Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Gerhardt Braun Slovakia k.s.

Pivničné kobky

Drobného 27
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Reynaers systems spol. s r.o.

Prievozská 2/ A
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

MINIMAL / MAXIMAL – kovanie v minimalistickom dizajne

Material & Technology s.r.o. – M&T (výrobca)
Material & Technology s.r.o. – M&T (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
17. december 2018
0
1507

Eurovea 2 - tlačová správa a predstavenie projektu investorom

Redakčne neupravený text predstavuje projekt z pohľadu investora.
Eurovea 2 - tlačová správa a predstavenie projektu investorom

Text J&T REAL ESTATE:

Existujúci komplex Eurovea a jeho rozšírenie o druhú fázu tvoria kľúčové časti štvrte EUROVEA CITY, ktorá významne ovplyvňuje vzhľad a kvalitu života v novovznikajúcom modernom centre Bratislavy v zóne Pribinova a Nivy.

Projekt Eurovea 2 disponuje vydaným územným rozhodnutím v rozsahu 6 stavebných objektov, vrátane výškovej obytnej budovy EUROVEA TOWER, a v súlade s platnými pravidlami pokračuje v územnom konaní a získavaní povolení na ďalšie časti a objekty. Eurovea 2 prešla najkomplexnejším dopravno-kapacitným posúdením spomedzi všetkých projektov v lokalite a jeho výsledkom je návrh konkrétnych opatrení a úprav všetkých veľkých križovatiek a cestných komunikácií v zóne. Súčasťou celkovej dopravnej koncepcie v zóne je aj návrh developera vybudovať nový centrálny električkový okruh, ktorý okrem zlepšenia prevádzkových podmienok súčasných tratí  umožní aj prepojenie najväčších mestských častí Ružinov a Petržalka. Riešením verejných priestorov v EUROVEA CITY sa koncepčne zaoberá svetovo uznávaná architektka Beth Galí, ktorá sa okrem ich vizuálneho stvárnenia a zelene venuje aj riešeniu všetkých druhov mobility v novej štvrti.

„V EUROVEA CITY pokračujeme v budovaní novej štvrte na veľkom území, čo si vyžaduje komplexný a trpezlivý prístup. Musíme brať totiž do úvahy nielen situáciu v našej lokalite a interakciu so susednými projektmi, ale napríklad aj to, ako bude táto časť nábrežia komunikovať v budúcnosti s lokalitou na opačnej strane Dunaja, ktorú rozvoj ešte iba čaká,“ hovorí Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ J&T REAL ESTATE (ďalej JTRE).

Zdroj: JTRE

Podpísaniu územného rozhodnutia pre Euroveu 2 predchádzalo viac ako 4-ročné obdobie tvorby investičného zámeru v daných územno-plánovacích, urbanistických a územno-technických podmienkach. Počas tohto obdobia prebiehala intenzívna komunikácia so zástupcami hl. mesta, MČ Bratislava – Ružinov aj MČ Bratislava – Staré mesto, v ktorej sa nachádza väčšina územia celej štvrte.

Projekt Eurovea 2 získal záväzné stanovisko Hl. mesta SR Bratislava, ktoré je zo zákona orgánom územného plánovania. V rámci územného konania boli podané viaceré námietky, ktoré sa týkali možného nesúladu projektu s územným plánom Hl. mesta SR Bratislava. Stavebný úrad Staré Mesto prerušil územné konanie a opätovne požiadal orgán územného plánovania o potvrdenie záväzného stanoviska. Záväzné stanovisko bolo zo strany hlavného mesta potvrdené a následne bolo vydané územné rozhodnutie na projekt Eurovea 2 v rozsahu šiestich stavebných objektov, vrátane výškovej obytnej budovy EUROVEA TOWER. „Rovnako ako pri všetkých našich projektoch, aj pri projekte Eurovea 2 postupujeme v súlade so všetkými platnými pravidlami a rešpektujeme zákonné kompetencie a rozhodnutia kompetentných úradov a dotknutých inštitúcií,“ hovorí Pavel Pelikán.

Zdroj: JTRE

Eurovea 2: Urbanistické princípy

Organizácia zástavby a regulačné podmienky rozvoja zóny Pribinova boli určené mestom už od začiatku realizácie  prvých objektov v zóne (dnešný TOWER 115 a SND) a boli stanovené na základe riešenia zóny kolektívom architektov Bauer, Paňák, Kusý už v roku 1988. Objekty, ktoré vznikli v zóne následne a aj v budúcnosti pribudnú, tento urbanistický systém plne rešpektujú a pretvárajú do podoby skutočnej mestskej štvrte. Súčasťou systému je aj princíp tvorby gradácie výškovej hladiny zástavby od Dostojevského radu smerom ku Košickej ulici.  

Už pri výstavbe SND sa v zóne Pribinova uvažovalo o výškovej budove pri Moste Apollo tak, aby podčiarkla význam celej štvrte. Umiestnenie výškového objektu EUROVEA TOWER v tejto lokalite nie je náhodným rozhodnutím, ale je ho potrebné vnímať v kontexte dlhodobých a stále sa vyvíjajúcich zámerov Bratislavy na nábreží Dunaja. Dynamický rozvoj Bratislavy za posledných dvadsať rokov priniesol rozšírenie nového moderného centra mesta a v tesnom susedstve zóny Pribinova tak vyrastá viacero ďalších výškových objektov, ktoré menia celkovú panorámu Bratislavy. Z týchto predpokladov vychádza aj návrh „prvého slovenského mrakodrapu“ EUROVEA TOWER, ktorý kompozične akcentuje prepojenie nábrežnej línie s priečnou mestskou osou, vytvára uzol medzi jadrom historického centra a novými rozvojovými zónami nadväzujúcimi na Čulenovu.

Výška 168 metrov je výsledkom detailného odborného posúdenia, a to nielen z pohľadu vhodnosti umiestnenia v zóne a vplyvu na panorámu mesta a výhľady, ale aj z hľadiska optimálneho technického a technologického riešenia. „Považujeme tiež za dôležité, aby sa v zóne určenej pre umiestnenie výškových budov uplatnila aj výšková variabilita a rôznorodosť. Tým sa zabráni tomu, aby z podobne vysokých budov vzniklo pôsobenie zástavby ako „steny“, čo by znížilo pozitívne vnímanie celej štvrte,“ hovorí Pavel Pelikán.

Zdroj: JTRE

Eurovea 2: Dopravná koncepcia a funkčné verejné priestory

Mimoriadna pozornosť v projekte je venovaná doprave, na ktorej riešení participujú viacerí odborníci a dopravní analytici. „Na doprave spolupracujeme a riešime ju aj s inými developermi na pravidelných koordinačných stretnutiach,“ vysvetľuje Pavel Pelikán. „To, či dopravná infraštruktúra v zóne bude postačujúca, bolo potvrdené komplexným dopravno-kapacitným posúdením, z ktorého vzišli opatrenia úpravy jednotlivých križovatiek v rozsahu, aký doteraz nerobil ani jeden z projektov v lokalite.“

Na základe výsledkov dopravno-kapacitného posúdenia by malo dôjsť k úprave všetkých veľkých križovatiek: križovatky pri VÚB, križovatky Košická – Mlynské nivy – Prievozská, križovatky Landererova – Most Apollo aj križovatky pri budove Allianzu. Malo by dôjsť aj k zmene účelovej komunikácie poza budovu SND, ktorá sa otvorí pre verejnosť a bude zaradená do siete cestných komunikácií. Všetky úpravy ciest a križovatiek vychádzajú z koncepcie, ktorú má spracovanú hl. mesto, a aj všetky uvedené zmeny boli prerokované a priebežne sú konzultované s Magistrátom hl. mesta, dopravným inšpektorátom aj mestskými časťami. Z tohto hľadiska projekt Eurovea 2 bol kladne posúdený odbornými útvarmi hl. mesta aj Krajským dopravným inšpektorátom.

Súčasťou riešení dopravy v lokalite, na ktorom developer JTRE intenzívne pracuje, je aj vybudovanie centrálneho električkového okruhu na trase zo Šafárikovho námestia po Pribinovej ulici a ďalej popred Euroveu, s napojením  na Košickú ulicu.

Dôležitým bodom v projekte je aj úprava bulváru Pribinova v plnom rozsahu, aj s vybudovaním koridoru pre budúcu električku. Na jeho ideálnom usporiadaní, ktoré bude rešpektovať potreby chodcov, cyklistov aj motoristov,  pracuje aj architektka Beth Galí, ktorá pripravuje aj návrh celkového riešenia verejných priestorov v zóne. V rámci ideového návrhu sa zaoberá aj možným rozšírením verejných priestorov aj do územia pod Mostom Apollo, ktoré síce nie sú vo vlastníctve JTRE, ale sú námetom pre využitie veľkého potenciálu tejto časti nábrežia ako funkčného verejného priestoru.

Zdroj: JTRE
Zdroj: JTRE
Zdroj: JTRE
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím