Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

TECHO, s.r.o.

Cesta na Červený most 12
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

BMI SLOVENSKO

Šikmé a ploché strech

Mojmírovská 9
Ivanka pri Nitre

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

ISOVER EPS GREYWALL

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

VELUX INTEGRA

Elektrické panoramatické strešné okno s...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Multizóny

Chýba vám uzavretý priestor, kde môžete...

TECHO, s.r.o. (výrobca)
TECHO, s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
11. november 2019
0
36

Zosuvy – manažment rizikových javov v územiach zaťažených zosuvmi

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky vás pozývajú na informačné dni.
Začiatok25.11.2019
09:30
Koniec26.11.2019
13:00
MiestoBratislava
Adresa ,
Bratislava,
Slovensko
Druh podujatiaPodujatie
KontaktIng. Katarína Paluchová
048/4374 287
katarina.paluchova@sazp.sk

Cieľ informačných dní je výmena informácií a vzájomné konzultácie smerujúce k dôslednejšiemu uplatňovaniu a kontrole plnenia platnej legislatívy, ako aj ku skvalitňovaniu informačnej bázy v oblasti svahových deformácií vrátane zosuvov, ktoré predstavujú jeden z nepriaznivých sprievodných javov zmeny klímy.

Informačné dni sú ťažiskovo určené zástupcom štátnej správy a samosprávy zaťažených zosuvmi.

Program:

25. november 2019:

 • 09.30 – 10.00 Registrácia účastníkov
 • 10.00 – 10.45 Program prevencie a manažmentu zosuvných rizík (2014 – 2020), odporúčané postupy na zabezpečenie činnosti obce pri ohrození alebo vzniku mimoriadnej udalosti v súvislostí so vznikom svahovej deformácie
  RNDr. Vlasta Jánová, PhD. (MŽP SR)
 • 10.45 – 11.15 Prognózne mapy zosuvného hazardu a ich využitie v územnom plánovaní
  doc. RNDr. Martin Bednarik, PhD. (PriF UK, BA)
 • 11.15 – 11.45 Zosuvný hazard na Slovensku - mapovanie, prieskum, monitorovanie
  RNDr. Pavel Liščák (ŠGÚDŠ)
 • 11.45 – 12.00 Diskusia
 • 12.00 – 13.00 Obed
 • 13.00 –13.30 Sanácie svahových deformácií na vybraných lokalitách Slovenska v rámci OP KŽP
  RNDr. Vlasta Jánová, PhD. (MŽP SR)
 • 13.30 – 14.00 Úlohy a opatrenia CO v súvislosti so vznikom MU – svahových deformácií (lokality v Bratislave - Nábrežie arm. gen. Ľudvíka Svobodu, zosuv pôdy na Devínskej ceste, zosuv pôdy v Devíne a zosuv oporného múru v Karlovej Vsi)
  Mgr. Juraj Valent (OÚ Bratislava, CO)
 • 14.00 – 14.30 Prestávka na občerstvenie
 • 14.30 – 15.00 Finančné mechanizmy a zdroje krytia prieskumu a sanácie havarijných zosuvov
  RNDr. Vlasta Jánová, PhD. (MŽP SR)
 • 15.00 – 15.45 Moderné metódy a inovácie v prieskume a stabilizácii skalných svahov u nás a vo svete
  doc. Mgr. Vladimír Greif, PhD. (PriF UK, Bratislava)
 • 15.45 – 16.00 Záver a diskusia
 • 17.00 – 18.00 Večera

26. november 2019:

 • 09.00 – 09.30 Registrácia účastníkov
 • 09.30 –10.15 Sanácia havarijných svahových deformácií – praktické príklady z oblasti stredného Slovenska (Kraľovany, hradné bralá – Strečno, Oravský Podzámok a iné)
  RNDr. Branislav Prelovský, (GEOSOUL, Bratislava)
 • 10.15 – 10.40 Prestávka+ občerstvenie
 • 10.40 – 11.10 Devínska cesta – praktický príklad sanácie zosuvu z oblasti západného Slovenska, technické riešenie
  doc. Mgr. Vladimír Greif, PhD., (PriF UK, Bratislava)
 • 11.10 – 11.50 Sanácia havarijného zosuvu – praktické príklady z oblasti východného Slovenska (sanácie havarijných zosuvov vo Varhaňovciach, Kapušanoch, Ďačove a Brezovičke – prezentácia realizovaných opatrení, problémy s realizáciou v intravilánoch, postoj občanov k realizácii, udržateľnosť)
  RNDr. Pavol Tupý, (ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica)
 • 11.50 – 12.00 Závery a diskusia
 • 12.00 – 13.00 Obed

Organizačné pokyny:

Účasť na informačných dňoch je bezplatná. Pre účastníkov bude zabezpečené ubytovanie v dvojlôžkových izbách v prvý deň konania informačného dňa (25.11.2019) a občerstvenie počas informačných dní, vrátane obeda a večere. Doprava je na vlastné náklady účastníkov.

On-line registrácia je možná do 18.11.2019 (pondelok) alebo do dosiahnutia maximálneho počtu 90 účastníkov. Prihlasovanie na informačné dni je možné prostredníctvom prihlasovacieho formulára.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím