Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
16. február 2024
0
2161

Obytná zóna Medziháj Trnava - HBV

Verejná anonymná architektonická súťaž návrhov
Vyhlásenie12.2.2024
14:00
Odovzdanie návrhov10.5.2024
16:00
VyhlasovateľMestský úrad v Trnave.
AdresaTrhová 3,
Trnava,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktIng. arch. Róber Vozár

Trnava hľadá najlepšie riešenie pre inovatívne mestské bývanie v lokalite Medziháj.

Mesto Trnava vyhlásilo architektonicko-urbanistickú súťaž s názvom "Obytná zóna Medziháj Trnava - HBV“. Súťaž, ktorá je verejná, anonymná a jednoetapová, bola spustená 12. februára 2024. Predstavuje dôležitý krok v rozvoji mesta, zameraný na vytvorenie moderného, udržateľného mestského susedstva v rozvojovej lokalite Medziháj. Je charakteristická svojim strategickým umiestnením a potenciálom pre bývanie s črtami mestského aj vidieckeho prostredia.

Na obrázku je vyznačená lokalita Medziháj
Na obrázku je vyznačená lokalita Medziháj

Cieľom súťaže je vybrať najlepší architektonický návrh, ktorý bude následne dopracovaný do architektonickej štúdie a kompletnej projektovej dokumentácie na povolenie stavby komplexu bytových domov. Projekt bude zahŕňať rôznorodé bývanie, vybavenosť, drobné obchody, služby a zeleno-modrú infraštruktúru, pričom kladie dôraz na kvalitu verejného priestoru a udržateľnosť.

Ondrej Horváth, vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií na Mestskom úrade v Trnave o súťaži hovorí: "Súťaž návrhov je najlepší spôsob, ako vieme priniesť zodpovedné riešenie do dôležitej lokality. Víťaz by mal okrem kvalitného mestského bývania navrhnúť nadštandardnú kvalitu verejných priestorov, špičkové krajinné a vodné prvky a doplnenie vybavenosti v území. Výrazný prínos očakávame nielen pre budúcich obyvateľov, ale aj pre existujúcich obyvateľov susediacej obce.“

Lokalita Medziháj, situovaná západne od centra Trnavy a priamo nadväzujúca na zástavbu obce Ružindol, je plánovaná na ploche približne 3,5 ha. Jej rozvoj predpokladá vytvorenie harmonického obytného priestoru so zodpovedajúcou dopravnou a technickou infraštruktúrou, ktorý zohľadní potreby miestnej komunity a nekonfliktne sa integruje s daným prostredím.

Architekti, urbanisti spolu s krajinármi sú vyzvaní, aby predložili návrhy, ktoré reflektujú na moderné požiadavky bývania, rešpektujú ekologické princípy a ponúkajú inovatívne riešenia v rámci súčasného urbanizmu, architektúry a mestotvorby. Víťazný projekt by mal spĺňať kritériá kvality, udržateľnosti a estetiky a reagovať tiež na výzvy spojené s klimatickou zmenou.

Lehota na odovzdanie súťažných návrhov je stanovená do 10. mája 2024, pričom výsledky súťaže by mali byť oznámené do konca júna 2024. Tento projekt je súčasťou širšieho zámeru mesta Trnava, ktorý si kladie za cieľ poskytnúť kvalitné, udržateľné bývanie pre súčasné aj budúce generácie obyvateľov a prispieť k estetickému a funkčnému obohateniu ako mesta, tak i obce Ružindol.

Mesto Trnava týmto pozýva všetkých architektov, aby sa zapojili do atraktívnej súťaže a prispeli svojimi nápadmi k tvorbe udržateľnej a inovatívnej budúcnosti pre Obytnú zónu Medziháj.

Nákres funkčného využitia územia Medziháj
Nákres funkčného využitia územia Medziháj

Porota súťaže

Závislí na vyhlasovateľovi
Ing. arch. Soňa Balážová MsÚ Trnava - odbor územného rozvoja a koncepcií, úsek urbanisticko- architektonickej
koncepcie

Nezávislí na vyhlasovateľovi
1. doc. Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD.
Vedúca katedry Ústav urbanizmu a územného plánovania (FAD)
2. Ing. arch. Michaela Hantabalová, autorizovaný architekt SKA
3. Ing, arch. Petra Marko, ARB autorizácia - predseda poroty
4. Ing. arch. Katarína Fejo, autorizovaný architekt SKA

Náhradníci poroty závislí na vyhlasovateľovi
1. Ing. arch. Maria Dida, MsÚ Trnava - odbor územného rozvoja a koncepcií, úsek urbanisticko-architektonickej koncepcie

Nezávislí na vyhlasovateľovi
1. Ing. arch. Jana Moravcová, autorizovaný architekt ČKA
2. Ing. Arch. Mgr. art. Jana Benková, autorizovaný architekt SKA

Experti poroty
1. JUDr. Peter Bročka, LLM, Primátor mesta Trnava
2. Mgr. Matej Lančarič, poslanec MZ v Trnave, volebný obvod č. 2, Trnava - západ
3. Ing. arch. Ondrej Horváth, MsÚ Trnava - odbor územného rozvoja a koncepcií, vedúci úseku urbanisticko-architektonickej koncepcie
4. Ing. Dušan Béreš, MsÚ Trnava - odbor investičnej výstavby, vedúci odboru
5. Ing. Andrea Prievalská, autorizovaný krajinný architekt SKA
6. Ing. Jarmila Garaiová, MsÚ Trnava - odbor územného rozvoja a koncepcií
7. Ing. Ján Kubovčák, rozpočtár

Porota si v prípade potreby vyhradzuje právo prizvať k hodnoteniu súťažných návrhov ďalších expertov na špecifiká riešeného územia a predmetu súťaže. Prizvaný expert má poradný hlas a nesmie sa zúčastniť rozhodovania o poradí návrhov a svoje stanovisko má právo písomne uviesť do zápisnice z rokovania poroty. Ak je to potrebné, expert poroty vypracuje odborné posúdenie na každý predložený návrh v súťaži pred hodnotiacim zasadnutím poroty

Ceny a odmeny

Cena a odmena môže byť udelená len účastníkom, ktorí splnili súťažné podmienky a podmienky účasti v súťaži uvedené v súťažných podmienkach a návrh ktorých nebol porotou v priebehu hodnotenia vylúčený zo súťaže a porota ich návrh ocenila alebo odmenila.

V súťaži návrhov budú udelené nasledujúce ceny:
1. cena 27 000,-€
2. cena 21 000,-€
3. cena 15 000,-€

Na základe výsledkov súťaže a kvality predložených súťažných návrhov porota môže výšku udelených cien upraviť, avšak celková suma určená na ceny je neprekročiteľná. Porota môže udeliť odmeny v celkovej výške maximálne do 12 000,-€. O výške a počte odmien na základe kvality súťažných návrhov rozhodne porota. Celková suma určená na odmeny je neprekročiteľná, zároveň podľa výsledkov hodnotenia nemusí byť celá vyčerpaná a tiež nemusia byť udelené žiadne odmeny

Mapa podujatia

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím