Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
28. apríl 2022
0
1832

SAINT- GOBAIN Architecture Student Contest 2022

Výsledky národného kola obľúbenej študentskej súťaže.
SAINT- GOBAIN Architecture Student Contest 2022

Témou XVII. ročníka medzinárodnej študentskej architektonickej anonymnej súťaže SAINT - GOBAIN Architecture Student Contest 2022, vypísanou divíziou ISOVER - firmy Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. bola revitalizácia územia Kamionek vo štvrti Praga Poludnie v poľskej Varšave, ktoré sa nachádza v blízkosti železničnej stanice Varšava východ. Železničná stanica toto územie ohraničuje zo severu, v južnej časti sa nachádza pamiatkovo chránená budova továrne Josefa Rosenthala z 1904, ktorá lokalitu ohraničuje z južnej strany.

Na základe výškovej regulácie a funkčného využitia územia definovaného územným plánom je lokalita rozdelená na zónu A a zóny B1 až B3. V zóne A sa nachádza už spomínaná pamiatkovo chránená továreň, ktorú bolo možné využiť ako komunitné centrum s kultúrnymi, spoločenskými a inými voľnočasovými aktivitami so striktným zachovaním stavebnej pamiatkovo chránenej podstaty. 

V zóne B je podľa územného plánu predpokladaná prevládajúca obytná funkcia s podielom občianskej vybavenosti mestského významu. Výška zástavby v zóne B smerom ku stanici a na ulici Lubeľska na západnej strane je stanovená na 25m s povolenou hustotou zástavby až 100%. V tejto časti zóny B bolo podľa podmienok súťaže možné umiestniť študentské bývanie s 250 jednotkami (220 jednolôžkových a 30 dvojlôžkových izieb) s vlastnou kúpeľňou a kuchynským kútom. Parter v území, ktoré vznikne výstavbou objektu študentského bývania, má slúžiť ako moderné zázemie pre študentskú komunitu aj pre historickú budovu bývalej továrne.

Na príprave národného kola súťaže a jeho vyhodnotení sa podieľala firma ISOVER a Fakulta Architektúry STU v Bratislave. Národného kola sa zúčastnili študenti v študijných odboroch so zameraním na architektúru a pozemné staviteľstvo na vysokých školách a univerzitách v Slovenskej republike. Medzinárodné kolo, do ktorého postupujú prvé dva návrhy z národnej súťaže sa bude konať 8. - 10. júna 2022 vo Varšave.

Na tomto linku si môžete pozrieť 5-minútové videá tímov, ktoré postúpili do medzinárodného kola. Sandra Blaškovičová a Martina Bežová s číslom 37, Bc.Juraj Potočár a Bc. Dávid Ontek s číslom 6.

Do národných kôl sa tento rok zapojilo 32 krajín a 223 univerzít. Na Slovensku sa do súťaže registrovalo 34 tímov z 3 univerzít. Odovzdaných bolo 17 návrhov. Porota národného kola zasadala dňa 21. 4. 2022 v zložení :

  • Ing. arch. Vladimír Hain, PhD., ÚKAIS FAD STU - predseda poroty
  • Ing. arch. Zuzana Zacharová, design factory, o.z.
  • Ing. arch. Gabriela Rolenčíková, rolencikova s.r.o.
  • Doc. Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD., ÚUÚP FAD STU
  • Prof. Ing. Silvia Vilčeková, PhD., TU Košice
  • Ing. arch. René Baranyai, RB architects
  • Ing. arch. Rudolf Lesňák, RULES, s.r.o.
  • Ing. arch. Patrik Domanický – víťaz národnej súťaže 2020
  • Ing. arch. Tomáš Guniš, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.

V zmysle súťažných podmienok boli ocenené tri prvé návrhy prvou, druhou a treťou cenou. Prvé dva návrhy podľa štatútu súťaže postupujú do medzinárodného kola a budú reprezentovať Slovenskú republiku na medzinárodnom kole vo Varšave. Zástupca divízie ISOVER firmy Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. udelil dve odmeny podľa vlastného uváženia ďalším 2 súťažným projektom.

 

1. miesto - súťažný návrh č. 1, heslo 491292
Autorky: Sandra Blaškovičová + Martina Bežová, 4. ročník, FAD STUBA

Hodnotenie poroty:

Pozitívom návrhu je jeho čitateľnosť, ktorá spočíva vo využívaní modularity jednak vo výškovom aj priestorovom členení a napojení na okolitý kontext mesta. Študentské bývanie nie je monolitickým monoblokom, ale skladačkou s opakovanou mierkou skeletu a vkladanými drevenými priestorovými jednotkami. Oddychový verejný priestor v rámci novo-vzniknutého vnútrobloku využíva v pôdorysnej stope modulovú mriežku odvodenú od priestorových modulárnych prvkov internátu, pričom ponecháva historickej budove svoj vlastný priestor s novou zeleňou. Návrh prvkov vnútorného nádvoria rešpektuje použitú modulovú sieť v pôdorysnej stope aj v dizajne priestorových prvkov mobiliáru. Architektonickým výrazom navrhnutá zástavba pripomína skôr veľkú bytovku a nie študentské bývanie, čo by bolo možné korigovať materiálovým prevedením a redukciou farebných kontrastov.

 

2. miesto - súťažný návrh č. 7, heslo 432791
Autori: Bc. Juraj Potočár + Bc. Dávid Ontek, 6. ročník, FAD STU BA

Hodnotenie poroty:

Návrh vsadil na kompaktný tvar zástavby, ktorá sa drží hmotovej línie jestvujúcej mestskej štruktúry v predstaničnom priestore, čím vznikol malý park oddeľujúci bývanie od komunikácie pred stanicou. Bloková kompaktnosť je v tomto kontexte priaznivá, vytvára v novom študentskom vnútrobloku poloverejný priestor venovaný študentským voľnočasovým aktivitám a necháva vyznieť pamiatkovo-chránenú budovu. Architektonický návrh budovy podobe kultivovanej jednoduchej hmoty so zaujímavo riešeným parterom s oblúkmi poskytuje aj možnosť iného nočného obrazu architektúry študentského internátu. Výraznejšie kompozičné dopracovanie, špecifikáciu povrchov by si zaslúžil parkový priestor a navrhované pochôdzne zelené strechy.

 

3. miesto - súťažný návrh č.11, heslo 208217
Autor: Jozef Červenák, 4. ročník, FAD STU BA

Hodnotenie poroty:

Návrh rieši študentské bývanie v podobe hmoty, ktorá lemuje poskytnutý pozemok, pričom do vzniknutého vnútrobloku vkladá ďalšiu hmotu, ktorá člení poloverejný parter študentského dvora s možnosťou vytvorenia rozmanitých priestorov. Prednosťou návrhu sú architektonicky zaujímavo vyriešené vnútorné zelené dvory v rámci novovzniknutého vnútrobloku, ktoré môžu poskytnúť rôzne atmosféry a zážitky z priestoru. Celková výška hmoty novostavby študentského internátu najmä v oblých nárožiach pôsobí masívne má však kultivovanú fasádu s loggiami a použitie režnej tehlovej fasády je v danom prostredí vhodné.

 

Odmeny:

Odmena za koncepčnú prácu s historickou budovou -  Súťažný návrh č. 2, heslo 28131203
Autori: Cindy Baloghová + Ľubomír Magerčák, SvF KARCH STU BA

 

Odmena za technicky prepracované analýzy -  Súťažný návrh č. 6, heslo 156214
Peter Dúbravka + Matúš Zajac, SvF KARCH STUBA

Slávnostné vyhlásenie výsledkov ako aj odovzdanie cien za účasti dekana FDA STU a členov poroty sa uskutoční v rámci Noci architektúry v priestoroch Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave podľa pandemickej situácie.

Doc. Ing. arch. Eva Vojteková, PhD., ÚKAIS, FA STU Bratislava, tajomník súťaže

Súvisiace články

Bc. Sandra BlaškovičovaSKIlava / Klobušice
Saint-GobainSKBIM knižnice a objekty
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím