Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
15. jún 2018
0
155

Záverečné komuniké z verejnej diskusie k plánovaným vodným dielam na pôvodnom koryte Dunaja

V Jurkovičovej sieni Spolku architektov Slovenska v Bratislave sa tento týždeň uskutočnili prezentácie a verejná odborná diskusia k plánovaným zámerom výstavby v pôvodnom koryte Dunaja.
Záverečné komuniké z verejnej diskusie  k plánovaným vodným dielam na pôvodnom koryte Dunaja

Z verejnej diskusie vzišlo nasledovné komuniké, ktoré odráža obsah a tón prezentácií a diskusných príspevkov a ktoré na konci verejnej diskusie prečítal RNDr. Vladimír Mišík, PhD:

Verejnosť ako aj odborníci so znepokojením sledujú prípravu kontroverzného zámeru na prehradenie starého koryta Dunaja vodnými dielami v delikátnom území vnútrozemskej Dunajskej delty. Znepokojujúce je najmä to, že zámer sa pripravuje v tichosti, bez možnosti širokej odbornej aj verejnej diskusie, bez zapojenia špičkových pracovníkov vodohospodárskeho výskumu a najmä bez zapojenia ďalších dôležitých aktérov v území. Zámer je v priamom rozpore s výsledkami a závermi viacerých aktuálnych výskumných úloh a európskych projektov.

Realizáciou tohto zámeru by prišlo k porušeniu požiadaviek Európskej rámcovej smernice o vode, smernice o biotopoch, Belehradského dohovoru o režime plavby na Dunaji, ako aj Spoločného vyhlásenia o hlavných zásadách rozvoja vnútrozemskej lodnej dopravy, ochrane životného prostredia v povodí rieky Dunaj a Manuálu najlepšej praxe pri udržateľnom plánovaní vodných ciest. Okrem toho realizácia tohto zámeru ohrozí ďalšie zdroje pitnej podzemnej vody Žitného ostrova a prakticky zlikviduje prírodný potenciál územia pre vznik Národného parku Podunajsko, ktorého vytvorenie podporuje široká skupina vedeckej obce a samospráv.

Nevhodnosť postupu správcu toku v tomto priestore dokazuje v týchto dňoch aj nezmyselný a drastický výrub brehových porastov Dunaja, ktorý tu správca toku realizuje pod pláštikom protipovodňovej ochrany. Takýto prístup považujeme na základe požiadaviek na adaptáciu krajiny na klimatickú zmenu za neprijateľný a na základe dnešných vedeckých poznatkov za prekonaný.

Sme presvedčení, že profesionálna a intelektuálna úroveň a kapacita našich odborníkov rôznych relevantných odvetví umožňuje nájsť vhodné riešenie, ktoré dokáže splniť komplexné zadanie pre zachovanie a zlepšenie podmienok z hľadiska potrieb vodného hospodárstva, ekosystémov, plavby – najmä športovej a rekreačnej, a teda aj smerníc EÚ, ktoré sú pre SR záväzné.

Vyzývame Ministra životného prostredia SR a Splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku VD Gabčíkovo, aby zastavili prípravu kontroverzného zámeru výstavby vodných diel v pôvodnom koryte Dunaja a aby začali proces definovania komplexného zadania na hľadanie optimálneho riešenia za účasti odborníkov a zástupcov zainteresovaných aktérov v danom území. Realizácia nákladného projektu s vážnymi negatívnymi dôsledkami z verejných zdrojov je v civilizovanej krajine možná jedine za podmienky, že takýto zámer nebude v rozpore s legislatívou EÚ a musí mať širokú podporu zúčastnených strán a verejnosti, čo v tomto prípade splnené nie je.

Odkaz na petíciu: www.ekoforum.sk/peticia/dunaj 

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím