Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

Material & Technology s.r.o. – M&T

Sídlo Spoločnosti: Čs. Odboje 1044
Dobruška

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

BMI SLOVENSKO

Šikmé a ploché strech

Mojmírovská 9
Ivanka pri Nitre

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

VELUX INTEGRA

Elektrické panoramatické strešné okno s...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
10. september 2019
0
67

Súťaž o návrh umeleckého diela Via Bona Slovakia

Súťaž na vytvorenie umeleckého diela, ktoré sa stane novou cenou Via Bona Slovakia.
Vyhlásenie5.9.2019
09:00
Odovzdanie návrhov27.9.2019
23:59
VyhlasovateľNadácia Pontis
AdresaZelinárska 2,
Bratislava,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktIvana Kompasová
+421 2 5710 8111
ivana.kompasova@nadaciapontis.sk

S umelcom, ktorého návrh bude vybraný, Nadácia Pontis uzatvorí zmluvu na vypracovanie diela v max. počte 9 kusov. Toto ocenenie bude odovzdané ako Via Bona Slovakia za rok 2019. Následne je veľmi pravdepodobná spolupráca s daným umelcom a zadanie objednávky na výrobu rovnakého diela v budúcich ročníkoch, maximálne po dobu piatich po sebe idúcich ročníkoch.

Konkrétny symbolický význam novej ceny môže definovať umelec podľa svojho videnia. Všeobecne by však cena mala odzrkadľovať nasledovné hodnoty:

 • zodpovednosť firmy dovnútra i navonok, a to voči zamestnancom, zákazníkom, dodávateľom, komunite a životnému prostrediu;
 • vernosť hodnotám zodpovedného podnikania a firemnej filantropie;
 • odvahu otvárať nové témy, ísť proti prúdu a byť inovatívny;
 • prepájať komunity a partnerov so snahou o vytvorenie novej myšlienky, prístupu, produktu či projektu prinášajúcich zlepšenie v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej filantropie;
 • inšpirovať ostatných k pozitívnej zmene a trvalej udržateľnosti.

Ako by mala cena Via Bona Slovakia vyzerať:

 • 3-rozmerné dielo;
 • voľne stojaca (víťazi ju mávajú vystavenú v reprezentatívnych priestoroch);
 • s priestorom na vygravírovanie názvu Via Bona Slovakia 2019 vrátane názvu konkrétnej kategórie (pozri časť Kategórie Via Bona Slovakia 2019);
 • v menšej a väčšej variante (2 väčšie/hlavné a 7 menších).

Podmienky súťaže a časový harmonogram:

 • 5. september 2019 – otvorenie súťaže na umelecké zhotovenie novej ceny Via Bona Slovakia.
 • 27. september 2019 – termín na doručenie záväznej prihlášky e-mailom na viabona@nadaciapontis.sk alebo poštou na Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava (označiť obálku „Via Bona Slovakia“).
 • 2. október 2019 – 1. kolo hodnotenia, výber 3 finalistov.
 • Do 3. októbra 2019 – po prvom zasadnutí hodnotiacej komisie zverejní Nadácia Pontis informácie o umelcoch postupujúcich do druhého kola súťaže na www.nadaciapontis.sk a všetkých prihlásených upovedomí o výsledku 1. kola. Všetci umelci, ktorí postúpia do druhého kola dostanú skicovné vo výške 100 eur.
 • 11. október 2019 – odovzdanie grafických návrhov/skíc na realizáciu 2 hlavných a 7 menších cien spolu s rozpočtom na ich realizáciu. Rozpočet na výrobu cien nesmie prekročiť maximálne sumy uvedené v časti Finančná odmena. Podklady je potrebné doručiť do Nadácie Pontis – a to buď osobne/poštou na adresu Zelinárska 2, 821 08 Bratislava, alebo e-mailom adresu ivana.kompasova@nadaciapontis.sk. Odborná komisia z nich následne vyberie víťaza súťaže.
 • 17. október 2019 – 2. kolo hodnotenia, výber víťaza.
 • 18. október 2019– oficiálne vyhlásenie víťaza súťaže o návrh ceny Via Bona Slovakia.
 • November 2019 – uzavretie zmluvy o dielo s víťazom súťaže.
 • Január 2020 – odovzdanie textov na gravírovanie (všetky ocenenia na Via Bona Slovakia 2019 by mali byť do 25. marca vyrobené).
 • Apríl 2020 – slávnostný galavečer Via Bona Slovakia.

Finančná odmena:

 • Skicovné 100 € získavajú všetci účastníci postupujúci do 2. kola.
 • Za výrobu hlavnej ceny môže umelec (víťaz tejto súťaže) získať maximálnu odmenu vo výške 500 €/kus. V rámci ocenenia Via Bona Slovakia 2019 sú vyhlásené 2 hlavné ceny, čiže za výrobu 2 hlavných cien je maximálna odmena 1 000 €.
 • Za výrobu menšej ceny môže umelec (víťaz tejto súťaže) získať maximálnu odmenu vo výške 200 €/kus. V rámci ocenenia Via Bona Slovakia 2019 je vyhlásených 7 menších cien, čiže za výrobu 7 menších cien je maximálna odmena 1 400 €.

Ďalšie nefinančné prínosy:

 • predstavenie súťažných návrhov v druhom kole na nadaciapontis.sk a ďalších komunikačných kanáloch Nadácie Pontis,
 • zviditeľnenie víťaza pred predstaviteľmi významných firiem na Slovensku počas slávnostného galavečera Via Bona Slovakia,
 • možnosť získať opakovanú zákazku na minimálne 5 nasledujúcich rokov.

Kategórie Via Bona Slovakia 2019
Hlavné ceny:

 • Zodpovedná veľká firma – za komplexný a výnimočný prístup k zodpovednému podnikaniu.
 • Zodpovedná malá/stredná firma – za uplatňovanie princípov zodpovedného podnikania v praxi.

Menšie ceny:

 • Skvelý zamestnávateľ – za vytváranie čo najlepších podmienok pre zamestnancov.
 • Zelená firma – za výnimočný projekt zameraný na ochranu životného prostredia.
 • Dobrý partner komunity – za strategický prístup firmy k darcovstvu, podporu komunít a riešenie celospoločenských problémov.
 • Sociálne inovácie – za výnimočný projekt alebo aktivity zamerané na inovatívne riešenia spoločenských problémov.
 • Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí – za projekty podporujúce diverzitu a inklúziu.
 • Dobre spravovaná firma – za presadzovanie princípov Corporate Governance v hodnotách firmy.

Nadácia Pontis (ďalej len Organizátor) si vyhradzuje právo nevybrať víťaza súťaže, a to v tom prípade, ak hodnotiaca komisia neodporučí žiaden súťažný návrh na realizáciu. Umelci dávajú účasťou v súťaži v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, podobizne svojho diela, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a záznamov týkajúcich sa svojej osoby v súvislosti s účasťou v súťaži o návrh umeleckého diela Via Bona Slovakia. Organizátor si vyhradzuje právo komunikovať víťaza súťaže obvyklým spôsobom, a to cez médiá a komunikačné kanály Nadácie Pontis. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Organizátor snímky, obrazové, zvukové prípadne iné záznamy v súlade s jeho určením poskytne.

Viac informácií na nadaciapontis.sk.

Mapa podujatia

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím