Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
22. február 2019
2
3736

Dimitrovka - víťaz študentskej ceny CHEDDAR´19

Semestrálna práca bola na zimnej Noci architektúry vyhlásená ako najlepšia v kategórii Urbanizmus.
Dimitrovka - víťaz študentskej ceny CHEDDAR´19
Autori: Bc. Barbora Gunišová, Dominik HaviarSpolupráca: Ing. arch. Karol Görner, PhD (vedúci práce)Návrh: 2018 - 2019Adresa: Nobelova , Bratislava, SlovenskoPublikované: 24. február 2019

Dimitrovka vyčnievala rozsahom, spracovaním aj kvalitou návrhu. Rôzne formy kolektívneho bývania, dobre vyriešený verejný priestor, centrálny park prilehajúci k pôvodným industriálnym budovám... Víťaz.

"Väčšina prác bola veľmi komplexná a obsiahla. Nezriedka sme mali problém s prehľadnosťou a čitateľnosťou prezentácie. Víťazná práca najlepšie ukázala pridanú hodnotu návrhu, riešenie bolo zrozumiteľne popísané a nakreslené. Išlo o najkvalitnejšiu a najkomplexnejšiu prácu v rámci urbanizmu," dopĺňa Matúš Antolík.

Dielo predstavujeme s upraveným autorským textom:

Lokalita a východiskový stav

Riešené územie - Dimitrovka - je bývalá industriálna zóna v bratislavskej časti Nové mesto. Oblasť je poznačená priemyselnou výrobou. Výrobné areály sa začali budovať v na konci 19. storočia na vtedajšej periférii mesta. Dnes je súčasťou vnútorného mesta, v lokalite s prevládajúcou funkciou bývania. Územie je ohraničené rušnými dopravnými ťahmi s priamou náväznosťou na centrum mesta a diaľnicu D1.

V blízkosti sú tri dôležité železnične stanice - ŽS Vinohrady, Predmestie a Nové mesto, ktoré spôsobujú že hranicu územia tvoria z väčšej časti železničné trate vytvárajúce líniovú bariéru. Oblasť priamo susedí s priemyselným areálom Dynamitka a s bývalým podnikom Palma. Celková plocha územia je 105 hektárov. Zachovalo sa niekoľko pôvodných priemyselných budov, ktoré majú v súčasnosti zlý technický stav, ale vysokú architektonickú hodnotu. Zlomok z nich je Obnovených a využívaných aj dnes. Kontrast vytvára panelová zástavba a nové rezidenčné projekty. Územie je funkčne rôznorodé. Základná občianská vybavenosť je sústredená k obytnej zástavbe v severozápadnej časti. Okrem základných funkcii tu dominuje areál chemického priemyslu - Istrochem. Funkcia a ignorácia uličnej čiary robí lokalitu neatraktívnou. Neupravené zelené plochy nevyužívajú svoj potenciál a sú poznačené históriou výroby. Súkromné záhradky sú situované na nevhodnom mieste a vytvárajú bariéru pre chodcov.

Verejné priestranstvá pôsobia odstrašujúco, neponúkajú aktivity obyvateľom a väčšinou slúžia ako parkovisko. V rámci komunikácií chýbajú cyklotrasy spájajúce vyznámné časti územia. Zónu Dimitrovky navštevujú predovšetkým zákazníci špecializovaných predajní. Lokalita nie je atraktivna pre bežných ľudí.

Poloha územia v rámci mesta
Poloha územia v rámci mesta
Funkčné využitie územia
Funkčné využitie územia
Časová os
Časová os

Urbanistické riešenie

Hranice územia tvoria hlavné dopravné ťahy - vajnorská a račianská ulica. Lokalita je týmito ulicami dobre napojené na centrum mesta. Centrálna časť zóny je od týchto zastávok vzdialená niekoľko stoviek metrov a je obsluhovaná nedostačujúcim spojom MHD. Chýba kvalitné prepojenie s blízkymi železničnými stanicami. V budúcnosti je plánovaná integrovaná doprava s využitím železničných staníc Filiálka a predmestie.

Navrhnuté komunikácie rozdeľujú územie na niekoľko menších častí s prevládajúcou funkciou. Cesty sú hierarchicky usporiadané podľa dôležitosti a obslužnosti. Dve hlavné osi sa v centrálnej časti pretínajú, čím vytvárajú nové centrum. Po hlavnej osi napojenej na Vajnorskú ulicu je navrhnutá električková trať, ktorá prepája Hlavnú stanicu spolu so ŽS Predmestie. V rámci komunikácií sú navrhnuté nové pruhy pre MHD, cyklotrasy a chodníky pre plynulý pohyb chodcov. Na Vajnorskej ulici navrhovaná zástavba nadväzuje na existujúcu uličnú čiaru a vyúsťuje výškovou dominantou v administratívnej časti. Zástavba s prevládajucou funkciou bývania reaguje gradáciou na okolitú urbanistickú štruktúru. Hlavné dopravné ťahy sú umocnené  aktívnym parterom a kvalitnými verejnými priestormi. Pri pôvodných a nových zastávkach MHD sú navrhnuté dostatočné rozptylové plochy, taktiež rešpektujúce budúci rozvoj susedných oblastí. Okrem cestných komunikácií sú tieto oblasti s riešeným územím prepojené obnovenými nadzemnými lávkami ponad Vajnorskú ulicu a koľajiská.

Asanované a nahradené objekty od Vajnorskej ulice pokračujúce smerom do územia majú mestský charakter bytových domov. Statická doprava je riešená podzemnými garážami, parkovaním v podnoži, stojiskami na povrchu a hromadnými garážami. Každý blok má svoj poloverejný priestor so spevnenými plochami, ihriskami a športoviskami. Pri bytových domoch s nižšími podlažiami bez podnože sú priradené aj komunitné záhrady. Typológiu bytových domov dopĺňajú radové rodinné domy so súkromnými a komunitnými záhradkami. Protihlukovú bariéru od koľajísk tvorí zelený pás navrhnutý ako verejný park s množstvom aktivít a verejných plôch. Jeho súčasťou je dôležitá cyklotrasa spájajúca jazero Kuchajda, ktorá nadväzuje na cyklotrasu smerujúcu do Karpát.

Navrhnuté a obnovené zelené plochy sú medzi sebou poprepájané, vytvárajú zaujímavý verejný priestor a uprednostňujú pohyb peších v danom území. V rámci pôvodných parkov sa obnovili hodnotné budovy na rôzne kultúrne využitie ako napríklad múzeum predstavujúce minulosť riešenej lokality. Odstránila sa z nich statická doprava a taktiež sa navrhli nové komunikácie pre jednoduchší pohyb.

Kultúrny život a vyššia občianská vybavenosť sú sústredené na hlavnej osi, kolmej na električkovú trať. K pôvodným industriálnym objektom boli dostavané jednoduché stavby ktoré ich zjednotili a ponúkli priestor pre služby všetkých vekových kategórií - knižnica, ateliéry, galéria, predajne a gastro prevádzky. Sú v priamom kontakte s obnoveným parkom, pričom hlavným spojovacím prvkom sú vodné plochy v podobe kúpaliska a prírodného jazera. Ako navádzací prvok k ďalším službám slúži obnovená vlečka zrevitalizovaná ako pešia zóna. Na križovatke osí, kde je navrhnutá zastávka MHD je situovaná nekomerčná občianská vybavenosť ako zdravotné stredisko, škola, škôlka, denné centrá pre deti a seniorov. Z komerčnej vybavenosti je je tu množstvo gastro služieb, prechodné ubytovanie, kaviarne a predajne. Zeleň dopĺňajú spevnené plochy, pavilóny a vyvýšené chodníky poskytujúce výhľad na široké okolie. Zaujímavý kontrast tejto zóny vytvárajú zrekonštruované objekty transformované na loftové byty. Vyústením tejto centrálnej časti je tržnica s námestím v pôvodnom objekte.

Vyľudneniu zóny počas dňa predchádzajú administratívne objekty. Vďaka miešaniu funkcií prichádzajú na územie ľudia za prácou a tak je územie živé počas celého dňa.

Analýzy
Analýzy
Analýzy
Analýzy
SWOT_1
SWOT_1
SWOT_2
SWOT_2
Návrh urbanistickej štruktúry a funkčného využitia územia
Návrh urbanistickej štruktúry a funkčného využitia územia
Návrh dopravného riešenia a zelene
Návrh dopravného riešenia a zelene
Masterplan
Masterplan
Akonometria
Akonometria
Princípy
Princípy
Prevádzková schéma
Prevádzková schéma
Schéma zelene
Schéma zelene
Energetická schéma
Energetická schéma
Typológia
Typológia
Typológia
Typológia
Urbanistický detail - pôdorys
Urbanistický detail - pôdorys
Urbanistický detail - pôdorys
Urbanistický detail - pôdorys
Urbanistický detail - rezopohľad
Urbanistický detail - rezopohľad
Urbanistický detail - rezopohľad
Urbanistický detail - rezopohľad
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Plagát
Plagát

Kompletnú prácu vo formáte ISSUU si môžete prelistovať tu:

Podklady: Archtung, Barbora Gunišová, Dominik Haviar

Bc. Barbora Gunišová
Dominik Haviar
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím