Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
22. máj 2024
0
7

Fakt musím zase do školy???

Jednou z úloh komory je dbať o rast odbornosti autorizovaných architektov a architektiek a organizovať ich celoživotné odborné vzdelávanie a povinnosťou členov a členiek komory je zúčastňovať sa na sústavnom vzdelávaní, ktoré SKA organizuje.
Fakt musím zase do školy???

Vážené členky, vážení členovia komory,

na webovej stránke Slovenskej komory architektov Vás okrem iných aktuálnych rubrík pravidelne víta aj odkaz na Profesijné vzdelávanie architektov. Práve tam nájdete všetky podrobnosti, čo to vlastne PVA je, prečo by sme ho nemali ignorovať a ako vyzerá v praxi:

Profesijné vzdelávanie architektov | Slovenská komora architektov (komarch.sk)


• Možno to neviete, ale je to vec povinná

Preto, lebo jednou z úloh komory je dbať o rast odbornosti autorizovaných architektov a architektiek a organizovať ich celoživotné odborné vzdelávanie, v rozsahu požadovanom reprezentatívnymi medzinárodnými architektonickými organizáciami. A preto, lebo povinnosťou členov a členiek komory je zúčastňovať sa na sústavnom vzdelávaní, ktoré SKA organizuje.

Potreba celoživotného vzdelávania vyplýva zo:
Zákona č. 138/1990 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch,
Štatútu Slovenskej komory architektov z 2. júna 2000 v znení neskorších zmien,
Smernice ACE o CPD (PVA) RAG2/06/CPD.

ACE (Architektonická rada Európy) dáva komorám možnosť zvoliť si PVA s atribútom nepovinnej, alebo povinnej aktivity. Valné zhromaždenie SKA pred časom konsenzuálne rozhodlo a ukotvilo v Štatúte SKA, že pre nás je toto vzdelávanie pre AA/KA povinné.

Na spomínanom linku o PVA nájdete všetky podrobnosti o základom princípe fungovania, o ponuke aktuálnych vzdelávacích podujatí, o kreditnom systéme týchto podujatí, o ich hodnotení aj spôsobe registrovania sa na ne. Za všetky informácie v tomto newsletteri zhrnieme len niečo o povinnosti, deklarovaní absolvovania a kontrole tejto aktivity.


• Ako teda vyzerá faktor povinnosti a jej kontroly?

Povinnosťou členov/-iek SKA je zúčastňovať sa PVA v takom rozsahu, aby súčet kreditov získaných za dva za sebou nasledujúce kalendárne roky predstavoval minimálne 20 kreditov. Dokladom o účasti na podujatí je „Potvrdenie organizátora o účasti AA na podujatí zaradenom do PVA“. Ak je hlavným organizátorom SKA, potvrdenie vystaví úrad SKA. Ak je organizátorom iný subjekt, treba sa o potvrdenie zaujímať u neho.
Archivácia potvrdení v rámci tohto plnenia je zodpovednosťou architekta/-tky, ktorý/-á aktivitu absolvoval/-a.

Získať 20 kreditov za dva roky nie je žiadna dráma, môže to napríklad znamenať účasť na jednom A-čkovom webinári za dva roky. Teda na jednom podujatí, organizovanom priamo SKA, v období medzi dvoma Valnými zhromaždeniami.
A čo s tým, kto to nezvládne? Autorizačný výbor môže členky a členov SKA vyzvať ku kontrole plnenia si svojej povinnosti a k predloženiu príslušných potvrdení. V prípade nedostatočného množstva kreditov môže autorizačný výbor nariadiť preskúšanie. To tiež nie je žiadna tragédia, ale príjemnejšie je nejaké to školenie absolvovať.


To, že sú tieto aktivity povinné, vás nemá odplašiť a znechutiť. Vieme predsa, že každý, kto chce dnes obstáť vo výkone našej profesie skutočne na úrovni, sa musí pravidelne vzdelávať a rozširovať si svoje obzory aj bez povinných nariadení. Vnímajte to, prosím, teda hlavne ako pozvanie na ponúkané podujatia, ktoré sa snažíme pripravovať a vyberať tak, aby svojim obsahom aj formou boli pre vás zaujímavými, poučnými a nápomocnými pri výkone vašej práce.

O aktuálnych podujatiach vás budeme i naďalej vopred informovať prostredníctvom newsletterov, kde priložíme registračný formulár a bližšie informácie ku konkrétnej aktivite.

Autor článku

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím