí sa medzinárodného finále nemôžu zúčastniť, môžu prezentácie svojich kolegov sledovať v priamom prenose cez internet.

Na vybraných objektoch je potrebné preukázať parametre udržateľnosti a kvality vnútorného prostredia, zodpovedajúceho štandardu Multi-Comfort spoločnosti Saint-Gobain. V prípade energetickej účinnosti je možné výpočty realizovať pomocou PHPP, MCH designer, ISOVER Fragment... Výpočet uhlíkovej stopy bude realizovaný v programe One Clic LCA. Program a školenie budú zabezpečené bezplatne. 

Online konzultácie

Od novembra 2022 do februára 2023 prebehne niekoľko online webinárov. Dátum a čas budú upresnené e-mailom, zaslaným každému zaregistrovanému účastníkovi súťaže. 

Ceny a sponzorské dary

Národné kolo / Medzinárodné kolo:
1. cena 3000 / 5000 Eur
2. cena 2000 / 3000 Eur
3. cena 1000 / 1500 Eur

Prípadné sponzorské dary budú rozdelené podľa rozhodnutia sponzorov. Každému účastníkovi súťaže budú vyplatené režijné náklady v sume 30 eur. 

V medzinárodnom kole bude udelená jedna študentská cena a usporiadateľ môže udeliť špeciálnu cenu.

Študentská a špeciálna cena bude ocenená sumou 1000 eur.

Harmonogram súťaže

• Uzavretie registrácie 31. marec 2023
• Odovzdanie súťažných návrhov do národného kola: do 3. apríla 2023
• Zasadnutie poroty a vyhlásenie výsledkov: 5. apríl 2023
• Odovzdanie podkladov pre medzinárodné kolo: 2. mája 2023

Porota 

Výber víťazov v národnom kole zabezpečí porota zložená z predstaviteľov fakúlt, uznávaných autorít z praxe, víťaza minuloročného národného kola a zamestnancov spoločnosti Saint-Gobain. Pri hodnotení a výbere troch najlepších návrhov sa bude prihliadať na odporučené hodnotiace kritériá. Zloženie poroty bude oznámené neskôr.

Hodnotiace kritériá

Koncept udržateľného rozvoja súvisiaceho s ekonomickými, ekologickými a sociálnymi aspektmi je kľúčovou súčasťou všetkých nasledujúcich kritérií a musí sa zohľadňovať na všetkých úrovniach hodnotenia.

Jednotlivé anonymné súťažné práce s podmienkou aplikácie produktov a systémov Saint-Gobain budú posudzované odbornou porotou v rámci všeobecne platných podmienok a kritérií prijatého architektonického riešenia úlohy.

Predmetom hodnotenia bude:

  • ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE: 50 % - Mimoriadnosť návrhu, funkčný koncept a regionálne aspekty, usporiadanie.
  • TECHNICKÉ KRITÉRIÁ: 20 % - Stavba spĺňa kritériá pre Multi-komfortné domy spoločnosti Saint-Gobain (tepelné, vizuálne a denné svetlo, kvalita vzduchu) aj požiadavky na požiarnu bezpečnosť.
  • STAVEBNÉ DETAILY: 20 % - Kvalita a ucelenosť navrhnutých detailov stavby s ohľadom na fyzikálne faktory (tepelné a akustické mosty, vzduchotesnosť a odvod vlhkosti).
  • POUŽITIE PRODUKTOV: 10 % - Správne používanie a uvádzanie produktov a riešení Saint-Gobain v projekte.

Bližšie informácie o súťaži nájdete na stránke Vyhlasovateľa, kde nájdete aj všetky potrebné súťažné podklady.

Zadanie a lokalitu priblížia aj nasledovné videoprezentácie:

4107
Youtube

Mapa podujatia

Súvisiace články

Saint-GobainSKBIM knižnice a objekty
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím