Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
10. jún 2016
0
262

17. ROČNÍK PŘEHLÍDKY DIPLOMOVÝCH PRACÍ

17. ročník Přehlídky vyhlášen dnem 20. května 2016. Odevzdání soutěžních návrhů do 20. července 2016.
Vyhlásenie20.5.2016
09:00
Odovzdanie návrhov20.7.2016
15:00
VyhlasovateľČKA
Adresa ,
Praha,
Česká republika
Druh podujatiaSúťaž
KontaktMgr. Iveta Königsmarková
273 167 484
iveta.konigsmarkova@cka.cc

Do 17. ročníku Přehlídky diplomových prací je možné se přihlásit od 20. 5. 2016 do 20. 7. 2016 do 15,00 hod.
Čitelně vyplněnou a podepsanou přihlášku je třeba odevzdat v Kanceláři ČKA v Praze nebo v Brně osobně, poštou nebo naskenovanou e-mailem.

Soutěžní podmínky v elektronické či písemné formě lze získat na vyžádání u sekretáře soutěže.

Sekretář soutěže: Mgr. Iveta Königsmarková, iveta.konigsmarkova@cka.cc, tel. 273 167 484.

Soutěžící dále mohou v přihlášce potvrdit zájem o získání zvláštní ceny (licence k softwaru  ArchiCAD).POŽADOVANÁ SOUTĚŽNÍ DOKUMENTACE 

Soutěžní dokumentace bude odevzdána do 20. 7. 2016 do 15,00 hod v následující podobě:

1. Dokumentace:

Dva prezentační panely formátu A1 na výšku v digitální podobě. Výběr se ponechává na autorovi, přičemž:

 první/hlavní panel by měl obsáhnout kompletní diplomovou práci včetně krátké autorské zprávy v českém a anglickém jazyce,
 na druhém/doplňkovém panelu by měla být diplomová práce blíže specifikována (skici, řezy, situace apod.).
Porotě pro rozhodování jsou předkládány oba panely, na výstavách je prezentován pouze jeden první/hlavní panel.

Grafická dokumentace na panelu bude upravena dle závazně stanovené předlohy (ŠABLONA) >>

CD 1 – (pro potřeby vydání Katalogu Přehlídky a tisku soutěžních panelů)

Diplomová práce předána na CD - požadujeme:

Kompletní panel č. 1 a č. 2
Jednotlivé obrázky ve formátu A5 při rozlišení 300 dpi
Formáty bitových obrázků: eps, tif, jpg
Formáty vektorových obrázků: ai, eps
U vektorových obrázků požadujeme všechny texty převést do křivek.
Na tomto CD bude vypálena textová průvodní zpráva a anotace v anglickém jazyce v dokumentu Word v požadovaném formátu.

CD 2 – (pro potřeby rozhodování poroty o udělení zvláštní ceny ArchiCAD)

Zdrojová data v jakékoliv verzi programu ArchiCAD, v němž byla diplomová práce zpracována, předána na CD. Soutěžící odevzdáním tohoto CD dává právo poskytovateli zvláštní ceny použít oceněnou práci pro své reklamní a propagační účely.

2. Textová část:

Bude předána ve formátu A4 na výšku, maximálně 1900 znaků včetně mezer, typ písma Times New Roman (nepoužívat Caps Lock).
Zároveň bude pro účely publikování v katalogu dodána krátká anotace v anglickém jazyce v rozsahu 800 znaků včetně mezer. 
Soutěžní dokumentace zůstává majetkem vyhlašovatele přehlídky s  právem publikování v Katalogu Přehlídky diplomových prací. Odevzdáním své diplomové práce do Přehlídky vyslovují účastníci souhlas se všemi podmínkami.

KRITÉRIA HODNOCENÍ

Porota hodnotí předložené práce bez ohledu na druh zadání diplomové práce. Základním kritériem hodnocení je architektonická kvalita předložené práce. Porota může vyloučit z posuzování ty přihlášené diplomové práce, jejichž dokumentace nesplňuje formální a obsahové požadavky soutěžních podmínek. Dále zváží vyloučení těch prací, které nebyly doručeny v termínu stanoveném soutěžními podmínkami.

POROTA

Představenstvo ČKA jmenovalo do poroty přední odborníky z řad architektů.

Složení poroty: 
Mgr. Hynek Látal, Ph.D., MgA. Jan Pavézka, Ph.D., Ing. Petr Velička, Ing. arch. Lucie Vogelová, Ing. arch. Jaroslav Zima

CENY A ODMĚNY

Na ceny a odměny je z celkového rozpočtu ČKA vyčleněna částka v celkové výši 50 000 Kč.

První cena se stanovuje ve výši 25 000 Kč
Druhá cena ve výši 15 000 Kč
Třetí cena ve výši 10 000 Kč

Porota má právo některé ceny neudělit, případně udělit více cen či odměn, při zachování celkového součtu finančních prostředků na ceny stanovených.

Hlavní cena společnosti Schindler - profesní zájezd do centrály ve Švýcarsku

Zvláštní cena Českých center – Česká centra poskytují pro vítěze soutěže týdenní rezidenční stáž na jednom z evropských Českých center.

Zvláštní cena společnosti Cegra - licence k užívání software ArchiCAD  

Cenu společnosti Cegra může porota udělit i soutěžním pracím, které v daném softwaru nebyly zpracovány. Toto platí pro případ, že soutěžních prací zpracovaných v daném softwaru bude přihlášeno malé množství nebo nebudou odpovídající kvality.

TERMÍNY A ZPŮSOB DORUČENÍ SOUTĚŽNÍ DOKUMENTACE

přihlášená a odevzdání soutěžních návrhů: od 20. 5. 2016 do 20. 7. 2016 do 15,00 hod
zasedání poroty: v srpnu 2016
vyhlášení výsledků: v říjnu 2016
Diplomové práce přihlášené do Přehlídky budou odevzdány v Kanceláři ČKA v Praze na adrese Josefská 34/6, Praha 1, v pracovní dny od 9 do 15 hodin, nebo v Kanceláři ČKA v Brně na adrese Starobrněnská 16/18 po telefonické či e-mailové dohodě. Kontakt na Kancelář ČKA v Praze a Brně.

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ PŘEHLÍDKY

Výsledky ve formě protokolu budou účastníkům přehlídky zaslány e-mailem a uveřejněny na webových stránkách ČKA: ČKA/Přehlídka diplomových prací a to po oficiálním vyhlášení výsledků v říjnu 2016.

PROPAGACE

Diplomové práce přihlášené do Přehlídky budou vystaveny po vyhlášení výsledků v prostorách kanceláře ČKA v Josefské ulici 34/6 v Praze. Následně budou vystaveny na vybraných školách v České republice.

Česká komora architektů vydá katalog Přehlídky diplomových prací 2016.

Výsledky Přehlídky budou dále publikovány v Bulletinu ČKA a v dalším odborném tisku, odborných časopisech a denním tisku.

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím