Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
27. február 2024
0
429

Štúdia Bratislava 2050 - Demografický potenciál, sociálna a ekonomická geografia

Scenáre rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy do roku 2050.
Štúdia Bratislava 2050 - Demografický potenciál, sociálna a ekonomická geografia

Metropolitný inštitút Bratislavy predstavuje štúdiu Bratislava 2050 s podtitulom Demografický potenciál, sociálna a ekonomická geografia - scenáre rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy do roku 2050. Takmer šestostranová monografia obsahuje demografické prognózy, ktoré výrazným spôsobom ovplyvňujú tvorbu nového územného plánu hlavného mesta, ako aj iné mestské ciele. 

Publikácia, ktorá predstavuje profilovanie Bratislavy ako "odolného mesta 21. storočia" je a je prvou zo štyroch plánovaných monografií, ktoré môžu byť vnímané aj ako územné štúdie. Na výstupy z prvej monografie nadviažu témy: životné prostredie, ekonomika a metropolitný región, rovnako s ambíciou vytvoriť podklady pre dlhodobú víziu rozvoja mesta 

Monografia je dostupná na webe Metropolitného inštitútu Bratislavy: https://mib.sk/bratislava- 2050

Ako bude vyzerať Bratislava, ak by sa zastavil príliv obyvateľov do hlavného mesta?

Populácia by do roku 2050 nielen významne zostarla, ale klesla by na úroveň spred 20 rokov. 

Scenáre budúcnosti, ktoré prináša MIB, však vďaka prílivu predovšetkým mladších obyvateľov počítajú aj s pozitívnymi rastovými scenármi. Scenár vysokého rastu populácie hovorí až o takmer 600 tisíc trvalo bývajúcich obyvateľoch v roku 2050, ktorí sú dôležití pre rast ekonomiky mesta a celej krajiny.   

 

Čo monografia obsahuje? 

Demografickú analýzu a prognózu o rozvoji hlavného mesta. Publikácia pracuje s piatimi rôznymi scenármi vývoja Bratislavy, z ktorých tri sú prognostické a dva projekčné. Vďaka nim získavame predstavu o predpokladaných problémoch, ktoré môžu vzísť z odhadu o budúcnosti populačného vývoja v hlavnom meste.  

Súčasťou monografie je aj sumár s naznačením miery neurčitosti prognózy, faktorov demografického vývoja a zároveň vplyvov demografického vývoja na vybrané kľúčové oblasti urbánneho vývoja. Konkrétne ide o miestnu ekonomiku, trh práce a príjmové nerovnosti, dochádzku za prácou a do školy, dopravu a mobilitu, sociálnu infraštruktúru a sociálnu starostlivosť a bývanie. 

Čo sa skúmalo?  

Výsledky demografickej analýzy a prognózy poskytujú obraz o demografických vývojových trendoch. Závery skúmania komplexu faktorov ovplyvňujúcich populačný vývoj odkrývajú možné scenáre budúcnosti mesta. Na základe nich môžeme napríklad uvažovať o tom, kde a aká občianska vybavenosť v budúcnosti pribudne. Prognóza skúma faktory ako miestna ekonomika, dochádzanie za prácou a do školy, doprava a mobilita sociálna infraštruktúra a  sociálna starostlivosť, alebo v neposlednbom rade bývanie.

Na čo slúži dokument Bratislava 2050? 

Hlavným dôvodom vzniku monografie je potreba premyslene plánovať mesto a využiť informácie z nej do procesu prípravy nového metropolitného územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky. 

 Z akých zdrojov monografia vychádza? 

Demografická prognóza vychádza z oficiálnych štatistík Štatistického úradu SR, konkrétne zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB). z roku 2021. Východiská a scenáre pritom zohľadňujú najmä trvalo bývajúcu populáciu Bratislavy, ktorá aktuálne ako jediná slúži pre všetky oficiálne výpočty. Množstvo ľudí so zákonom rozoznaným trvalým pobytom v Bratislave je zároveň nižšie ako množstvo ľudí, čo v Bratislave žijú, či do nej denne dochádzajú, prípadne využívajú jej služby. Z hľadiska mestského rozvoja a rozvoja kapacít mestských služieb je preto nutné rátať s určitou odchýlkou a usilovať sa o spresnenie údaja o množstve skutočných užívateľov mesta. Tento údaj je kľúčový aj pre výpočet financovania hlavného mesta. 

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím