Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
27. marec 2024
0
21

Banská Bystrica - urbanistický rozvoj mesta

Otvorený list zastupiteľstvu...
Banská Bystrica - urbanistický rozvoj mesta

Ing. arch. Peter Rusnák, Bernolákova 9, 974 05 Banská Bystrica

Otvorený list

Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, niekoľko rokov sledujem ako Mesto riadi urbanistický rozvoj mesta. Pamätám si veľmi dobre, pod akým tlakom sa schvaľoval Územný plán mesta, napriek tomu, že bol mnohými odborníkmi hodnotený ako nekvalitný a poznačený developerskými tlakmi... Ani množstvo zmien a doplnkov neprispelo k výraznejšiemu zvýšeniu jeho kvality. 

Za základný problém urbanistického rozvoja mesta môžeme označiť 2 fakty:

  • koncepcia rozvoja je postavená na IAD, čo je v úplnom rozpore zo súčasnými trendmi udržateľnej mobility a opatreniami voči zmene klímy,
  • urbanistický koncept je charakteristický určením funkcií pre jednotlivé pozemky/parcely bez akejkoľvek funkčnej kontinuity, čím mesto stráca svoju čitateľnosť a mestskosť i identitu a je tvorené súhrnom funkčných plôch určených pre výstavbu a nie zámerom urbanistickej kompozície tvorby mesta. 

Je zrejmé, že mesto má svoju veľkú zotrvačnosť a je schopné odolávať neodborným a nekvalifikovaným zásahom. Zdá sa však, že za posledné roky už bola táto prirodzená odolnosť mesta narušená a trend rozvoja nabral už výrazne neželateľný a škodlivý charakter. 

Nie je tu teraz mojim cieľom vymenovať a kritizovať neodborné a nekvalifikované rozhodnutia v územnom rozvoji či investičnej výstavbe. Ale treba oceniť, že niektoré nevhodné a mestu poškodzujúce investície sa podarilo vďaka aktívnej participácii verejnosti zastaviť (napr. hala v parku pod pamätníkom, hotel pri pamätníku, vodná elektráreň Iliaš...). Tu treba priznať že verejnosť prejavila omnoho väčší zmysel pre uchovanie hodnôt a kvality prostredia, než zodpovedné odborné útvary Mesta, či poslanecký zbor. 

Nemá zmysel nariekať nad tým zlým, čo sa nepodarilo zastaviť, ale má zmysel zastaviť to zlé a nekvalitné, čo sa  v meste pripravuje realizovať a čo neprispeje k jeho kvalite a identite. V tejto súvislosti nemôžem opomenúť jeden dôležitý fakt v rozvoji mesta. Dokážeme si vytvoriť peknú spoločnú víziu, vieme si dávať pekné heslá a slogany, ale už nedokážeme realizovať kroky, ktoré by k tej vízii smerovali. Uvediem príklad: Pred vstupom do mesta máme nápis: BB - mesto olympijských víťazov. Človek by predpokladal, že keď do takéhoto mesta vojde, tak to tam aj bude cítiť a bude to tam aj vidieť . Áno, vidieť opravený atletický štadión, plaváreň, zimný štadión... centrum vrcholového športu Duklu, ale už menej vidieť, že máme aj fakultu športu... Ale čo určite je vidieť a cítiť, že sme mestom zimných športov. Tu takmer každý lyžuje, alebo behá na bežkách...máme aj dobrý hokejový mančaft.

Otázka je, že či vieme toto pretaviť aj do urbanistického konceptu mesta tak, aby sme tento charakter mesta našli aj v jeho obraze a identite? Kde môžeme uvidieť a zažiť, že toto mesto žije športom a že je mestom olympijských víťazov? Máme na to vhodný priestor? Áno, máme na to vynikajúcu lokalitu - údolnú nivu Tajovky. Stačí prepojiť športový areál Dukly so športovým areálom UMB do spoločného celomestského areálu športu a relaxu a dokompletovať ho o potrebné funkcie, tak by sme napríklad mohli organizovať medzinárodné športové podujatia a zvyšovať tak atraktivitu a príťažlivosť mesta. 

Čo vtom bráni? No predsa jeden taký nelogický pozemok určený v územnom pláne pre výstavbu bytov a občianskej vybavenosti v pôvodnom areáli ZAaRESu...To je presne príklad, ako je zle formovaný urbanistický rozvoj mesta a aj dôkaz, že zmeny a doplnky nedokonalého územného plánu, namiesto jeho vylepšovania, ho môžu ešte viac zhoršovať. Bez akéhokoľvek konceptu, väzieb, nadväzností a súvislostí na okolité funkcie a zástavbu je tu zrazu vytrhnute navrhnutá plocha na bytovú výstavbu. Naše mesto je zoznamom pozemkov pre bytové komplexy a nie zmysluplným urbanistickým konceptom tvorby mestského prostredia.  Zmeňme to a vytvorme funkčný športovorekreačný a relaxačný komplex v nive Tajovského potoka a to ako pre vrcholový šport, Duklu, Fakultu športu, tak aj pre rekreáciu a relax obyvateľov. 

To čo sa pripravuje je nielen hrubým nelogickým zásahom do integrity mesta, ale je aj bariérou a prekážkou prúdenia padavých vetrov, ktoré ako jediné majú šancu prevetrávať toto bezveterné mesto a zvyšovať tak kvalitu životného prostredia, nevraviac už o nedoriešenom a nevhodnom dopravnom napojení a riešení tohto komplexu. 

Obraciam sa na Vás, vážený pán primátor a vážený poslanecký zbor, so žiadosťou o zastavenie pripravovanej výstavby v areáli bývalého ZAaRESu a o vypracovanie štúdie, ktorá komplexne prehodnotí funkčné a prevádzkové väzby uvedeného priestoru v prepojení na športový areál UMB. Len Vy môžete napraviť chyby, ktoré mestské zastupiteľstvo urobilo. 

S úctou Peter Rusnák 11. 12 2023.

 

P.S.: Prikladám aj link na článok v bbonline:
https://bbonline.sk/blog/budeme-mestom-developerov/

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím