Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
18. máj 2020
0
253

Aktualizácia členskej základne Spolku architektov Slovenska

Výzva prezídia SAS
Aktualizácia členskej základne Spolku architektov Slovenska

Aktualizácia členskej základne Spolku architektov Slovenska

Vážené kolegyne a kolegovia architekti.

Na jeseň roku 2020 si pripomenieme 30. výročie obnovenia Spolku architektov Slovenska, ktorý bol prvýkrát založený už v roku 1945. Spolu s obdobím keď niesol názov Zväz slovenských architektov má táto naša najstaršia stavovská organizácia architektov na Slovensku už 75 rokov. Myslím si, že je to vzácna tradícia, ktorá si zaslúži našu spoločnú pozornosť a podporu, aby bola zachovaná i pre budúce generácie architektov na Slovensku. Členstvo v Spolku architektov Slovenska je dobrovoľné a vyjadruje záujem všetkých architektov a priateľov architektúry združených v Spolku prispievať k rozvoju architektúry na Slovensku, ktorá je najviditeľnejším prejavom hmotnej kultúry našej spoločnosti. Rovnako dôležitou úlohou SAS je prezentácia našej architektúry v zahraničí v rámci spolupráce krajín V4, i v ďalších európskych krajinách, ale najmä na pôde jedinej celosvetovej organizácii architektov – UIA, ktorej je náš Spolok dlhoročným aktívnym členom.

V decembri 2020 sa uskutoční opäť po troch rokoch Valné zhromaždenie SAS, ktoré rozhodne o ďalšom smerovaní a nových formách práce nášho Spolku v tejto dynamickej a rýchlo sa meniacej dobe. K tomu potrebujeme členskú základňu zloženú z ľudí, ktorí majú i naďalej záujem byť členmi alebo majú záujem vstúpiť či nanovo si obnoviť svoje členstvo v Spolku architektov Slovenska.

Preto sa Prezídium Spolku architektov Slovenska rozhodlo na základe prehľadu o platení členských príspevkov vykonať aktualizáciu členskej základne. Podľa rozhodnutia Prezídia SAS zo 17.04.2020 (podľa Článku 2, bod 11, písm. c Stanov Spolku architektov Slovenska) o zániku členstva v Spolku architektov Slovenska, zanikne členstvo všetkým doteraz evidovaným členom SAS, ktorí v rokoch 2017, 2018 a 2019 nezaplatili ani v jednom z týchto rokov členský príspevok; k zániku členstva nedôjde, ak za vyššie uvedené obdobie (2017 -2019) doplatia členské príspevky aspoň za jeden rok do 30. 06. 2020. V tomto termíne je potrebné uhradiť členské aj za aktuálny rok 2020.

Informácie k úhrade členských príspevkov

Členské príspevky sa uhrádzajú vo výške:
- 50, 00 EUR pre členov v produktívnom veku
- 10, 00 EUR pre študentov, absolventov VŠ 3 roky po ukončení štúdia, dôchodcov a rodičov na MD
- 60, 00 EUR pre manželský pár – členov SAS.

Členský príspevok možno uhradiť:
▪ poštovou poukážkou na adresu SAS, Panská 15, 811 01 Bratislava
▪ priamym vkladom v pobočkách Tatra banky https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/zmena-otvaracich-hodin-pobociek/
▪ bankovým prevodom na účet SAS vedený v Tatra banka, a. s., číslo účtu: 2662000033/1100 IBAN: SK91 1100 0000 0026 6200 0033; konštantný symbol: 0308; variabilný symbol: ddmmrr2020 (dátum Vášho narodenia v tvare ddmmrr a rok 2020), napr. ak je dátum narodenia 31.3.1975, uvediete variabilný symbol nasledovne: 3103752020. Ak súčasne doplácate aj členský príspevok z predchádzajúcich rokov 2017 - 2019, uveďte to v správe pre prijímateľa. Správa pre prijímateľa: uveďte meno a priezvisko; v prípade platby pre manželský pár uviesť obe mená aj priezviská; uveďte roky, za ktoré doplácate členský príspevok.

Kontakt:

Kancelária Spolku architektov Slovenska
- adresa: Panská 15, 811 01 Bratislava
- tel.: 02/54431078, mobil: 0911 725 713
- e-mail: z_sas@sasarch.sk


Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a osobné stretnutia s Vami.
S pozdravom

Juraj Hermann
Prezident Spolku architektov Slovenska

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím