Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
13. jún 2019
0
1691

Výsledky študentskej ceny CHEDDAR´19

V rámci letnej Noci architektúry boli v priestoroch Fakulty Architektúry STU v Bratislave ocenené najlepšie ateliérové práce.
Výsledky študentskej ceny CHEDDAR´19

Noc Architektúry je o jednom večere, kedy sa štyri poschodia Fakulty architektúry STU premenia na výstavu ateliérových prác študentov. Základnou myšlienkou podujatia je ukázať svetu, ako sa na škole tvorí.

To, ako sa najmladšia generácia architektov popasovala so zadaniami, hodnotila porota v pokračovaní študentskej ceny CHEDDAR. Hodnotené boli všetky vystavené ateliérové práce. Najlepšie projekty v kategóriách - Architektúra, Urbanizmus a Dizajn určila nezávislá porota zložená z odborníkov z praxe.

Nominácie a víťazi jednotlivých kategórií vzišli z kontinuálnej šesťhodinovej diskusie. Debatovalo sa o zadaniach reálnych, menej reálnych, aj o utopických víziách. Zo strany študentov bola dôležitá zrozumiteľná prezentácia témy a výsledku na obmedzenej ploche vystaveného plagátu.

Výsledky jednotlivých kategórií:

Architektúra

Diskusia v tejto kategórii bola už tradične najživšia a najdlhšia. Do širšieho výberu sa dostalo množstvo kvalitných projektov, silné zastúpenie mali najmä diplomové práce. Zaujali tiež projekty riešiace náročné súťažné zadania.

Víťazom sa stal minuloročný laureát špeciálnej ceny Jakub Masný, ktorý porotu upútal množstvom kvalitne odvedenej práce. Diplomový projekt Jakuba Masného vychádzal zo zadania súťaže ACSA - BUILT2LAST Resilience Design Challenge (aj napriek nemožnej účasti - FA STU nie je členom zámorskej asociácie architektonických škôl). Výsledkom je návrh viacúčelového komplexu pri novozélandskom meste Christchurch. Za normálnych okolností slúži ako vzdelávacie a rekreačné centrum. V prípade potreby sa však dokáže zmeniť na evakuačné, ubytovacie a medicínske stredisko. Faktorom udávajúcim konštrukčné riešenie boli stavebné princípy seizmicky rezistentnej architektúry.

Cenu víťazovi odovzdala Patrícia Botková (MAPA architekti): "Rozhodovanie v tejto kategórii bolo časovo najnáročnejšie. Vyberali sme spomedzi množstva pekných projektov. Víťazná práca vyčnievala už na prvý pohľad rozsahom a kvalitou spracovania. Návrh 'donútil' porotcov, aby si ho bližšie naštudovali, pochopili pomerne zložitú koncepciu. Vo finále nás presvedčilo práve spojenie konceptu, prepracovaného architektonického riešenia a výslednej formy."

Víťaz Kategórie:

Jakub Masný za prácu s názvom “Rekreačné-evakuačné stredisko”. Vedúcim diplomovej práce bol Pavol Paňák.

 

Nominácia v kategórii Architektúra:

Denisa Kollárová za projekt s názvom "Dom meditácie". Prácu viedol Jozef Bátor.

"Betónový brutalizmus", introvertný monofunkčný solitér. Práve tento projekt bol predmetom intenzívnej diskusie o adekvátnosti formy, funkcie, či kontextu. Odvážna diplomová práca nakoniec presvedčila podstatnú časť poroty a zaslúžila si nomináciu.

 

Nominácia v kategórii Architektúra:

Barbora Gunišováza a Dominik Haviar za prácu s názvom "Ambasáda Českej republiky Addis Abeba". Piatacky ateliérový projekt vznikol pod vedením Igora Salcera.

Dvojica, ktorá získala cenu Cheddar na nedávnej zimnej Noci architektúry v kategórii Urbanizmus (víťazný projekt sme predstavili v tomto článku) opäť bodovala. Prepracovaná semestrálna práca bola zároveň vstupom do medzinárodnej ideovej študentskej súťaže. Relatívne zložitá typológia a realisticky postavené zadanie preverili schopnosti študentov. Spomínaná téma mala v tohtoročných ateliéroch silné zastúpenie, svedčí o tom aj dvojica ďalších projektov riešiacich totožné zadanie, ktoré sa dostali do užšieho výberu poroty. Nominovaný projekt pri priamom porovnaní presvedčil porotu dôsledným riešením "mikrourbanizmu". Striedme obvodové steny ukrývajú svetlé priestory orientované do átria a záhrad.

 

Nominácia v kategórii Architektúra:

Martin Zajac za prácu s názvom "Dom seniorov". Vedúcim ateliérového projektu bol Ján Pavúk.

Priestor pre aktívny oddych seniorov, kde môžu napĺňať svoje individuálne záujmy. Piatacky ateliérový projekt na prvý pohľad zaujal kultivovaným architektonickým výrazom. Po bližšom preštudovaní bola zrejmá kvalitná analýza zadania, typológie a dodržiavanie princípov univerzálneho navrhovania. Dôležité bolo tiež osadenie objektov do zložitej svahovitej parcely. Lokalitný program sa odvíja okolo dvojice otvorených átrií. 

 

Nominácia v kategórii Architektúra:

Tomáš Jozefík za piatacku ateliérovú prácu s názvom "GENOACALL - University Housing for the ancient city". Projekt viedol Lukáš Šíp.

Do tretice architektonická súťaž. Tentokrát univerzitné bývanie pre študentov školy architektúry DAD v historickom centre Janova. Úlohou súťažiacich bolo nájsť chýbajúcu "skladačku" ktorá by doplnila rozhranie hustej zástavby a otvoreného verejného priestranstva. Porota ocenila vydarený vstup do priestoru a prácu so zložitým urbanistickým a historickým kontextom. Nový mestský blok nadväzuje na revitalizované "námestíčko" pred kostolom, ktoré má slúžiť ako atraktívna oddychová plocha. Ako adekvátne hodnotila porota tiež architektonické a výtvarné stvárnenie objektu.

Porota kategórie Architektúra, zľava: Patrícia Botková, Filip Marčák, Tomáš Vrtek, Juraj Hubinský
Porota kategórie Architektúra, zľava: Patrícia Botková, Filip Marčák, Tomáš Vrtek, Juraj Hubinský

 

Urbanizmus

Zaujali najmä dva projekty, ktoré dokázali na obmedzenom priestore prehľadne a čitateľne prezentovať výsledné riešenie. Prvý z nich sa zaoberal v poslednej dobe často skloňovaným územím Nového Lida na petržalskej strane Dunaja. Víťazná bakalárska práca naopak vychádzala zo značne komornejšieho zadania. Zaoberala sa revitalizáciou Kollárovho námestia. "Porota o víťazovi rozhodla jednoznačne, vzhľadom na koncepčnosť s akou pristúpil k riešeniu tohto problematického miesta v Bratislave," zhodnotil pri odovzdávaní ceny Cheddar za kategóriu Urbanizmus Roman Žitňanský.

Víťaz kategórie:

Bohdan Hollý za bakalársku prácu s názvom "Kollárovo Námestie v Bratislave". Vedúcim bakalárskej práce bol Tomáš Hanáček.

Kollárko - atraktívne miesto s nevyužitým potenciálom. Návrh nezanedbáva žiadny z kľúčových prvkov funkčného verejného priestoru. Či už ide o bezkolíznu prevádzku, správny mix funkcií a využitia, alebo dôraz na ekologické aspekty (mikroklímu, vodné hospodárstvo...). V neposlednom rade však stojí presvedčivé architektonické a výtvarné riešenie dôležitých uzlov.

 

Nominácia v kategórii Urbanizmus:

Miriam Almanová, Ivana Fabiánová za prácu s názvom "Petržalka - Nové lido". Prácu viedol Viktor Kasala.

Projekt vznikol v rámci tretiackeho urbanistického ateliéru. Porota ocenila predovšetkým polyfunkčnú urbanistickú štruktúru, ktorá má potenciál stať sa zaujímavým rozšírením centra Bratislavy na protiľahlom brehu Dunaja. Zároveň však pri zachovaní prírodného charakteru územia. Navrhovaná štruktúra je sebestačná a bohatá na atraktívne verejné priestory. Pomerne racionálna zástavba, optimalizovaná z hľadiska insolácie, je prepojená organickým rastrom peších komunikácií. Dôležitým bodom návrhu je zakomponovanie vodného toku do formovania lokality. Nejde iba o členité a atraktívne nábrežie, ale aj o poldre zasahujúce hlboko do územia.

Porota kategórie Urbanizmus, zľava: Peter Jurkovič, Roman Žitňanský
Porota kategórie Urbanizmus, zľava: Peter Jurkovič, Roman Žitňanský

Dizajn

Pozornosť poroty sa sústredila najmä na štvoricu produktov. Víťazná práca reprezentuje kvalitne spracovaný a inovatívny koncept prehľadnej autolekárničky, ktorá by nemala ostať založená na dne batožinového priestoru. Zástupcom remeselne zvládnutého a praktického produktu určeného pre časté využitie je dizajnový detský nábytok a prototyp skialpinistického batohu. Experimentálny prístup má zastúpenie v podobe personalizovaných pohrebných a spomienkových predmetov.

Víťaz kategórie:

Dominika Režová (3. ročník) za prácu Škoda Fit 2 Functionality. Prácu viedol Peter Olah.

Koncept, ktorý zaujal na prvý pohľad. Dominika Režová sa rozhodla integrovať autolekárničku do prehľadného organizéra zabezpečujúceho dennú zdravotnú starostlivosť. Lieky, bežná dezinfekcia, pitný režim... Cieľom je stotožnenie používateľa s produktom. Vodič by mal mať prehľad o aktuálnom stave a umiestnení zdravotného boxu. Lekárnička by sa tak mala dostať z kufra auta do kabíny, kde bude pravidelne na očiach.

Nominácia v kategórii Dizajn:

Desana Hancková (4. ročník) za prácu PRÍRODNUO. Práca vznikla pod vedením Petra Paliatku.

Oddychové lôžko - kolíska, ktoré nájde využitie aj po odrastení potomstva. Dizajnový prvok neskôr poslúži ako balančná podložka pre rozvoj motoriky dieťaťa. Jednoduchý rozložiteľný rám z ohýbaného dreva zabezpečuje skladnosť a odolnosť zostavy. Porota ocenila najmä praktickú stránku produktu, vrátane funkčnej a estetickej konštrukcie, či vhodne zvoleného materiálového riešenia. Jediná výhrada smerovala k relatívne ostrým rohom na styku oboch častí rámu.

 

Nominácia v kategórii Dizajn:

Jana Michálková (1. ročník) za prácu TEMP RACE. Práca vznikla pod vedením Petra Humaja.

Pretekársky skialpinistický ruksak vznikal v spolupráci s outdoorovou značkou CAMP. Vývoj produktu smeroval k "oholeniu" produktu na funkčné minimum - pri zamýšľanom nasadení sa počíta každý gram. Nemenej dôležité bolo zjednodušenie obsluhy a minimalizovanie času potrebného na jednotlivé úkony v rámci preteku. Výsledkom je prepracovaný produkt, ktorý nezaostáva ani po stránke dizajnu. Kvalitne zvládnuté "remeslo" poteší o to viac, že ide o prácu študentky prvého ročníka.

 

Nominácia v kategórii Dizajn:

Lucia Suchá (4. ročník) za prácu Pominuteľní. Práca vznikla pod vedením Miroslava Krála a Vlasty Kubušovej.

Funerálny dizajn je oblasť, ktorá prešla v posledných rokoch intenzívnym vývojom. Dopyt po kvalitnom produkte neobchádza ani túto sféru. V aktuálnom ročníku ceny CHEDDAR má zastúpenie v podobe personalizovaných pohrebných a spomienkových predmetov. Technológia 3D tlače umožňujúca zohľadnenie individuálnych požiadaviek je kombinovaná s ručnou prácou a prírodnými materiálmi. Porota kladne hodnotila koncept aj výslednú formu.

Porota kategórie dizajn, zľava: Bianka Kukurdíková, Peter Olah, Katarína Komarová
Porota kategórie dizajn, zľava: Bianka Kukurdíková, Peter Olah, Katarína Komarová

Ako sa vyberajú najlepšie študentské projekty vystavené na Noci architektúry?

Porota najskôr prechádza všetky poschodia školy. Každý z jej členov farebnými samolepkami označuje práce, ktoré ho zaujali. Plagáty, ktoré obdržia viacero hlasov (spravidla tri až štyri), sú následne prenesené do miestnosti, kde prebieha ďalšie kolo hodnotenia. Prvotný výber z takmer dvoch stoviek projektov zaberie približne dve až tri hodiny.

Porota pri vyberaní vystavených prác
Porota pri vyberaní vystavených prác

Porota má následne možnosť vybrané práce podrobne naštudovať a porovnať. Víťaz a nominácie vychádzajú zo vzájomnej diskusie, sú potvrdené hlasovaním. 

Záverečná diskusia nad užším výberom
Záverečná diskusia nad užším výberom

Projekt Cheddar z verejných zdrojov podporil Bratislavský samosprávny kraj v rámci svojej grantovej schémy, dotácie BRDS na podporu kultúry.

Za spoluprácu a podklady ďakujeme Filipovi Hečkovi a Archtungu.

Autor článku

Súvisiace články

Bc. Bohdan HollýSKBratislava
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím