Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Gerhardt Braun Slovakia k.s.

Pivničné kobky

Drobného 27
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Reynaers systems spol. s r.o.

Prievozská 2/ A
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

MINIMAL / MAXIMAL – kovanie v minimalistickom dizajne

Material & Technology s.r.o. – M&T (výrobca)
Material & Technology s.r.o. – M&T (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
16. máj 2017
0
395

CENA ZUUPS 2017

Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie pri Spolku architektov Slovenska vyhlasuje 5. ročník národného kola súťaže.
Vyhlásenie1.5.2017
09:00
Odovzdanie návrhov29.9.2017
16:00
VyhlasovateľZdruženia pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku
AdresaPanská 15,
Bratislava,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktZUUPS
00421-02-5443 10 78
z_sas@sasarch.sk

Cena za urbanistické, krajinárske alebo územnoplánovacie diela, ktoré významnou mierou prispievajú k usmerňovaniu, riadeniu, tvorbe urbánneho a krajinného prostredia na Slovensku a k rozvoju urbanizmu a územného plánovania.

Termín vyhlásenia súťaže 1.5.2017

Prihlásenie a dodanie diel do súťaže: do 29.9.2017

Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie pri Spolku architektov Slovenska vyhlásilo v máji 2017 súťaž Cena ZUUPS 2017. Témou 5. ročníka národného kola je udržateľný urbanizmus. Prihlásenie a dodanie diel do súťaže je možné do 29. septembra 2017. Prezentačná výstava prihlásených diel sa plánuje na február 2018.

Cenu ZUUPS 2015 vyhlasuje Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku pri SAS každé dva roky a udeľuje ju autorovi alebo autorskému kolektívu za urbanistické, krajinárske alebo územnoplánovacie diela, ktoré významnou mierou prispievajú k usmerňovaniu, riadeniu, tvorbe urbánneho a krajinného prostredia na Slovensku a k rozvoju urbanizmu a územného plánovania.V porote tento rok sú:

Ing. arch. Milan Haviar - MDV SR
prof. Ing.arch. Bohuš Kováč, PhD., FA STU
arch. Vít Řezáč, PhD., AUUP ČR
Ing. arch. Štefan Moravčík - za SKA
Ing. arch. Martin Beďatš, UHA Trenčín
Mgr art. Róbert Dúbravec UHA mesta Martin
Ing. Martin Lakanda - generálny riaditeľ SAŽP
Ing. arch. Ján Komrska, PhD. - náhradník1
RNDr. Juraj Silván, PhD. - náhradník 2

Súťaž je národným kolom medzinárodnej súťaže Európskej rady priestorových plánovačov a urbanistov ECTP-CEU. Víťazné dielo a prvé nominované dielo môže postúpiť do súťaže ECTP v Bruseli. Prihlášku a štatút ceny nájdete na stránke vyhlasovateľa.

Prezentačná výstava prihlásených diel: január až február 2018

Na Slovensku sa v oblasti architektúry a urbanizmu každoročne organizuje niekoľko súťaží, a to:

  • Cena Dušana Jurkoviča - za realizované architektonické alebo urbanistické dielo, ktoré prispieva k zvýšeniu úrovne a prestíže architektonickej alebo urbanistickej tvorby na Slovensku
  • Cena Emila Belluša - cena sa udeľuje za  celoživotné dielo v architektonickej tvorbe, alebo v pedagogickej, vedeckej a výskumnej činnosti
  • Cena Prof. Martina Kusého - sa udeľuje vo viacerých kategóriách: 1. za práce v oblasti vedecko-výskumnej, v oblasti histórie, teórie a kritiky architektúry a za prezentáciu v odbornej tlači, 2. za prezentáciu architektúry a architektonickej tvorby v oblasti masových komunikačných prostriedkov verejného celospoločenského alebo za výnimočný počin realizovaný v týchto oblastiach. 
  • CEZAAR - Cenu za architektúru udeľuje Slovenská komora architektov v šiestich kategóriách vrátane exteriéru a interiéru
  • Cena Prof. Emanuela Hrušku - za najlepšiu študentskú ateliérovú prácu

Cenu ZUUPS - Cenu za urbanizmus vyhlasuje Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku od roku 2009 pravidelne bienálovitým spôsobom - v dvojročných intervaloch. Inšpiráciou pre túto cenu bola tvorivosť urbanistov, ktorých mnohé zaujímavé myšlienky, koncepty, štúdie, ideové zámery zostávajú v šuplíkoch nerealizované, nedocenené, spochybnené, či dokonca zabudnuté. Cenou sa verejnosti prezentuje tvorba urbanisticko-architektonická a krajinárska tvorba, ktorá je nejakým spôsobom inovatívna, inšpiratívna a v súlade s novými trendami a požiadavkami doby. Cena ZUUPS predstavuje národné kolo medzinárodnej súťaže ECTP-CEU (European Council of Spatial Planners - Conseil Européen des Urbanistes). Víťazné diela Ceny ZUUPS postupujú do medzinárodnej súťaže. Združenie je členom medzinárodnej organizácie ECTP.

Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku (ďalej ZUUPS) bolo založené v roku 1992 a je organickou súčasťou Spolku architektov Slovenska. Je to dobrovoľná, nezávislá, spoločenská organizácia a vo vzťahu k štátnym orgánom a inštitúciám, k štátnej správe a miestnej samospráve plní funkciu odborného zázemia, schopného prispievať k objektivite rozhodovania a riadenia územného rozvoja. ZUUPS sa podieľa na rozvoji kultúry, vedy, výskumu, vzdelávania, koncepčných a projektových činností, riadenia a výkonných činností v oblasti priestorového, územného plánovania, tvorby krajiny, tvorby a osídlenia ľudských sídiel apod. Poslaním  ZUUPS je ovplyvňovať kvalitu urbanistických koncepcií, ktoré sa premietnu do nástrojov územného plánovania a prostredníctvom nich sa vytvárajú podmienky pre optimálny vývoj sídiel, pre rozvoj územia, harmonické usporiadanie územia, ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva,  podporu ekologickej rovnováhy apod. ZUUPS i kladie za cieľ tiež ovplyvňovať kvalitu sociálnych, ekonomických, ekologických, environmentálnych, vedecko-technických programov, krajinárskych koncepcií, urbanistických súborov, architektonických a inžinierskych diel apod. Už pri vzniku ZUUPS sa kládol dôraz na multiprofesnosť, na kvalitu prostredia, harmonický rozvoj i na tvorbu krajiny či ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva. Cena ZUUPS - Cena za urbanizmus má prispieť k prezentácii dobrých urbanistických, krajinárskych a architektonických riešení.

Mapa podujatia

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím