Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
23. november 2021
0
154

Rekonštrukcia a ochrana architektúry 2. polovice 20. storočia.

Prístup architektov a odbornej verejnosti.
Začiatok24.11.2021
16:00
Koniec24.11.2021
19:00
MiestoOnline
Adresa ,
Online,
Slovensko
Druh podujatiaPodujatie
KontaktArchimap

Online seminár "Rekonštrukcia a ochrana architektúry 2. polovice 20. storočia / Prístup architektov a odbornej verejnosti" je určený architektom, odbornej verejnosti, študentom architektúry, ako aj širšej aktívnej verejnosti.

*Prístup na vysielanie a pripojenie

V súčasnosti vnímame zvyšujúce sa stavebné aktivity, cielené na rekonštrukcie, prípadne prestavby budov nami sledovaného obdobia. Záujem vlastníkov zveľaďovať a zefektívňovať budovy a ich prevádzku je všeobecne pozitívne vnímaný. Zároveň je však potrebné upozorniť aj na negatívne javy, kedy rôzne stavebné zásahy môžu viesť k znehodnoteniu charakteristických a hodnotných architektonických znakov budov. V mnohých prípadoch sa totiž stáva, že samotní architekti a stavební inžinieri nedostatočne reflektujú ich dobové kvality. Táto prax niekedy pramení z nepoznania, prípadne mylného interpretovania niektorých skutočností.

Uvedomujeme si množstvo faktorov, ktoré vstupujú do rozhodnutí o novej výstavbe, prestavbe, či rekonštrukcii. Veríme však, že otvorenou diskusiou aj nad otázkami zachovania charakteristických architektonických hodnôt dokážeme dôjsť k takým záverom, ktoré budú predpokladom pre rozvoj nášho spoločného kvalitného a funkčného mestského prostredia.

Seminár sa uskutoční 24. novembra od 16:00 do 19:00 a bude online.

Program:

16:00 / Úvodné slovo - predstavenie programu
moderátor: Mišo Hudák
16:10 / IMA - Iniciatíva za modernú architektúru
Mgr. Monika Kicová
Mgr. art. Peter Beňo
Predstavenie problematiky a prezentácia projektov:
Archimap 2/20 - mapovanie architektúry 2. pol. 20. stor. v Košiciach
E-publikácia: Rukoväť modernej architektúry - Sprievodca k uchopeniu hodnôt a problematiky architektúry 2. polovice 20. storočia nielen pre záujemcov o rekonštrukcie
16:30 / Národní památkový ústav,
Metodické centrum moderní architektury, Brno
Ing. Petr Svoboda
Česká metodika hodnocení a ochrany staveb 2. poloviny 20. století a několik příkladů z praxe
17:10 / Prestávka
17:20 / Oddelenie architektúry Historického ústavu SAV
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
Peter Szalay, PhD.
Register modernej architektúry
- zameranie na 2. polovicu 20. storočia
DOCOMOMO - činnosť hnutia, príklady, angažovaný výskum
18:00 / Moderovaná diskusia, odpovede na otázky účastníkov v chate
19:00 / Záver

Do online diskusie sú priamo prizvaní ďalší hostia, autority z radov odbornej verejnosti. Seminár bude moderovaný a všetci tí, ktorí budú pripojení, budú mať možnosť zapojiť sa do diskusie prostredníctvom chatu, prípadne priamym vstupom.

Seminár je súčasťou projektov:
Archimap 2/20
Mapovanie stavieb 2. polovice 20. storočia v Košiciach so zameraním na ich spoločenskú a pamiatkovú hodnotu.

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím