Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
8. február 2023
0
199

AVION - rozsiahla monografia voľne dostupná

Publikácia Kataríny Haberlandovej a Ľubice Voľanskej zo Slovenskej akadémie vied.
AVION - rozsiahla monografia voľne dostupná

"Bytový dom Avion ako predstaviteľ funkcionalistickej architektúry priťahoval pozornosť odborníkov i náhodných prizerajúcich sa od samého počiatku. Uvedomujúc si potrebu interdisciplinárneho prepojenia tejto všestrannej témy spájajúcej oblasť architektúry a skúmania životných príbehov, sme sa rozhodli spojiť sily a znalosti historičky architektúry a etnologičky. Obe nás spája silný vzťah k bytovému domu Avion.

Jedna autorka, etnologička Ľuba Voľanská, v Avione vyrastala a pri výskume vlastne spovedala svojich (bývalých) susedov. Vychádzajúc z etnologického/antropologického zázemia sa predsa len pustila do pomerne neprebádaného terénu robe­nia antropológie doma (doing anthropology at home). Hlavným impulzom pre spojenie dvoch autoriek v projekte o Avione bolo odhodlanie oboch uchopiť takúto, pre nich zdanlivo známu a jasnú tému, doposiaľ málo frekventovaným interdisciplinárnym spôsobom. Okrem toho bol Josef Marek – architekt domu – témou dizertačnej práce ďalšej z nich – Kataríny Haberlandovej. No v skutočnosti sa s Avionom stretla už omnoho skôr, na konci univerzitného štúdia dejín umenia v Olomouci, kde ju k výberu témy diplomovej práce o bytových domoch v Bratislave prvej polovice 20. storočia priviedol pedagóg, historik a teoretik architektúry Rostislav Švácha.

Jedinečným momentom publikácie je spojenie rôznorodých odborných prameňov oboch autoriek, ktoré významnou mierou spoločne obohatili poznanie o Avione. Tradičné formy kunsthistorického a architektonicko­-historického štúdia odbornej literatúry doplnil nielen archívny výskum, ale aj terénny výskum v spojení s fotografovaním Avionu v priebehu jedného roka. Zhostil sa ho fotograf Anton Sládek, s ktorým Katarína Haberlandová v minulosti už spolupracovala na viacerých projektoch výstav o architektúre v Bratislave. Fotografická reflexia súčasnosti Avionu je popri texte rovnocenným médiom vypovedajúcim o hodnotách tejto architektúry, ale aj lokality. Okolie domu počas jeho existencie prešlo významným vývojom, od malomestského predmestia k širšiemu centru metropoly. Zaujímavou je takisto konfrontácia (či komparácia) s historickými fotografiami z rôznych zdrojov, ťažiskovo Archívu mesta Bratislavy, Tlačovej agentúry SR alebo súkromného archívu historika Juraja Šedivého. Kľúčovú úlohu zohralo vymedzenie hlavných tematických okruhov (mesto-­miesto-­architekt-­dom-­obyvatelia), ktoré vytvorili základnú štruktúru knihy. Postupne ju zapĺňali architektonick-o­historické poznatky, sprevádzané príbehmi obyvateľov domu. V tomto zmysle sú síce historické dáta rámcujúce text dôležité, no do popredia, hlavne v kapitole o živote v dome, vystupujú konkrétne príbehy. V zlomových momentoch môžu byť vrátane života architekta Josefa Mareka príznačné pre mnohých ďalších, (aj) Aviončanov."

AVION (link na stiahnutie publikácie vo formáte PDF)

Vydal: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Bratislava 2021

Text:
© PhDr. Katarína Haberlandová, PhD., Oddelenie architektúry, Historický ústav SAV Bratislava
© Mgr. Ľubica Voľanská, PhD., Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV Bratislava

V knihe boli použité fotografie: z Vedeckých zbierok ÚESA SAV, Archívu mesta Bratislavy (AMB), Tlačovej agentúry SR (TA SR), Archívu Pamiatkového úradu SR (PÚ SR), Slovenskej národnej galérie v Bratislave (SNG), Galérie Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši,
zo súkromného archívu Juraja Šedivého (PamMap.sk), zo súkromného archívu Antona Šmotláka ml.

Vedeckí recenzenti:
Mgr. Jana Nosková, Ph.D., Etnologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., detašované pracoviště Brno
Mgr. Peter Szalay, PhD., Oddelenie architektúry, Historický ústav SAV Bratislava

Vedecká redakcia: PhDr. Monika Vrzgulová, CSc., Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV Bratislava

Preklad do anglického jazyka: © Judita Takáčová

Anglická korektúra: Ruth Zorvan

Fotografie: © Anton Sládek. Všetky fotografie od autora A. Sládeka uverejnené v tejto publikácie vznikli v rámci zmluvného vzťahu s ÚESA SAV, sú deponované vo Vedeckých zbierkach ÚESA SAV, ktoré je aj vlastníkom časovo a územne neobmedzenej výhradnej licencie.

Dizajn a grafická úprava: © Matúš Hnát

Jazyková redakcia: PhDr. Ingrid Kostovská

Publikácia je výsledkom výskumu, ktorý finančne podporili projekty: APVV-16-0345 (SOS) – „Súčasné obrazy socializmu“, VEGA č. 1/0286/21 „Inovácie v architektúre 20. storočia na Slovensku“, VEGA č. 2/0114/21 „Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike: Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia“.

ISBN 978-80-973372-8-5 (PDF)

DOI: https://doi.org/10.31577/2021.9788097337285

Táto monografia je Open Access publikáciou, jej používanie sa riadi medzinárodnou licenciou Creative Commons Attribution 4.0 License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím