Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
2. marec 2015
0
584

SKA neodporúča architektom poskytovať služby v systéme elektronického trhoviska

SKA neodporúča svojim členom registrovať sa v systéme elektronického trhoviska a poskytovať prostredníctvom neho architektonické služby vrátane projektových prác.
SKA neodporúča architektom poskytovať služby v systéme elektronického trhoviska

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

vzhľadom na viaceré podnety od členov týkajúce sa registrácie v systéme elektronického trhoviska, dovoľte mi, aby som Vás informoval o krokoch, ktoré v uvedenej veci Slovenská komora architektov vykonala, ako aj o stanovisku Komory k registrácii v samotnom systéme.

Slovenská komora architektov aj na základe podnetov od svojich členov požiadala dňa 19. februára 2015 o výkladové stanovisko vo veci využívania elektronických aukcií pre účely obstarávania architektonických služieb vrátane projektových prác Úrad pre verejné obstarávanie, ako nezávislý orgán vykonávajúci nad verejným obstarávaním dohľad a následne 25. februára 2015 aj Ministerstvo vnútra ako inštitúciu, ktorá má elektronické trhovisko v gescii. Obe žiadosti o stanovisko sú prílohou tohto Newslettra a sú uverejnené aj na webovej stránke komory.

Pri koncipovaní žiadostí sme sa opierali aj o výkladové stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie k § 43 zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Zb., v ktorom sa uvádza: „že medzi negatívne vymedzené zákazky, pri ktorých sa elektronická aukcia nepoužije patria služby, ktorých hlavným predmetom je intelektuálne plnenie (právne služby, analytické služby, vedecká a výskumná činnosť, služby architektov atď.), ktorého kvalitu nie je možné vyhodnotiť kvantifikovateľnou hodnotou.“ Vzhľadom na charakteristiky obstarávania prostredníctvom elektronického trhoviska považujeme za adekvátne analogické vymedzenie a vyčlenenie architektonických služieb, aké sa vzťahuje na elektronické aukcie. Máme za to, že služby, ktoré nie je možné kvantifikovať (ich obsah a rozsah je v čase obstarávania neznámy) a ktorých predmetom je intelektuálne plnenie, medzi ktoré patria architektonické služby, vrátane projektových prác a vypracovania územnoplánovacej dokumentácie, nemajú byť obstarávané prostredníctvom elektronického trhoviska.

Dňa 25. februára 2015 sa na Úrade pre verejné obstarávanie uskutočnilo stretnutie medzi predsedníčkou Úradu a vedením Slovenskej komory architektov. Výsledkom tohto rokovania je potvrdenie, že architektonické služby vrátane projektových prác by sa analogicky nemali prostredníctvom elektronického trhoviska obstarávať.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, neodporúčame členom SKA registrovať sa v systéme elektronického trhoviska a poskytovať architektonické služby vrátane projektových prác prostredníctvom elektronického trhoviska.

V danej veci budeme naďalej konať a o ďalšom postupe Vás budeme informovať.

S pozdravom

Imrich Pleidel
predseda

 

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím