Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
4. február 2016
0
2586

BYDLISKO: MESTO, Co-housing v Európe a v Bratislave

Výstava predstavuje myšlienku a princípy fungovania stavebných spoločenstiev na príkladoch študentských projektov.
BYDLISKO: MESTO, Co-housing v Európe a v Bratislave

Na pôde Fakulty Architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, v ateliéri Ústavu ekologickej a experimentálnej architektúry, sme sa počas zimného semestra 2015/2016 venovali téme Cohousing, ktorá v súčasnosti rezonuje v odbornej diskusii už aj v stredoeurópskom regióne. V ateliéri sme skúmali možnosti realizácie tohto konceptu v slovenských podmienkach, konkrétne v bratislavskej Petržalke, na parcelách v okolí Sosnovej ulice. Navrhovali sme bývanie pre fiktívnu komunitu stavebníkov (stavebnej skupiny či komunity), ktorých požiadavky na budúci bytový dom stanovili samotní študenti a pedagógovia v ateliéri. Požiadavky stavebníkov pritom vychádzajú zo skutočných životných situácií.

Na rozdiel od univerzálnych - typových - katalógových - unifikovaných projektov bytových domov, navrhnutých pre priemerného, väčšinového a anonymného klienta, vedie navrhovanie pre konkrétnu komunitu stavebníkov k presnému naplneniu požiadaviek klientov a tým aj k zaujímavejšiemu, originálnemu architektonickému výrazu. Koncept "cohousingu" v sebe spája výhody bývania v individuálnom rodinnom dome s ekologickými, ekonomickými a sociálnymi výhodami bytových domov.

Výstava

Výstava Bydlisko: mesto Vám na príkladoch deviatich projektov v deviatich európskych mestách predstaví myšlienku a princípy fungovania stavebných spoločenstiev, a na príkladoch osemnástich študentských projektov Vám ukáže, ako by tento koncept komunitného bývania mohol vyzerať v bratislavskej Petržalke.

Ateliérové zadanie pre študentov a výstavu pripravilo občianske združenie Miesta pre ľudí, ktoré podporuje vznik ekologicky, sociálne, demograficky vyvážených komunít a susedstiev a inovatívne formy bývania. Podporuje aktivity a iniciatívy prispievajúce k oživovaniu susedstiev. Presadzuje udržateľný urbánny rozvoj s dôrazom na kvalitu bývania a revitalizáciu zanedbaných lokalít.

Výstava okrem študentských projektov obsahuje aj expozíciu Cohousing Cultures, ktorá je rozšírením rovnomennej publikácie vydanej berlínskou neziskovou organizáciou id22 (Institute for Creative Sustainability). Je zdrojom inšpirácie a možnosti realizácie cohousingu, pre ľudí zaujímajúcich sa o komunitne orientované bývanie. Deväť rôznych modelových projektov realizovaných v deviatich európskych mestách ilustruje rôznorodosť cohousingového bývania. Tieto európske mestá sú známe svojou inovatívnou kultúrou bývania. Sú to mestá Berlín, Amsterdam, Basel, Brusel, Kodaň, Miláno, Štokholm, Tübingen a Viedeň. Jednotlivé projekty sú popísané prostredníctvom osobných príbehov ich obyvateľov.

Výstava bola otvorená vo štvrtok 28. januára 2016 o 18.00 vo výstavnom priestore Archa na Uršulínskej ulici (bočná strana Primaciálneho paláca) a potrvá do nedele 14. februára 2016.

Otvorená bude každý utorok až piatok od 15.00 do 18.00 a každú sobotu a nedeľu od 11.00 do 17.00. Vstup je voľný.

Ateliéry na tému „Cohousing“ na Fakulte architektúry STU viedli:

Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.
Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD.
Mgr. art. Martin Šichman
Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.
Ing. arch. Martin Uhrík, PhD.
MArch. Ramón Velázquez
Ing. arch. Tibor Varga, PhD.

Výstavu „Bydlisko: Mesto“ v priestoroch Archa pripravili:

Ing. arch. Boris Hrbáň
Ing. arch. Andrea Leitmannová
Bc. Dominika Szabová
Mgr. art. Martin Šichman

Koordinátori projektu za o.z. Miesta pre ľudí:

Ing. arch. Boris Hrbáň
Ing. arch. Andrea Leitmannová

Predstavujeme jednotlivé diela:

Autor: bc. Barbora Drblíková

Vedúci práce: Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.

Téma: Co-housing, Bratislava - Petržalka

"Úlohou tohto projektu bolo vytvoriť miesto pre co-housing (skupinové bývanie), ale zároveň dodržať územný plán a jeho regulatívy. Na reálne plánovanie co-housingu sme zozbierali dáta od skutočných rodín a potencionálnych záujemcov obývanie. Pýtali sme sa na ich všeobecné aj konkrétne požiadavky na bývanie, na predstavy aj financie. Dáta sme zozbierali pomocou spoločného dotazníku ktorý sme riadeným rozhovorom so všetkými ľuďmi vypisovali. Získané dáta sme následne vyhodnotili a graficky spracovali. Zistili sme podlažné plochy, preferované podlažia, ale aj záujem o spoločné priestory aké a koľko. Následne vznikal návrh celého územia."

Autor: bc. Viera Kudiváni

Vedúci práce: Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.

Téma: Co-housing, Bratislava - Petržalka

"Hmotovo pozostávajú objekty z dvoj až päť podlažných jednotiek. Smerom od rodinných domov na sever a tiež v smere na západ hmoty stúpajú. Študentské bývanie a domov dôchodcov sa sedlovými strechami približuje k pôvodnej zástavbe rodinných domov. Objekty bývania sú orientované tak, aby sa z južnej a západnej strany nachádzal priestor na vnútroblok, so súkromnejším charakterom napriek tomu, že by tam nebolo žiadne oplotenie. Vytvorila som dve bloky po dva cohousing-ové objekty. V rámci jedného bloku som objekty prepojila nízkym parterom, ktorý by bol pre oba objekty spoločný."

Autor: Martin Majna

Vedúci práce: Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD.

Téma: Co-housing, Sosnová

"Do tejto lokality navrhujeme cohousing (druh komunitného bývania) pre cca. 20 rozličných klientov, od vozíčkarov, dôchodcov, cez pracujúcich až po mladých. Cieľom návrhu je skĺbiť individuálne požiadavky klientov do jedného funkčného celku resp. komplexu, ktorý im zároveň ponúkne mnohé zaujímavé príležistosti tráviť čas spolu a vytvárať komunitu. Pri návrhu som bral ako určujúce hlavne dva faktory, aby klienti dostali všetko, čo očakávajú a zároveň som sa snažil čo najlepšie využiť “limity”, ktoré má súčasný územný plán pre túto lokalitu. Pri určovaní polohy vrámci pozemku som využil priestor v územnom pláne s prevažujúcou funkciou býva-nia, kam som umiestnil dve hmoty o výške troch podlaží vzdialené od seba cca raz toľko ako výška. Priestor vzniknutý medzi týmito hmotami som už od zači-atku plánoval uzavrieť, chcel som totiž vytvoriť architektúrou prirodzene prie-story s rôznym stupňom súkromia. Do týchto dvoch hmôt som umiestnil všet-kých klientov a zároveň aj “jadro” komunity, spoločenskú miestnosť so spoločnou veľkou kuchyňou."

Autor: Matej Mrva

Vedúci práce: Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD.

Téma: Co-housing, Petržalka

"Architektonické riešenie Návrh vychádzal z konkrétnych požiadaviek jednotlivých investorov a budúcich obyvateľom domu. Navrhovaný polyfunkčný dom je zložený z 3 objektov. Riešený objekt má 6 nadzemných podlaží. Objekt je pavlačový s prevažnou funkciou obytnou. Výrazovým prvkom sú spoločné záhrady, nachádzajúce sa v strede hmoty objektu. Jednotlivé podlažia sú ustupujúce. Objekt je murovaný s fasádou bielej farby a s presklenými časťami na prízemí a v priestoroch pavlače."

Autor: Miriama Butková

Vedúci práce: Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.

Téma: Co-housing Petržalka - Bytový dom s polyfunkciou

"V návrhu je kladený veľký dôraz na požiadavky užívateľov a ich spoločného nažívania. Je však vytvorený tak, aby ich spoločné nažívanie bolo hlavnou časťou projektu, aby sa nestalo, že po výstavbe sa každý osamostatní a uzavrie v svojom súkromnom byte a vzťahy vybudované počas procesu Výstavby sa vytratia. Je vytvorený tak, aby v čo najväčšej miere podporoval vzájomný kontakt medzi obyvateľmi a zdieľanie ich životov navzájom, je to Co-Living."

Autor: Sára Chomčová

Vedúci práce: Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.

Téma: Co-housing, Bratislava - Petržalka

"Hlavnú úlohu v tvarovaní základnej hmoty tvoril územný plán, ktorý presne, vyčleňoval možné zastavanie územia aj náplň funkcií. Celý komplex tvorí bariéru, medzi verejným územím, a vytvára plochy pre rozvoj poloverejných a polosúkromných zón. Jedná sa 9 dve formy, prepojené prekrytým priechodom medzi zónami. Jeden objekt slúži ako cohousing a druhý, vertikálny objekt ako alternatívne bývanie pre mladých zahrňujúce rovnako spoločenské priestory a v parteri občiansku vybavenosť."

Autor: Lívia Czikóová

Vedúci práce: Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.

Téma: Co-housing, Sosnová

"Hmotová idea budovy vychádza z podorysu v tvare kruhu, ktorý umocňuje funkciu komunitného bývania s centrálnym átriom určeným na stretávanie a spoločné aktivity. Jedná sa o päť-podlažný objekt. Z vnútornej strany sa nachádzajú terasy vďaka odstúpeným podlažiam a preto každý byt má svoju terasu. Kvalita bytov sa zlepšuje so stúpajúcimi podlažiami. Podlažia odstupujú aj z južnej strany, aby sa zabezpečilo preslnenie všetkých bytov a týmto spôsobou získavajú všetky byty južnú orientáciu."

Autor: Matej Fekiač

Vedúci práce: Mgr. art. Martin Šichman

Téma: Co-housing, Bratislava - Petržalka

"Malo by byť komunitné bývanie lepšou variantou bývania? Slovo komunita znie príjemne. Veď radiť sa k istej skupine, kde sú ľudia vzájomne tolerovaný a k sebe priateľský je fajn. Nie každý má možnosť niekam patriť. Co-housing vie tomu pomôcť. Umožňuje začleniť sa človeku do istej skupiny, ktorú spája jedno spoločné a to je domov. Všetkým ide o to, aby sa doma cítili dobre a všetci boli na seba priateľskí a ochotní pomôcť druhým."

Autor: Martin Biznár

Ing. arch. Martin Uhrík, PhD.

Téma: Co-housing, Bratislava - Petržalka

"Princíp vychádza v zdieľaní priestorov, ktoré sú využiteľné pre väčšinu užívateľov. Ako napríklad, kuchyňa, jedáleň, práčovňa, office, dielne, exterierové priestory a iné. Urbanistický koncept sa skladá z 3 budov, ktoré svojou architektúrou vytvárajú vnútorný súkromný priestor pre co-housingovych užívateľov. A oddeľujú ho od verejných priestorov."

Autor: Laura Dräxlerová

Ing. arch. Martin Uhrík, PhD.

Téma: Co-housing, Bratislava - Petržalka

"Zbytkový pozemok, dnes zarastený neupravovanou zeleňou a málo využívaný, má v sebe potenciál pre takýto komunitný typ bývania. Cieľom môjho návrhu bolo na danom pozemku vytvoriť pokojné čistočne izolované miesto pre bývanie. Potenciál komunity som sa rozhodla využiť k vytvoreniu domáceho prostredia, s kvalitou bývania v rodinnom dome, aj napriek rušivej doprave v okolí a lokalite, v ktorej sa pozemok nachádza. Zamerala som sa aj na dostatočné preslnenie bytových jednotiek a množstvo a rozmanitosť zelene v okolí, kedže podľa mojej mienky sú svetlo a zeleň hlavnými determinantami príjemného prostredia."

Autor: Žaneta Koňarčíková

Ing. arch. Martin Uhrík, PhD.

Téma: Co-housing Petržalka, Sosnová

"Hlavnou ideou návrhu je dodržiavať územný plán mesta Bratislava, od ktorého sa odvíja tvara funkcia budov, a taktiež vytvorenie polosúkromného priestoru pre obyvateľov v juhozápadnej časti pozemku. V návrhu počítam s predlženým Sosnovej ulice smerom ku bytovému konceptu, avšak komunikácia bude fungovať len ako zjazdný chodník."

Autor: Franquesa-Naas Brice

Vedúci práce: MArch. Ramón Velázquez

Téma: Intimacy Layers - Co-housing in Bratislava

"The building comes from the reflection around the concept of intimacy and how to apply it in a community sharing part of their lives. The spaces and the functions are defined by 5, more or less, translucent and permeable shells per building, with in-between spaces of transition amongst the different degrees of intimacy."

Autor: Anna labuda

Vedúci práce: MArch. Ramón Velázquez

Téma: Co-housing Sosnová, Bratislava

"The idea of the project was to design system of flats which are based on some kind of pattern to make it flexible in development and to create different scales of privacy. I chose polygonal grid because it follows 2 axes of adjacent buildings and creates central spaces where the entrances to single flats are concentrated (along one hexagon). The opposite side of the flat faces different views for every neighbour. The staircases are located in the polygons which are connected to 3 others. The flats on upper floors are available through the balconies out of the staircase sections. Next to the staircases are situated common spaces."

Autor: Ander Mintegui Arostegui

Vedúci práce: MArch. Ramón Velázquez

Téma: Co-housing Sosnová, Bratislava

"The houses are composed around the principal comunication of the houses, made by polycarbonate. Around that comunication are disposed precast concrete celules. There are 3 tipes of houses with common spaces as the livingroom the kitchen one bedroom and a toilet, whether the other modules changes depending on the necesities. The spaces are open to the interior, the comunications,where the ligth comes in, making the windows less important"

Autor: Diederik Vander Stockt

Vedúci práce: MArch. Ramón Velázquez

Téma: Co-housing, Bratislava - Petržalka

"Organizing the plot in 3 main subdivisions: the existing houses, the common garden and the community structure that houses the greenhouse structures, the different apartments and the common spaces in between. The organization of the plot is based on the biologic phenomenon of mitosis where the core gets split in two halves. This process is repeated over and over again to divide the plot into a fractal organization. By doing this a grid is created that structuralizes the plot. This gives a backbone for further development. Different “boxes” of greenhouse structures are placed in this fractal grid. The common areas are located in the spaces in between."

Autor: Jana Filipková

Vedúci práce: Ing. arch. Tibor Varga, PhD.

Téma: Co-housing

"Hlavnú ideu v tvarovaní základnej hmoty tvoril územný plán, ktorý presne vyčleňoval možné zastavanie územia aj náplň funkcií. Celý komlex tvorí bariéru medzi súkromným a verejným priestorom, a vytvára plochy pre rozvoj poloverejných a polosúkromných zón. Dalším kritériom v tvarovaní bola orientácia na svetové strany, kde skosenia hmoty na juh vytvára terasy. Konečný vizuál hmoty dotvára použitie modulového spôsobu navrhovania, kde kocka o rozmere 3,2 x 3,2 m predstavuje min. rozmer 1 miestnosti, z ktorej si môžme vyskladať byty podľa vlastných potrieb."

Autor: Ivana Rusnáková

Vedúci práce: Ing. arch. Tibor Varga, PhD.

Téma: Co-housing Sosnová, Bratislava

"Idea návrhu Nový objekt bytového domu Cohousing ponúka iný pohľad na bývanie v meste Bratislava. Cohousing je o zdieľaní spoločenských priestorov každému úživateľovi. Preto som občiansku vybavenosť, ktorú užívatelia si priali vlastniť, navrhla medzi bytmi. V mojom projekte som vytvorila oproti sebe stojace 4 bloky, ktoré pri pohľade zhora znamenajútočiaci kruh hodín, kde sa všetko hýbe, mení. Presne tak ako je to v našich reálnych životoch. Neustále sa ponahľame za niečím, za niekym a zabúdame zastaviť. Preto som volila rozmietnenie verejného priestoru a spoločných požiadaviek blízko k sebe."

Autor: Lenka Šimončičová

Vedúci práce: Ing. arch. Tibor Varga, PhD.

Téma: Co-housing, Bratislava - Petržalka

"Koncept Inšpiráciou pre tento návrh bolo puzzle, akési skladanie jednotlivých funkcií do celku. Tento kúsok puzzle sa preniesol aj do parterov dvoch obytných súborov s rôznymi funkciami a dvoma obytnými blokmi. Návrh spočíva na vytvorení hlavného priestoru, kde sa obyvatelia môžu stretávať. Spoločný dvor, kde môžu tráviť čas a grilovať. Keďže tento priestor je v súčasnosti využívaný hlavne na prechod a venčenie domácich miláčikov, neuzatvára sa, naopak spoločný dvor je otvorený čím je prístupný aj verejnosti a napomáha vytvoreniu dobrých susedských vzťahov aj so širším okolím."

Srdečne vás pozývame na výstavu projektov, ktorá potrvá do nedele 14. februára 2016.

Fotografie z vernisáže a výstavy:

Fotografia z vernisáže
Fotografia z vernisáže
Výstavné panely
Výstavné panely
Modely
Modely

podklady: Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím