Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Gerhardt Braun Slovakia k.s.

Pivničné kobky

Drobného 27
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

VELUX

Tepelnoizolačné parametre vyhovujú...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

MINIMAL / MAXIMAL – kovanie v minimalistickom dizajne

Material & Technology s.r.o. – M&T (výrobca)
Material & Technology s.r.o. – M&T (distribútor)

ISOVER STOPVAP 90

Parozábrana pre difúzne uzatvorené konštrukcie...

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
24. november 2015
0
1187

Miroslav Hrdina - Juro Tvarožek. Architekt a staviteľ.

Cenu prof. Martina Kusého za rok 2015 získal Miroslav Hrdina za knihu Juro Tvarožek. Architekt a staviteľ.
Miroslav Hrdina - Juro Tvarožek. Architekt a staviteľ.

Cenu prof. Martina Kusého  udeľuje Spolok architektov Slovenska (SAS) a Fond výtvarných umení (FVU). Cena sa udeľuje: 1. za za práce v oblasti vedecko-výskumnej, v oblasti histórie, teórie a kritiky architektúry a za prezentáciu v odbornej tlači, 2. za prezentáciu architektúry a architektonickej tvorby v oblasti masových komunikačných prostriedkov verejného celospoločenského charakteru - najmä v tlači, televízii a rozhlase, za pozoruhodnú a sústavnú publicistickú, popularizátorskú, osvetovú, editorskú a žurnalistickú činnosť alebo za výnimočný počin realizovaný v týchto oblastiach. 

Tohtoročným laureátom je Miroslav Hrdina za knihu Juro Tvarožek. Architekt a staviteľ.

Obálka knihy
Obálka knihy

Kniha Juro Tvarožek. Architekt a staviteľ prináša komplexný pohľad na život a dielo jednej z významných osobností slovenského architektonického života prvej polovice 20. storočia.

Architekt Juro Tvarožek. Foto: Archív výtvarného umenia Slovenskej národnej galérie v Bratislave.
Architekt Juro Tvarožek. Foto: Archív výtvarného umenia Slovenskej národnej galérie v Bratislave.

Juro Tvarožek (1887 – 1966), rodák z Brezovej pod Bradlom, zbieral skúsenosti so stavebníctvom a architektúrou v Budapešti, Viedni a Prahe. Vo svojej samostatnej tvorbe sa podobne ako mnoho jeho súputníkov postupne prepracoval od historizujúcich k modernistickým prístupom. Jeho portfólio obsahuje celý rad predovšetkým obytných, administratívnych, školských a hospodárskych stavieb v Bratislave, Žiline, Brezovej pod Bradlom, Myjave, Tisovci a ďalších mestách. Venoval sa tiež navrhovaniu mestských regulačných plánov.
Tvarožkov život charakterizuje aj výrazná spoločenská angažovanosť, prejavená účasťou v bojoch československých légií v Rusku počas prvej svetovej vojny a zapojením sa do Slovenského národného povstania počas druhej svetovej vojny a tiež aktívnym prispením k rozvoju spolkového života architektov a staviteľov na Slovensku.

"Tvarožkova vila" - rodinný dom Tomáša Tvarožka, 1923 – 1924. Repro: Slovenský staviteľ, 1, 1931, č. 2, s. 49.
"Tvarožkova vila" - rodinný dom Tomáša Tvarožka, 1923 – 1924. Repro: Slovenský staviteľ, 1, 1931, č. 2, s. 49.

Rodinný dom, ktorý pre svojho brata Tomáša, významného slovenského finančníka a národovca, vybudoval vo vilovej štvrti blízko Bratislavského hradu v rokoch 1923 – 1924, bol jeho príspevkom ku vtedy aktuálnej téme národného slohu. Dom zaujme najmä masívnym žudrom, zdobeným rastlinnými motívmi od maliara Jaroslava Votrubu. S bratom ako investorom alebo podporovateľom sa potom stretol aj pri ďalších stavbách – Metropole a Mestskej sporiteľni.

Nájomný bytový dom s kaviarňou a kinom Metropol v Bratislave, 1927 – 1928. Repro: Slovenský staviteľ, 1, 1931, č. 5, s. 117.
Nájomný bytový dom s kaviarňou a kinom Metropol v Bratislave, 1927 – 1928. Repro: Slovenský staviteľ, 1, 1931, č. 5, s. 117.

Juro Tvarožek si budovu nájomného bytového domu s kaviarňou a kinom Metropol v Bratislave z rokov 1927 – 1928, ktorou sa priklonil ku vtedy čoraz dominantnejšej puristickej línii, vždy veľmi cenil. V dome mal svoj byt a ateliér. Na prácu využíval aj príjemné prostredie kaviarne. Hrubou ceruzkou tu na mramorový povrch kruhového stola načrtával svoje architektonické nápady. Ak sa mu riešenie pozdávalo, odbehol hore do ateliéru a svojmu asistentovi Cyrilovi Urbanovi nápad nakreslil. Ak sa mu však riešenie nepozdávalo, dal náčrtky z mramorového stola čašníkom jednoducho zotrieť.

Mestská sporiteľňa v Bratislave, 1929 – 1931. Foto: Archív hl. mesta SR Bratislavy, foto F. Silavecký.
Mestská sporiteľňa v Bratislave, 1929 – 1931. Foto: Archív hl. mesta SR Bratislavy, foto F. Silavecký.

Vyvrcholením jeho tvorby sa stala budova Mestskej sporiteľne v Bratislave z rokov 1929 – 1931, emblematická stavba funkcionalizmu na Slovensku, unikátna prvým spojením železobetónového skeletu a zavesenej oceľovo-sklenenej fasády u nás. „Mestskou sporiteľňou vzniká mlaďučkej architektúre slovenskej, ktorá teprv nedávno opustila drevo, ako jediný zvládnutý materiál, dielo, ktoré vyjadruje vôľu mladého národa uchopiť všetky prostriedky, len aby sa predral čo najviac ku predu, len aby dohonil súdobý architektonický výraz ostatnej Europy,“ napísal v brožúre o sporiteľni z roku 1932 Antonín Hořejš, činorodý organizátor bratislavského kultúrneho života. O úspechu stavby svedčí aj korešpondenčný lístok od významného holandského architekta, člena skupiny De Stijl, J. J. P. Ouda, ktorý Jurovi Tvarožkovi poďakoval za zaslanie brožúr o sporiteľni a zaželal mu ďalšie úspechy v „novátorskej a odvážnej práci“.

Rodinný dom Dr. Hynka Hromadu v Bratislave, 1936. Repro: Slovenský staviteľ, 7, 1937, č. 1, s. 4.
Rodinný dom Dr. Hynka Hromadu v Bratislave, 1936. Repro: Slovenský staviteľ, 7, 1937, č. 1, s. 4.

Tvarožkovým príspevkom k početnej produkcii funkcionalistických vilových stavieb 30. rokov, plniacich predstavy objednávateľov o modernom bývaní, sa stal rodinný dom Dr. Hynka Hromadu, realizovaný v bratislavskej vilovej štvrti pod Machnáčom v roku 1936. Dom mal zavedené teplovzdušné kúrenie, v Bratislave použité po prvýkrát.

Autor sa životom a dielom architekta a staviteľa Jura Tvarožka zaoberal už vo svojej diplomovej práci, za ktorú v roku 2004 získal Cenu Martina Benku. Keď ho pred niekoľkými rokmi Daniel Brunovský a Denisa Gura Doričová zo zohorského vydavateľstva Virvar oslovili s ponukou spracovať monografiu o architektovi, rád sa do revízie a doplnenia už získaných poznatkov pustil. Výsledok práce – vedeckú monografiu recenzovanú doc. PhDr. Danou Bořutovou, CSc. a prof. Ing. arch. Štefanom Šlachtom, PhD.– si odborná verejnosť už stihla všimnúť. Spolok architektov Slovenka za ňu autorovi udelil Cenu prof. Martina Kusého za rok 2015.

O autorovi:

Mgr. Miroslav Hrdina, PhD. (1977) je absolventom magisterského (1998 – 2003) a doktorandského štúdia (2004 – 2007) na Katedre dejín výtvarného umenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 2007 – 2013 pracoval na Ústave dejín umenia Slovenskej akadémie vied v Bratislave ako vedecký pracovník a v rokoch 2008 – 2013 na Katedre dejín výtvarného umenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, najprv ako doktorand a následne ako odborný asistent. Dnes pôsobí v súkromnej sfére.

Autor publikácie Mgr. Miroslav Hrdina, PhD.
Autor publikácie Mgr. Miroslav Hrdina, PhD.

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím