Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
10. august 2017
3
637

Súťaž na rekonštrukciu bývalej synagógy v Dolnom Kubíne

Vyhlásenie10.8.2017
08:00
Odovzdanie návrhov15.9.2017
00:00
VyhlasovateľMesto Dolný Kubín
AdresaHviezdoslavovo námestie 1651/2,
Dolný Kubín,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktIng. Pavol Starek
043/5814 434
pavol.starek@dolnykubin.sk

Mesto Dolný Kubín v uplynulých dňoch vyhlásilo súťaž pre projektantov a architektov na predkladanie návrhov k pripravovanému zámeru rekonštrukcie bývalej synagógy v Dolnom Kubíne na multifunkčný objekt. Uzávierka prijímania ponúk do prvého kola je 15. septembra 2017. 

„Snahou mesta je prostredníctvom súťaže vybrať najlepšie riešenie pre rozšírenie účelu bývalej synagógy a následne nájsť kvalifikovaného spracovateľa projektovej dokumentácie,“ povedal Jozef Šimek, predseda komisie pre budúcnosť bývalej synagógy a zástupca primátora mesta Dolný Kubín.  

Samospráva sa ako vyhlasovateľ súťaže snaží o zadanie zákazky najvhodnejšiemu uchádzačovi na základe kombinácie hodnotenia komplexnej architektonickej kvality a ceny, a to prostredníctvom procesu porovnávania referencií a prístupov v prvom kole a predložených štúdií od troch vyzvaných uchádzačov v druhom kole. Motiváciou pre účasť v druhom kole je honorovaná suma 1 500 eur vrátane DPH.

Uchádzači v prvom kole predložia ponuky, ktoré budú obsahovať aspoň jednu relevantnú referenciu a krátky motivačný list, v ktorom vysvetlia, ako by k návrhu pristupovali. „Komisia po posúdení ponúk vyberie troch uchádzačov, ktorí postúpia do druhého kola,“ objasnil Pavol Starek, vedúci výstavby a životného prostredia na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne. 

Podmienkou účasti v druhom kole je osobná obhliadka budovy. Následne vybraní kandidáti predložia štúdiu, ktorá bude obsahovať návrhy vizualizácií - pohľady, umiestnenie v teréne, pôdorysy, predpokladaný náklad stavby a samotnú koncepciu vypracovania štúdie. Vypracované štúdie osobne predstavia pred komisiou, ktorá následne rozhodne o poradí návrhov. Samospráva s každým účastníkom druhéhokola uzatvorí zmluvu, v ktorej budú špecifikované podmienky na vypracovanie požadovanej štúdie, vrátane podmienky jej ďalšieho použitia.

Zámerom mesta je po viac ako trojročnej prestávke opäť vrátiť život do bývalej synagógy, postavenej v roku 1901, ktorá do druhej svetovej vojny slúžila na náboženské účely. Podľa slov Šimeka v nej bolo v sedemdesiatych rokoch zriadené kino, ktoré mesto prevádzkovalo až do roku 2013. Vzhľadom na zastaranosť premietacej a ozvučovacej techniky kina a v tej dobe aj nedostatku finančných prostriedkov na jeho digitalizáciu, sa Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o ukončení prevádzky. V súčasnosti je objekt štyri roky uzatvorený.

Primátor mesta Dolný Kubín Roman Matejov v marci 2017 vymenoval komisiu, ktorej úlohou je pripraviť koncepciu ďalšieho využitia bývalej synagógy. Členovia komisie sa predbežne zhodli na tom, že budova by mohla slúžiť ako multifunkčný objekt, ktorého súčasťou by bola viacúčelová sála slúžiaca na pracovné a spoločenské podujatia, ako kinosála a koncertná sála pre cca 150 návštevníkov. V ďalších priestoroch budovy by mala byť umiestnená turistická informačná kancelária, stála expozícia židovského múzea, priestor slúžiaci ako zázemie pre podujatia v sále pre približne 50 ľudí a priestory pre sídlo mestskej televízie. Predpokladaná celková výška investície je maximálne 1 mil. eur vrátane DPH. 

Uzávierka prijímania ponúk do prvého kola je 15. septembra 2017. Do tohto dátumu musia byť už ponuky doručené vyhlasovateľovi súťaže. Všetky ponuky je potrebné adresovať na Mestský úrad Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 02601 Dolný Kubín v uzatvorenej obálke. Na obálke treba vyznačiť: „Premena bývalej synagógy v Dolnom Kubíne na multifunkčný objekt“.

Bližšie informácie získajú záujemcovia na stránke mesta.

Mapa podujatia

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím