Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
9. august 2023
0
517

MIB sa dohodol s vlastníkmi pozemkov, ako má vyzerať nová štvrť, ktorá vznikne na Mlynských nivách

Vďaka koordinovanému postupu mesta a vlastníkov pozemkov dôjde k transformácii územia s množstvom brownfieldov, zhodnotia sa všetky riešené projekty...
MIB sa dohodol s vlastníkmi pozemkov, ako má vyzerať nová štvrť, ktorá vznikne na Mlynských nivách

(Tlačová správa MIB) Metropolitný inštitút Bratislavy v rámci prípravy urbanistickej štúdie pre novú mestskú štvrť Mlynské nivy uzatvoril zmluvy s 8 vlastníkmi pozemkov zastupujúcimi až 14 projektov o koordinovanej príprave modernej štvrte 21. storočia. Nová štvrť na Mlynských nivách má vzniknúť na princípoch 15 minútového mesta, s blokovou zástavbou, dostupným bývaním, občianskou vybavenosťou, cyklochodníkom aj mestským bulvárom. Vďaka koordinovanému postupu mesta a vlastníkov pozemkov dôjde k transformácii územia s množstvom brownfieldov, zhodnotia sa všetky riešené projekty, a tiež sa docieli vysoká kvalita života budúcich obyvateľov novej štvrte.

V území Mlynských nív, v dnes málo využívanom území po bývalých priemyselných areáloch s priamym dotykom k centru mesta, je viacero vlastníkov pozemkov, ktorí sa v minulom roku prihlásili do výzvy hlavného mesta na zmenu územného plánu za účelom zvýšenia dostupnosti bývania. Zmluvu o spolupráci na spracovanie urbanistickej štúdie s hlavným mestom a Metropolitným inštitútom Bratislavy podpísalo 8 vlastníkov, ktorí zastupujú 14 projektov a zúčastnili sa rokovaní.

Cieľom štúdie a následného návrhu zmien a doplnkov územného plánu je pripraviť koncepciu a zladiť záujmy žiadateľov, verejný záujem tak, aby boli skoordinované širšie súvislosti v tomto území s veľkým potenciálom. 

Podľa odhadov MIB bude v lokalite preinvestovaných len z projektov pochádzajúcich z výzvy zhruba 1,6 až 2 miliardy eur a predpoklad je, že do pätnástich až dvadsiatich rokov tak vznikne vyše 7 000 nových bytov.

Spolupráca na tvorbe štúdie s vlastníkmi pozemkov zároveň zabezpečí, že celé územie sa transformuje na kompaktnú štvrť 21. storočia, nie súbor individuálnych projektov bez potrebných ďalších funkcií mimo bývania.

„V posledných mesiacoch sme intenzívne rokovali o individuálnych otázkach pri jednotlivých projektoch a potrebách v území a som veľmi rád, že podpisom zmluvy vlastníci pozemkov súhlasili s konceptom, akým sa má celé územie transformovať na kompaktnú modernú štvrť,“ povedal Ján Mazúr, riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislavy. „Stretnutia zo strany MIB prebiehali aj v spolupráci s odborníkmi so skúsenosťami na tvorbu nových štvrtí, a tiež s architektami, ktorí tvoria jednotlivé projekty vlastníkov, z čoho vyplýva, že popri funkčne nastavenej náplni štvrte s ohľadom na jej potreby, bude stále zachovaný charakter individuálnych projektov,“ doplnil Mazúr.

Nová štvrť s kvalitnou občianskou vybavenosťou, školou a množstvom parkov

Zóna Mlynské nivy má 138 hektárov a je vymedzená Košickou ulicou, križovatkou na most Apollo, Prievozskou ulicou, Hraničnou a Prístavnou ulicou v blízkom dotyku so Zimným prístavom ako ďalším rozvojovým územím.  

Štúdia, na ktorej spracovanie v réžii MIB prispievajú vlastníci projektov, ukáže, ako by mala nová štvrť, jej vybavenosť a funkcie, zástavba aj verejné priestory vyzerať, aby boli pokryté požiadavky všetkých obyvateľov štvrte aj ľudí v nej pracujúcich. Základný princíp, na ktorom štvrť vznikne, je koncept 15 minútového mesta, kde v pešej dostupnosti sú všetky potrebné funkcie, primárnou dopravou sú udržateľné formy dopravy, najmä systém kvalitnej verejnej dopravy. Štvrť tiež napĺňa princíp dostupného bývania blízko centra s množstvo zelene s parkami od zonálnych po susedské aj dostupnými športoviskami pre zdravších obyvateľov, a tiež novou základnou školou.  

Výstavba verejnoprospešnej infraštruktúry v novej štvrti by mala byť spolufinancovaná developelopermi. Pôjde najmä, ale nielen o kvalitnú dopravu, dostatočnú občiansku vybavenosť a dostupné sociálne služby, dostupnú zeleň a kvalitný verejný priestor, ktoré budú slúžiť aj novým obyvateľom štvrte.

Mlynské nivy
Mlynské nivyFoto MIB

„O výške príspevku s vlastníkmi pozemkov priebežne rokujeme. Celý proces je transparentný a rovnaký pre všetkých. Podobná forma spolufinancovania sa osvedčila pri tvorbe nových mestských štvrtí v Prahe a s českými partnermi bola metodika výpočtu príspevku konzultovaná,“ povedal Mazúr.

MIB pri spracovaní štúdie vychádza z disponibilnej výmery nadzemných podlažných plôch z aktuálne  platného územného plánu a z podkladov a zámerov predložených developermi v ich žiadostiach na výzvu o dostupnosť nájomného bývania. 

Štúdia, podľa ktorej sa bude územie rozvíjať, bude zverejnená na jeseň tohto roka. Následne prebehne verejné prerokovanie dvojvariantného návrhu riešenia štúdie a po jeho ukončení budú zapracované pripomienky z verejného prerokovania.

 

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím