Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
13. marec 2024
1
1706

Revitalizácia MPR Žilina, rekonštrukcia Mariánskeho námestia a priľahlých ulíc

Verejná anonymná architektonická jednoetapová súťaž návrhov.
Vyhlásenie13.3.2024
12:00
Odovzdanie návrhov28.6.2024
16:00
VyhlasovateľMestský úrad v Žiline + Útvar hlavného architekta
AdresaNámestie obetí komunizmu , 1,
Žilina,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktIng. arch. Rudolf Chodelka
+421 41 434 4205
rudolf.chodelka@zilina.sk

Súťažné podmienky overila Slovenská komora architektov.

Mestský úrad v Žiline v spolupráci s Útvarom hlavného architekta vyhlasujú verejnú anonymnú architektonickú jednoetapovú súťaž návrhov "Revitalizácia MPR Žilina, rekonštrukcia Mariánskeho námestia a priľahlých ulíc".

Historické centrum Žiliny je ojedinelou a charakteristickou mestskou štruktúrou severozápadného Slovenska. Jeho hodnoty spočívajú v takmer neporušenej urbanistickej štruktúre gotického pôdorysu, panoráme nástupu - siluety s dominantným postavením mestských veží, zástavbe situovanej na terénnom zlome nad pôvodným riečiskom Váhu a architektonických hodnotách zachovaných objektov. Mariánske námestie, ako centrálny priestor Mestskej pamiatkovej rezervácie Žilina, je najcennejším historickým priestorom sídelného útvaru. Jeho charakteristický štvorcový pôdorys, povýšený architektúrou objektov meštianskych domov s "laubňami“, je súčasťou identity mesta. V rámci svojej histórie prešiel priestor niekoľkými úpravami, súčasná podoba mestského interiéru však nezodpovedá potrebám súčasnosti z hľadiska vizuálneho pôsobenia a opotrebovania jednotlivých prvkov.

Cieľom mesta je prostredníctvom súťaže návrhov nájsť riešenia pre komplexnú revitalizáciu historického centra s dôrazom na riešenie mestského interiéru Mariánskeho námestia a vybraných nadväzujúcich ulíc, ako návodu na postupnú celkovú obnovu historického jadra. Na základe výsledkov súťaže prebehne výber spracovateľa urbanisticko-architektonickej štúdie revitalizácie územia MPR, spracovateľa projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie riešenia rekonštrukcie Mariánskeho námestia a vytypovaných priľahlých komunikácií podľa víťazného návrhu. Výsledkom by malo byť zatraktívnenie územia historického centra mesta pre obyvateľov a návštevníkov Žiliny - ako platformy pre kultúrne, obchodné a spoločenské aktivity. 

Predpokladaná hodnota zákazky je 418 000 € a pozostáva z:

  • Nasledujúcej zákazky po súťaži, ktorá sa bude zadávať v rámci priameho rokovacieho konania s víťazným účastníkom súťaže - 335 000 €
  • Ceny licencie za ideový návrh - 28 000 €
  • Zo sumy určenej na ceny a odmeny spolu - 55 000 €.

Lehoty a termíny:

  • Prevzatie súťažných podmienok v systéme Josephine - kedykoľvek
  • Lehota na predkladanie sú´tažných návrhov - 28. 06. 2024, 16:00 hod.
  • Zasadnutie poroty (predpoklad) - 16.07.2024
  • Vyhodnotenie (predpoklad) - 31.07.2024
  • Oznámenie výsledkov (predpoklad) - 31.07.2024

Ceny a odmeny:

1. miesto: 21 250€,
2. miesto: 17 000 €,
3. miesto: 12 750 €.
Suma určená na odmeny: 4 000 €.

Porota:

Ing. arch. Stanislav Žerava (nezávislý od vyhľasovateľa)
Ing. arch. Jitka Ressová (nezávislá od vyhľasovateľa)
Ing. arch. Pavol Paulíny, PhD. (nezávislý od vyhľasovateľa)
Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD. (nezávislý od vyhľasovateľa)
Ing. arch. Rudolf Chodelka (závislý od vyhľasovateľa)

Náhradníci:
Ing. Anna Dobrucká (nezávislá od vyhľasovateľa)
Ing. arch. Lenka Likavčanová (závislá od vyhlasovateľa)

Rozsah súťažného návrhu: 4x panel B1 na výšku (700 x 1000 mm)

Kritérium hodnotenia: "Kvalita komplexnéhourbanistického, architektonického, a krajinárskeho riešenia vovzťahu k zadaniu.“

Súťažné podmienky vrátane ich príloh (súťažných pomôcok) je možné získať na stránke súťaže
v systéme Josephine

 

Súťažné podmienky:

 

Súťažné zadanie:

Podklady: obstaráme

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím