Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Gerhardt Braun Slovakia k.s.

Pivničné kobky

Drobného 27
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Reynaers systems spol. s r.o.

Prievozská 2/ A
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

MINIMAL / MAXIMAL – kovanie v minimalistickom dizajne

Material & Technology s.r.o. – M&T (výrobca)
Material & Technology s.r.o. – M&T (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
5. jún 2018
0
124

LaUrBa #4 Bratislava zeleň

Laboratórium Urbanizmu Bratislavy má za sebou tri prezentácie v sále Novej Cvernovky k témam, ktoré súvisia s rozvojom mesta a jeho okolia- aglomerácie. Cieľom stretnutí je rozšíriť podklady k spracovaniu nového územného plánu Bratislavy.
Začiatok5.6.2018
17:00
Koniec5.6.2018
19:00
MiestoNová Cvernovka
AdresaRačianska 1575/78,
Bratislava,
Slovensko
Druh podujatiaPodujatie
KontaktNová Cvernovka
info@nadaciacvernovka.sk

Bratislava Zeleň: trvalá udržateľnosť, alebo náhodilosť?

Názory na množstvo a kvalitu zelene v meste Bratislava sa líšia a sú často subjektívne. Obyvatelia poukazujú na úbytok zelene, ktorá ustupuje novej výstavbe. Téma zelene súvisí s čistotou ovzdušia, efektívnym využívaním vody a v širšom meradle s klímou v meste.
Najnovšie sa odkrýva téma odpadu v meste- jeho zber, odvoz, skladovanie, skládky...

HOSTIA:
architektka Zuzana Hudeková – Trvalá udržateľnosť- klíma- zeleň
ekológ Jaromír Šíbl – Koncepcia ML Bratislava
Andrej Smatana – koncepcia NP Podunajsko, NP Bratislava
krajinná architektka Katarína Tomanová - Plán Bratislava, prezentácia časti ŽP
architektka Viera Kiseľová- Petržalka – centrálna os, zelený priestor
architekt Peter Žalman- Urbanistické aspekty revitalizácie zelene BA, výzvy, riziká

Vstup: zdarma

5. júna sa stretnú v sále Novej Cvernovky architektka Zuzana Hudeková zaoberajúca sa trvalou udržateľnosťou, klímou a zeleňou v hlavnom meste, ekológ Jaromír Šíbl v téme koncepcie Mestských lesov Bratislavy, Andrej Smatana – koncepcia národného parku Podunajsko, krajinná architektka Katarína Tomanová podieľajúca sa aj na knihe „Plán Bratislava“. Ďalej diskusiu navštívi architektka Viera Kiseľová, zasmeriavajúca sa na mestskú časť Petržalka – centálnu os, zelený priestor a zakladateľ LaUrBa, architekt Peter Žalman. Spoločne sa budú vyjadrovať k témam, ktoré súvisia s rozvojom mesta a jeho okolia- aglomerácie. Samozrejme bude opäť aj priestor na reakcie a otázky publika.

Téma zelene súvisí s čistotou ovzdušia, efektívnym využívaním vody a v širšom meradle s klímou v meste. Najnovšie sa odkrýva téma odpadu v meste- jeho zber, odvoz, skladovanie, skládky… Búrlivá urbanizácia hlavného mesta po roku 1990 nastolila už pomerne známe otázky. Zámerom diskusie bude aj verbalizovanie potreby doplnenia štruktúry zelene na hranici katastra mesta a oddelenie od sub urbanizovaného okolia, revitalizácia podunajských lesov a ich ochrana, zásady a postupnosť krokov pri novej koncepcii bratislavských mestských lesov, nábrežie Dunaja ako mestotvorného prvku, vznik nového mestského parku a jeho možné umiestnenie. Vrátane týchto tém bude venovaná pozronosť aj povrchom centra mesta- od vodných plôch po prirodzené zavlažovanie mestskej zelene.

Zeleň v meste možno definovať ako súbor zámerne založených alebo naopak spontánne vzniknutých prvkov živej prírody, ktoré sú pravidelne udržiavané. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja hl. mesta Bratislava ponúka víziu mesta, ktoré rešpektuje zásady udržateľného rozvoja, zodpovedne pristupuje k životnému pristrediu a kultúrnemu dedičstvu. Mesto Bratislava má spracovaný Akčný plán adaptácie na nepriaznivé zmeny klímy- darí sa ho napĺňať? V súčasnosti majú Mestské lesy v Bratislave k dispozícii 3.191 ha. Bratislavský lesný park má umelo vytvorené hranice, ktoré neobsahujú ani celý záber lesov, územia CHKO Malé Karpaty, či katastra mesta Bratislava. Iniciatíva Plán Bratislava zas definuje cieľovo Bratislavu ako čisté, zelené a udržateľné mesto. V publikácii, časť Mestská zeleň sú definované štyri strategické priority. Zeleň v zastavanom území- parky, verejné priestory, mestské triedy sú len niektorými prvkami systému, ktoré je potrebné znova zadefinovať osobitne, ale aj v rámci prípravy nového územného plánu. Súčasné nástroje územného plánovania sa ukázali ako neschopné reagovať na stále sa meniace vstupy a podmienky. Mnohé väčšie európske mestá v súvislosti s kritickým rozvojom reorganizovali mestskú správu, založili nové inštitúcie či platformy, ktoré umožňujú dlhodobý výskum a rozsiahlu diskusiu. Spoločným znakom úspešne sa transformujúcich miest je vytvorenie vízie či stratégie určujúcej budúci rozvoj, priority mesta. Úspešné mestá sa vzájomne inšpirujú, preberajú skúsenosti, Bratislava je v hľadaní riešení a ich realizácii pomalá.

V prípade, že vám zeleň mesta nie je ľahostajná, pozývame vás 5. júna o 17:00 hod do sály Novej Cvernovky.

Mapa podujatia

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím