Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
20. október 2023
0
561

ARCHITECTURE STUDENT CONTEST 2024

Saint-Gobain Construction Products vyhlasuje 19. ročník študentskej architektonickej súťaže.
Vyhlásenie30.9.2022
12:00
Odovzdanie návrhov8.4.2024
14:00
VyhlasovateľSaint-Gobain Construction Products, s.r.o.
AdresaStará Vajnorská 139,
Bratislava,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktIng. arch. Eva Vojteková, PhD.
eva.vojtekova@stuba.sk

Cieľom súťaže je podporiť tvorivý prístup študentov, so zameraním na udržateľný rozvoj, súvisiaci s ekonomickými, ekologickými a sociálnymi aspektmi. Oboznámiť študentov s konceptom energeticky efektívnych stavieb, stimulovať ich aby premýšľali o tepelnej i akustickej pohode, potrebe denného sveta či čerstvého vzduchu v interiéri. To všetko s využitím osvedčených riešení, ktoré ponúka SAINT-GOBAIN a systém Multi-Comfort.

Prvý ročník súťaže sa konal v roku 2005 a zúčastnili sa ho študenti piatich krajín - Bulharska, Chorvátska, Macedónska, Rumunska a Srbska. Zadaním bolo navrhnutie horského hotela v pasívnom štandarde. Od roku 2006 sa súťaže každoročne zúčastňujú aj študenti Slovenských vysokých škôl. Súťaže sa každoročne zúčastňuje viac a viac študentov, univerzít a krajín. Ako sa súťaž vyvíjala, menil sa aj jej názov. Od 17. ročníka súťaže pokračuje pod názvom ARCHITECTURE STUDENT CONTEST.

Do posledného ročníka v Lisabone sa zapojilo viac ako 1300 študentov zo 167 univerzít. Medzi dôležitú motiváciu na účasť v súťaži patrí možnosť porovnať svoju prácu v medzinárodnom kontexte a priestor pre diskusiu so zahraničnými kolegami.

Téma súťaže

Úlohou účastníkov 19. ročníka medzinárodnej študentskej súťaže, organizovanej skupinou Saint-Gobain v úzkej spolupráci s Helsinskou univerzitou a mestom Helsinki, je navrhnúť obytnú štvrť v oblasti blízko kampusu Viikki a Veterinárnej fakultnej nemocnice. 

Výzvy:

 • Navrhnúť nový objekt v novej obytnej časti (dočasný alebo trvalý),
 • Konverzia staršej administratívnej budovy na bývanie pre hosťujúcich výskumníkov alebo študentov
 • Navrhnúť prepojenie budov exteriérovou verejnou zeleňou,
 • Podporiť potenciálne opätovné použitie stavebných prvkov a materiálov.

Cieľ súťaže

Cieľom súťaže je podporiť kreatívny prístup pri návrhu energeticky nenáročných a udržateľných budov, pomôcť účastníkom súťaže (študentom) zorientovať sa v možnostiach tvorby konštrukčného riešenia a detailov s použitím produktov a riešení Saint-Gobain.

Zadanie súťaže

Zadanie súťaže, ktoré pripravila skupina Saint-Gobain  má dve časti:

Prvá fáza súťaže je národná.

V tejto fáze súťaže sú porotou hodnotené všetky zaslané súťažné návrhy spĺňajúce súťažné kritéria. Projekty umiestnené na prvých troch miestach získajú finančné ohodnotenie. Najlepší projekt postupuje do medzinárodného kola súťaže. Víťazné projekty národného kola budú ocenené na slávnostnom vyhlásení.

Súťaž je otvorená pre všetkých študentov (skupiny študentov) bakalárskeho, inžinierskeho či magisterského štúdia v študijných odboroch so zameraním na architektúru a pozemné staviteľstvo (alebo študijných odboroch príbuzného zamerania) na vysokých školách a univerzitách v Slovenskej republike. Všetci účastníci musia mať po dobu trvania súťaže štatút študenta. Účastníkmi môžu byť jednotlivci, alebo tímy v počte max. 3 osoby. Každý účastník (jednotlivec, alebo tím) súťaží len s jedným projektom. Každý účastník sa môže národného kola zúčastniť len v jednej krajine.

Druhá fáza súťaže je medzinárodná

Autori víťazného projektu z národného kola sa zúčastnia medzinárodného finále. To sa uskutočňuje formou gala večera v Helsinkách v termíne 26. - 28. júna 2024. Jednotlivé projekty sú vystavené k nahliadnutiu a diskusii. Každý účastník medzinárodného kola má príležitosť v krátkej 5-minútovej prezentácii priblížiť hlavnú ideu svojho návrhu. Prezentácie budú vysielané v priamom prenose cez internet na medzinárodnej stránke súťaže. Po prezentáciách bude nasledovať zasadnutie poroty a slávnostné predávanie cien víťazom. Medzinárodná porota potom vyhlási troch medzinárodných víťazov, držiteľa študentskej ceny a ceny pedagógov.

Online konzultácie

Od septembra 2023 do januára 2024 prebehne niekoľko online webinárov. Dátum a čas bude spresnený formou e-mailovej správy zaslanej každému zaregistrovanému účastníkovi súťaže. Konzultácie budú komunikované cez medzinárodnú a národnú stránku súťaže.

Ceny a sponzorské dary

Národné kolo / Medzinárodné kolo:
1. cena 3000 / 5000 €
2. cena 2000 / 3000 €
3. cena 1000 / 1500 €

Prípadné sponzorské dary budú rozdelené podľa rozhodnutia sponzorov. Každému účastníkovi súťaže budú vyplatené režijné náklady v sume 30 eur. 

V medzinárodnom kole bude udelená aj študentská cena a cena pedagógov.

Študentská cena a cena pedagógov bude ohodnotená sumou 1000 €.

Harmonogram súťaže

 • Uzavretie registrácie 31. marec 2024
 • Odovzdanie súťažných návrhov do národného kola: do 8. apríla 2024, 14:00 hod.
 • Zasadnutie poroty a vyhlásenie výsledkov: 10. apríl 2023
 • Odovzdanie podkladov pre medzinárodné kolo: 2. máj 2023
 • Medzinárodné kolo súťaže: 26. - 28. jún 2024 v Helsinkách
 • Výstava prác všetkých národného kola: jún 2024 na FAD STU v Bratislave

Porota 

Výber víťazov v národnom kole zabezpečí porota zložená z predstaviteľov fakúlt, uznávaných autorít z praxe, víťaza minuloročného národného kola a zamestnancov spoločnosti Saint-Gobain. Pri hodnotení a výbere troch najlepších návrhov sa bude prihliadať na odporučené hodnotiace kritériá. Zloženie poroty bude oznámené neskôr.

Hodnotiace kritériá

Koncept udržateľného rozvoja súvisiaceho s ekonomickými, ekologickými a sociálnymi aspektmi je kľúčovou súčasťou všetkých nasledujúcich kritérií a musí sa zohľadňovať na všetkých úrovniach hodnotenia.

Jednotlivé anonymné súťažné práce s podmienkou aplikácie produktov a systémov Saint-Gobain budú posudzované odbornou porotou v rámci všeobecne platných podmienok a kritérií prijatého architektonického riešenia úlohy.

Predmetom hodnotenia bude:

 • Architektonické riešenie: 30 % - nová výstavba
 • Udržateľnosť: 30 % - nová výstavba
 • Architektonické riešenie: 20 % - rekonštrukcia
 • Udržateľnosť: 20 % - rekonštrukcia

Bližšie informácie o súťaži nájdete na nasledujúcich odkazoch:
https://www.saint-gobain.sk/studentska-architektonicka-sutaz
https://architecture-student-contest.saint-gobain.com/edition-2024-helsinki

Štatút súťaže:

 

Súťažné zadanie:

Zadanie a lokalitu priblížia aj nasledovné videoprezentácie:

4883
Youtube
3552
Youtube

 

ASC 2024 - pravidlá, organizácia, právne podmienky, AJ:

Mapa podujatia

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím