Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
1. október 2021
0
50

TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2021

Podstata zabezpečenia energetickej hospodárnosti budov.
Začiatok14.11.2021
09:00
Koniec16.10.2021
15:00
Miesto Štrbské Pleso hotel Patria
Adresa ,
,
Slovensko
Druh podujatiaPodujatie
KontaktIng. Eugénia Kiselyová

 

21. medzinárodná konferencia

Konferencia sa koná v dňoch 14. -  16.novembra 2021 v hoteli Patria vo Vysokých Tatrách.

Tematické okruhy konferencie:

1.Právne a technické predpisy súvisiace s tepelnou ochra-nou a energetickou hospodárnosťou budov.

2.Stavebné materiály, systémy a stavebné konštrukcie za-bezpečujúce tepelnú ochranu budov a predpoklady spl-nenia požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov.

3.Metódy posúdenia a trendy zabezpečujúce výstavbua obnovu budov s takmer nulovou potrebou energie.

Každý tematický okruh bude obsahovať prednášky prednesené v hlavnom odbornom programe, vystúpenia mladýchvedeckých pracovníkov, diskusné fórum, prednášky zve-rejnené v zborníku a posterovú sekciu. Program dopĺňajú firemné prezentácie, výstavka a spoločenský program

Cieľová skupina: 
Cieľovú skupinu tvoria projektanti, autorizovaní inžinieri, odborne spôsobilé osoby na energetickú certifi káciu budov, súdni znalci, zástupcovia stavebných úradov, bytových družstiev, zástupcovia správcov a vlastníkov existujúcich bytových a nebytových budov, zástupcovia realitných kancelárií,
výrobcovia stavebných materiálov a konštrukcií a ďalšia odborná verejnosť.

Konferencia je zaradená do systému celoživotného vzdelávania členov SKSI v odbornej sekcii Pozemné stavby.

Konferencia je akreditovaná vo vzdelávacom programe energetickej hospodárnosti projekte celoživotného vzdelávania ČKAIT a je ohodnotená 3 bodmi.

 

Mapa podujatia

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím