Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
18. január 2016
0
748

Baltské námorné centrum v Helsinkách "helseanki helseenki" - diplomová práca

Predstavujeme jednu z minuloročných diplmových prác z Fakulty architektúry STU v Bratislave
Baltské námorné centrum v Helsinkách "helseanki helseenki" - diplomová práca
Autori: Ing.arch. Jakub HantákSpolupráca: Ing .arch. Eva Oravcová, PhD. (vedúca práce)Návrh: 2014 - 2015Adresa: Eteläranta , Helsinky, FínskoPublikované: 18. január 2016

Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť Baltskú námornú galériu s vyhliadkovou vežou v Helsinkách, ktorá bola predmetom medzinárodnej súťaže „the next Helsinki“ ako alternatívne riešenie Guggenheimovho múzea v prístave Etelasatama. Nosnou myšlienkou bola reakcia na dané územie, integrácia priestorov pre trhovisko, vytvorenie tržnej pasáže, ktorá sa vytvára medzi navrhovaným objektom a pôvodným objektom v tesnej blízkosti (Market hall). Koncepcia v sebe zahŕňa nové atraktívne riešenia vo forme mestského interiéru, ktorý spolu s objektom vytvárajú novú tvár južného prístavu v Helsinkách. V projekte je nosným prvkom symbolika Fínska, ktorá je charakteristická predovšetkým stavbami z dreva, sedlovými strechami a použitím skla. Prevádzka je zložená z viacerých častí, kde dominantnú funkciu tvorí baltská námorná galéria, doplnená infocentrom, administratívou, prenajímateľnými priestormi, vyhliadkovou vežou, a v neposlednom rade priestormi určenými pre predaj čerstvých komodít orientovaných do novovzniknutej tržnej pasáže. Zaujímavým riešením je konštrukčné riešenie, ktoré tvorí dizajn tvaru plachetníc, vytvorené z prevažne drevených komponentov.

Idea

Baltská námorná galéria má byť reprezentatívnym prvkom v danej lokalite, preto bolo treba venovať veľkú pozornosť výrazu, dizajnu ale aj spracovaním hmotového riešenia tak aby istým spôsobom neprekážalo okolitým dominantám pri ich prejave sa v priestore.

Územie na ktorom sa baltské múzeum nachádza vychádzalo z preddiplomovej štúdie, ktorá sa zaoberala alternatívnym riešením územia, na ktorom bolo navrhnuté Guggenheimovo múzeum, múzeum ktoré sa stretlo s veľkým odporom fínskej populácie.

Snažil som sa vytvoriť niečo, čo je charakteristické pre Fínov, niečo na čo by mohli byť pyšní a niečo čo by sa týkalo najmä fínska ako takého, jeho umenia, architektúry a kultúry vôbec.

Širšia situácia - okolitá zástavba
Širšia situácia - okolitá zástavba
Filozofia "The next Helsinki"
Filozofia "The next Helsinki"
Filozofia "The next Helsinki"
Filozofia "The next Helsinki"
Koncepcia dopravy
Koncepcia dopravy

Vývoj

Novovytvorený objekt rešpektuje prísne ortogonálne usporiadanie okolitých budov, ich vzťahy medzi sebou, či už vo forme komunikácií alebo spevnených plôch. Jednoduchým a hravým spôsobom reaguje na blízky objekt tržnej haly, s ktorou vytvárajú „trhovú pasáž“. V prvom podlaží sa nachádza uzavreté a otvorené trhovisko, ktoré je orientované smerom do tichej novovzniknutej pasáže.

Objektom prechádzajú dva podchody ktoré prepájajú old market hall s pobrežím. A to pomocou novovytvorených mól, kde sa nachádza prístav pre malé a stredne malé lode.

Širšia situácia - návrh
Širšia situácia - návrh

Urbanistické riešenie

Pozemok sa nachádza vo vstupnej bráne mesta Helsinki, nakoľko sa tu nachádza vyťažený prístav prepájajúci Europu a Rusko s Fínskom. Vzhľadom na zmenu organizácie dopravy v preddiplomovej časti sa k pozemku pristupuje veľmi ľahko, čo sa týka dostupnosti pre peších, čo sa týka autom je to tiež veľmi ľahko dostupné.
Objekt je skoro v priamom napojení na trasu, ktorá prepája centrum s južnou časťou mesta Kaivopuisto. Čo sa týka zásobovania, v tomto prípade, sa nedá k objektu dostať normálnym spôsobom (cestou), buď sa to môže urobiť tak, že zásobovanie je povolené iba v určitej dobe alebo v intervaloch, alebo môže byť objekt zásobovaný z podzemného parkovania, alebo z lode, ktorá je vo Fínsku a v Helsinkách vôbec plnohodnotným dopravným prostriedkom rovnako ako auto.
V tesnej blízkosti centra „helseanki helseenki“ je električková zastávka Etelaranta, ktorá prepája prístav s ostatnými časťami Helsiniek. V okolí budovy je vytvorený priestor pre rôzne voľnočasové aktivity, oddych či relax.

Situácia
Situácia

Architektonické riešenie

Budova Baltskej námornej galérie architektonicky pozostáva z hlavného objektu a objektu vyhliadkovej veže ktoré sú medzi sebou prepojené na druhom nadzemnom podlaží. Hlavný objekt pozostáva z troch nadzemných a jedného podzemného podlažia. Prvé nadzemné podlažie je rozdelené na tri trakty, ktoré sú delené dvoma komunikáciami a ktoré spájajú „tržnú pasáž“ s pobrežím. V južnom trakte sa nachádza uzavreté trhovisko so zázemím pre trhovníkov, v ktorom sa nachádza trvalá prevádzka. Zázemie poskytuje hygienu a šatne pre zamestnancov trhu. V tomto trakte sa nachádza aj komunikačné jadro, výhradne pre trhovníkov, ktoré je prepojené s podzemným podlažím, kde sa nachádza priestor pre zásobovanie a sklady. V podchodnej časti sa nachádza chladiaca a klasická miestnosť pre odpad.

V strednom trakte sa nachádza otvorene trhovisko, ktoré môže mať rovnako ako uzavreté trhovisko celoročné využitie, no jeho prenajímatelia sa môžu striedať, a je skôr určené pre lokálnych trhovníkov, rybárov, ktorí ponúkajú svoj tovar miestnym obyvateľom. Rovnako ako aj v južnom trakte, aj stredný trakt disponuje komunikačným jadrom pre trhovníkov prepájajúce podzemné podlažie s 1NP. V trakte sa ďalej nachádza zásobovacie jadro so zdvižnou plošinou , ktorá zásobuje galériu a prepája tak podzemné podlažie kde sa nachádza plocha pre náklad, a druhé nadzemné podlažie, kde sa nachádza sklad určený pre galériu. V juhovýchodnej časti stredného traktu sa nachádzajú verejné toalety.

V severnom trakte sa nachádza hlavný vstup do galérie, ktorý disponuje infocentrom, odkladacím priestorom pre batožiny. Jednoduchým spôsobom sa dá prepojiť s kaviarňou, v prípade nejakého eventu. Rovnako môže byť použitá denná miestnosť pre zamestnancov na kateringovú prípravu v prípade potreby. Kaviareň je prepojená s exteriérom, kde je umiestnené sedenie.

Zo západnej časti objektu sa nachádza aj vstup pre zamestnancov galérie, s prístupom do prenajímatelných prevádzok. Ďalej sa tu nachádza denná miestnosť, hygienické zázemie, sklad a zázemie kaviarne..

Druhé nadzemné podlažie je čisto podlažie pre galériu, vstupuje sa doňho severným traktom cez vstupne priestory na 1NP. Pokračuje to infopultom a následne galériou, v ktorej sa nachádzajú priestory pre trvalú ale aj dočasnú expozíciu. Súčasťou trvalej expozície aj hlavný pútaví objekt, ktorým je vyľahčená atrapa starej námornej lode, ktorá otvára návštevníkom aj časti svojho trupu. Ďalej sa tu nachádza sklad, hygienické priestory, ktoré sú dimenzované nielen pre galériu ale aj pre univerzálnu sálu nachádzajúcu sa nad toaletami. V juhozápadnej časti druhého nadzemného podlažia sa nachádza uzavretý priestor pre semináre, prednášky alebo workshopy. Zo vstupnej galérie sa dá cez turniket dostať na vyhliadkovú vežu a rovnako sa dá prejsť do tretieho nadzemného podlažia, kde sú situované otvorené plochy pre výstavy alebo workshopy. V zázemí pre zamestnancov sa nachádza Office pre zamestnancov centra (riaditeľ, sekretárka, zasadačka a depozitár) spolu s dennou miestnosťou, šatňou pre zamestnancov a šatníkom pre návštevníkov.
Do tretieho nadzemného podlažia sa dá dostať buď z priestorov galérie v južnom trakte, kde sa nachádza univerzálna sála pre 150 ľudí. Z priestorov najvyššieho podlažia vedú únikové cesty formou exteriérového schodiska vedené popri fasáde. Na 3NP v severnom trakte sa nachádzajú priestory pre vernisáže, výstavy či workshopy. Objekt má jedno podzemné podlažie s kapacitou parkovacích státí 88 z čoho štyri sú riešené ako miesta pre hendikepovaných. V priestoroch spodného podlažia sú okrem parkovacích statí umiestnené sklady pre trhovníkov, priestory pre technické zariadenia budov a priestory pre nádrž s dažďovou vodou, ktorá je zachytávaná zo strešných plôch a vedúca v nosných stĺpoch.

Vyhliadková veža ako druhý objekt je vlastne 15 podlažná stavba, v ktorej sa líšia iba prvé a posledné podlažie ostatné podlažia sú rovnaké. V prvom nadzemnom podlaží sa nachádza síce turniket, no hlavný vstup do veže je situovaný v druhom nadzemnom podlaží s napojením na galériu, z dôvodu prepojenia s expozíciou a infocentrom. V najvyššom nadzemnom podlaží sa nachádza rozšírená plošina, ktorá umožňuje výhľad na všetky svetové strany. Súčasťou vyhliadkovej veže je aj výťah, ktorý umožňuje bezbariérový prístup až na najvyššie podlažie.

Koncepcia návrhu
Koncepcia návrhu
Filozofia návrhu
Filozofia návrhu
Pôdorys 1NP
Pôdorys 1NP
Pôdorys 2NP a 3NP
Pôdorys 2NP a 3NP
Pôdorysy 1PP
Pôdorysy 1PP
Rez pozdĺžny
Rez pozdĺžny
Priečne rey
Priečne rey
Konštrukčná schéma objektu
Konštrukčná schéma objektu
Rozvinutý pohľad východný
Rozvinutý pohľad východný
Pohľad západný
Pohľad západný
Pohľad južný a severný
Pohľad južný a severný

Konštrukčné a materiálové riešenie

Ako bolo už v úvode spomínané, stavba sa pýši tým že je z prevažnej časti riešená ako drevostavba, tomu zodpovedá aj jej prevažne konštrukčný „look“. Podzemie je vytvorené ako monolit, ktorý predstavuje tzv. „biela vaňa“. Toto riešenie je použité z dôvodu tesnej blízkosti mora ale aj hladiny podzemnej vody. Celé podlažie je tvorené ako monolitický skelet so zakladním na pilótach, so stĺpmi s prierezom 400 x 400 mm a v niektorých častiach 600 x 400 mm.

Monolitická železobetónová konštrukcia nad terénom prechádza iba v polohách kde sa nachádzajú komunikačné jadrá. Ostatné prierezy pilierov predstavujú hranoly zo smrekovcového dreva. Stĺpy sú vo vertikálnej rovine prepojené oceľovými spojkami, ktoré sú vyrobené už ako prefabrikáty a na stavbe sa už len montujú. V priestoroch, v ktorých dispozícia dovolila vloženie stĺpa do stredných polôh sa nachádzajú drevené stĺpy s menším prierezom 4x (130 mm x 130 mm). V priestoroch, kde si dispozícia vyžiadala otvorený priestor bez radenia stĺpov v stredných polohách sa prierez stĺpa v okrajových častiach zväčšil na 6x (130 mm x 130 mm).

V priestoroch medzi 1 NP a 2 NP nebola potreba vynechania stredovej pozície stĺpov, a strop nad 1 NP je uložený na drevenom skelete. Jedná sa o systémové riešenie vo forme CLT stropu, v ktorom sa vedú inštalácie. V pozíciách 2 NP a 3 NP už bola nutnosť vynechať stredové radenie stĺpov a preto je prierez okrajových stĺpov zväčšený.

Na preklenutie rozponov, v ktorých je vynechané stredové radenie stĺpov boli použité drevené nosníky, ktorých počet sa zväčšuje v závislosti od toho v akej výške sa daný nosník nachádza, a ešte z dôvodu estetického, nakoľko nosníky tvoriace hrebene strechy tvoria zaujímavý vzhľad pripomínajúci plachetnicu. V hrebeni strechy sa tak nachádza žľab, ktorý odvádza dažďovú vodu v priereze stĺpov a kumuluje ju v podzemnom podlaží v nádrži. Voda je využívaná na splachovanie toaliet v celom objekte. Systém tvarovania hrebeňa rovnako umožnil prechodu svetla zo severnej strany, a rovnako aj dovolil v priestoroch prirodzene vetrať.

Piliere rovnako ako aj v objekte ale ako aj vo veži sú v horizontálnej rovine previazané oceľovými ťahadlami.

Obvodové ale aj deliace priečky sú drevené CLT panely vyrobené opäť ako prefabrikáty, ktoré sa na stavbe len montujú. Schodiská v jadrách sú riešené ako monolitické. Schodisko umiestnené v severnom trakte pre prepojenie administratívnej časti a časti medzi infocentrom a 3 NP je rovnako systémové riešenie tvorené z CLT panelov. Schodisko vo vstupnej galérii, exteriérové požiarne schodiská na východnej fasáde a schodisko umiestnené vo veži sú schodiská oceľové.

Presklená fasáda v západnom a východnom pohľade je stĺpikovo priečniková, kde stĺpiky sú kotvené do priehradovej nosnej oceľovej konštrukcie, kotvenej do drevených stĺpov. Vo fasáde je použité izolačné trojsklo. Tienenie v interiéri je zabezpečené v polohách 2NP a 3NP. V 2NP je po obvode inštalovaný tieniaci systém z kompozitu, ktorý má drevenú textúru. Zhluk lamiel je veľmi zhustený, nakoľko na východnú fasádu pôsobí nielen slnko ale aj jeho odraz z mora. Lamely sú použité z toho dôvodu aby bol stály optický kontakt s morom aj v priestoroch galerie. V 3NP zabezpečuje tienenie biela nepriehľadná, priesvitná tkanina evokujúca opäť plachetnicu, ktorá tlmí svetlo vo výstavných priestoroch.

Konštrukcia vyhliadkovej veže
Konštrukcia vyhliadkovej veže

Celým objektom rovnako ako aj v interiéri ale aj v exteriéri je dominujúcim prvkom drevo, kombinované s bielou farbou, ktoré majú charakterizovať krásu a čistotu fínskej architektúry inklinujúcej k prírode. Čistota dreva a jeho schopnosť vyvolávať „pocit tepla“ má dokázať to, aby aj v chladných severských zimách zavítal každý turista do Baltskej námornej galérie a pokochal sa históriou baltského námorníctva či prívalom čerstvého umenia.

Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácie
Vizualizácie

Podklady: Ing. arch. Jakub Hanták

Poloha diela

Ing.arch. Jakub Hanták
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím