Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
20. máj 2024
8
2960

Vyhlásenie a vyhodnotenie architektonickej súťaže Polyfunkčný dom WOODROW WILSON HAUS

Zvíťazil tím mladých architektov ROOKS.
Vyhlásenie a vyhodnotenie architektonickej súťaže Polyfunkčný dom WOODROW WILSON HAUS

Spoločnosť RED a.s. vo februári vyhlásila vyzvanú projektovú jednokolovú architektonickú súťaž na architektonické riešenie polyfunkčného domu WOODROW WILSON HAUS. Predmetom súťaže bolo architektonické riešenie objektu v lokalite Wilsonovo nábrežie v meste Nitra. Súťažné podmienky overila Slovenská komora architektov pod číslom KA-51/2024.

Vyzvaní účastníci súťaže boli vybraní zo širšieho okruhu architektonických ateliérov, ktoré svojimi predchádzajúcimi prácami preukázali odbornú spôsobilosť, schopnosť vytvoriť kvalitný architektonický návrh a dodať požadované služby vo vysokej kvalite. Súťaž bola oficiálne vyhlásená 6. februára 2024.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutočnilo 15. mája 2024 v hoteli H11 Boutique v Nitre. Akcia začala po 17. hodine, kedy podpredseda Slovenskej komory architektov, Ing. arch. Peter Moravčík vysvetlil svoju pozíciu a pohľad na súťaž. Následne dostal slovo Ing. Peter Gál, predseda predstavenstva developera RED, a Dipl. Ing. Arch. Peter Wiesinger, partner developera AVORIS. Svoje návrhy následne predstavili piati súťažiaci - ateliéry GUTGUT, DOXA architekti, AVG DESIGN LLC, ROOKS a T-HOCH-N ARCHITEKTUR ZT GMBH. Predseda poroty, Ing. arch Viktor Šabík, hlavný architekt mesta Nitry, spolu s Ing. arch. Eduardom Jančíkom, predstavili kritériá posudzovania a vysvetlili rozhodovacie faktory. Po týchto prezentáciách nasledovalo vyhlásenie výsledkov súťaže:

 

1. miesto (cena 16 000€): ROOKS - tím mladých architektov, ktorí zaujali jasnou víziou a inovatívnym prístupom
Autori: Ing. arch. Miriama Šalatová, Bc. Michaela Boldišová, Bc. Jakub Sunega, Ing. arch. Matej Molnár

Hodnotenie návrhu:

Predložený architektonický návrh rieši náročné zadanie polyfunkčného bytového domu v komplikovanej mestskej zóne s rodinnými domami. Je citlivo osadený do tohto krehkého mestského celku.

S ohľadom na použité tvary a materiály je možné objekt rozdeliť na tri segmenty. Prvým segmentom je úroveň  prvého nadzemného podlažia v podobe verejného priestoru. Novo navrhnutý objekt vytvára na poschodí dostatočne chránený rozptyľovací priestor pre domácich,  ale aj pre návštevníkov.

Betónový parter oblých tvarov s výškou 5 metrov tvorí podstavu pre dva samostatné objekty. Vytvorením pasáže sa nielen príjemne prepája objekt s verejným priestorom, rešpektujúc aktívne využívanú cyklotrasu a chodník pre chodcov, ale zároveň dodáva vzdušnosť objektu.

Ďalším segmentom je dvojica bytových domov s rozličnou skladbou bytov. Skladá sa zo šiestich 2-izbových, šiestich 3-izbovch bytov a štyroch 5-izbovch bytov.

Hmoty bytových domov tvoria samostatné celky, dva samostatné domy, ktoré postupne gradujú na línii okolitých rodinných domov.  Takéto riešenie bytového domu umožňuje zaujímavé priehľady pre okoloidúcich na vodný  tok a upravenú zeleň.

Čisté architektonické riešenie, kompaktnosť a vzdušnosť objektu v kombinácii s použitými materiálmi napĺňajú estetické požiadavky  súčasnej architektúry.

Prínosom sú aj zelené strechy a ekologický koncept budovy.

Návrh svojím osadením, orientáciou, hmotou a tvarom rešpektuje okolie, prirodzene sa stáva  jeho súčasťou, no zároveň sa sofistikovane vyníma v okolí, čím vytvára príjemný estetický akcent v tejto mestskej zóne.  Takéto riešenie vytvára zaujímavý urbánny parter. 

Súťažné panely:

Vizualizácia:

Kolektív ROOKS pri preberaní ocenenia
Kolektív ROOKS pri preberaní ocenenia


2. miesto (12 800 €): GutGut + toito architekti
Autori: Ing. arch. Štefan Polakovič, Ing. arch. Lukáš Kordík, Ing. arch.Tomáš Szőke, Ing. arch. Ivan Príkopský

Hodnotenie návrhu:

Výborne zvládnutý objem hmoty na netypický pomerne komplikovaný pozemok so zložitým zadaním. Výborne materiálové a farebné prevedenie ktoré zapadá do prostredia.

Návrh má veľmi dobre a citlivo osadenú hmotu stavby ktorá reaguje na miesto svojho osadenia, prispôsobuje sa a klesá k okolitým rodinným domom čím nevytvára bariéru ale plynulý prechod a naopak stúpa smerom k nárožiu a k rieke kde vytvára dominantu daného prostredia a výbornú architektúru.

Dobrá myšlienka ale zároveň aj náročná kvôli veľmi veľkej úžitkovej ploche bytov, je pretavenie "rodinného domu“ do možno až príliš veľkometrážnych bytov.

Šperk v podobe flexi priestoru ktorý umožňuje vytvárať rôzne varianty využitá od loggii ku každému bytu cez zimne záhrady po multifunkčne priestory ktoré sú plne presvetlene a prevetrávane a ktoré zároveň vytvárajú vstup do daných bytov je skvelý a originálny.

Dobrá myšlienka a skvalitnenie daného bývania v podobe riešenia terasy s kaviarňou a vytvorenie komunitného priestoru svojim spojením s ulicou a budúcou promenádou sa tak stáva ideálnou nielen pre rezidentov ale aj široké okolie. 

Súťažné panely:

Kolektív GutGut + toito architekti pri preberaní ocenenia
Kolektív GutGut + toito architekti pri preberaní ocenenia

Vizualizácia:


3. miesto (9 600 €): DOXA architekti
Autori:
Ing. arch. Maroš Mitro, Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD., Ing. arch. Ondrej Jurčo, Ing.arch. Pavel Bakajsa, Ing. arch. Ján Hlodák
Spolupráca: Ing. Miroslav Čibík (krajinná architektúra), Ing. Juraj Rohár - statika, Ing. Jakub Nedeliak  (požiarna bezpečnosť)

Hodnotenie návrhu:

Predložený návrh predstavuje silný koncept založený na gradácii hmoty bloku smerom od drobnej urbanistickej štruktúry k rieke. Čítanie náročného urbanistického kontextu je veľmi pozorné a autori sa s touto náročnou úlohou vysporiadali výborne. Ide o silné gesto, ktoré zaujímavým spôsobom reaguje na okolitú urbanistickú situáciu. Kaskádovito stúpajúca štruktúra je založená na module 4x4 metre a tento motív sleduje veľmi dôsledne.

Bývanie na horných podlažiach ponúka viaceré veľkosti bytov, ktoré sa odvíjajú okolo vnútorného átria. Pobytové terasy jednotlivých bytov ponúkajú skvelé výhľady na mestskú scenériu- Kalváriu, Zobor a Hrad.

Práca s využitím hmoty objektu pre tienenie vnútorných dispozícií, prevetrávanie bytov cez vertikálny objem átria, ako aj využitie solárnej energie a dažďovej vody hovoria o skvelom koncepte premýšľania o architektúre v mestskom kontexte.

Parter je navrhnutý ako príjemne stvárnený nábrežný park, ktorý objekt organicky prepája s existujúcim lineárnym parkom, nábrežnou promenádou a riekou.

Vo výraze je dom trochu odmeraný, ponúka však silné momenty. Celkovo porota skonštatovala, že by konkrétnemu riešeniu pomohlo, keby bol objekt o jedno podlažie nižší. To by pomohlo aj celkovému počtu bytov, z ktorých vyplýva aj veľká potreba parkovacích miest. Parkovanie je navrhnuté pomocou automatického parkovacieho systému, ktorý je vhodný skôr do exponovaných centrálnych mestských zón.

Súťažné panely:

Vizualizácia:

DOXA architekti pri preberaní ocenenia
DOXA architekti pri preberaní ocenenia


4. miesto (6 400 €): AVG DESIGN LLC
Autori: 
Ibna Yemeiantseva, Volodymyr Stremydio, Victor Shkurenko, Anastasia Hrabovska, Bogdan Marunchak

Hodnotenie návrhu:

Výrazná solitérna architektúra s dvoma výraznými prvkami.

Nárožie reprezentujúce urbánnu uličnú zástavbu zo strany dotyku s ostatným mestom, na druhej strane vysunuté zaoblené terasy, ktoré sa otvárajú smerom na rieku a ich značné vyloženie je podporené dizajnovo vyspelým stĺpom. Takéto podlubie zakladá krásny verejný priestor, ktorý sa otvára smerom na promenádu.

Návrh celkovo pôsobí ako šperk v danej lokalite, čo je podporené použitím veľmi drahých obalových materiálov, nevynímajúc zaoblené sklá nároží. Tomu zodpovedá aj vnútorná dispozícia, ktorá delí jednotlivé podlažia na luxusné veľkometrážne rezidencie s bohatým exteriérom. Lemovanie terás a balkónov je vyriešené zabudovaním systémového pozdĺžneho kvetináča, ktorý vzhľadom na hĺbku substrátu dokáže prijať vzrastlú zeleň, čo výrazne podporí kvalitu celkového návrhu.

Veľmi originálne je riešené podzemné parkovanie, pričom dbá na inovatívne riešenie spolu s ekonomickým aspektom - jednopodlažné riešenie prístupné pohodlnou dvojpruhovou rampou ja dopravne atraktívne, v podlaží sa nachádza pozdĺžny parkovací automat, ktorý môže byť ešte rôzne vylepšení podľa nákladov, ktoré do automatizácie budú rozpočtovo prijateľné.

Súťažné panely:

Vizualizácia:

AVG DESIGN LLC pri preberaní ocenenia
AVG DESIGN LLC pri preberaní ocenenia


5. miesto (3 200 €): T-HOCH-N ARCHITEKTUR ZT GMBH
Autor: 
Arch. DI Gerhard Binder, Arch. Andrijana Jovanovic, Arch. Andreas Pichler

Hodnotenie návrhu:

Výrazná solitérna architektúra s dynamickou, pôdorysne zaoblenenou a pohľadovo lineárne členenou fasádnou rovinou.

Charakteristické priebežné balkóny predstavujú potenciál pre umiestnenie okrasnej zelene, zároveň sú výzvou pre splnenie požiadaviek na preslnenie a presvetlenie samotných bytov. Návrh maximálne využíva daný pozemok, v časti z neho mierne vystupuje. Smerom k nábrežiu je hmota objektu so zaoblenými nárožiami primeraná, susediacu zástavbu rodinných domov zohľadňuje iba minimálne miernym ustupovaním balkónovej hrany smerom l vyšším podlažiam. Autorom sa podarilo umiestniť do hmoty objektu pomerne vysokú podlažnú plochu, čo však vo vzťahu k počtu bytov, limitovaných možnosťami umiestnenia podzemných parkovacích státí v dvoch podzemných podlažiach znamená, že s výnimkou dvoch majú všetky byty veľmi veľkú úžitkovú plochu.

Náročným na nájdenie kvalitného riešenia je aj určitý rozpor medzi zaoblenými pôdorysnými líniami fasády objektu a nevyhnutnosťou prevažujúcej ortogonality vnútorných pôdorysov.

Návrh má veľmi dobre zvládnuté riešenie dvoch podzemných parkovacích podlaží s maximalizáciou parkovacej kapacity.

Súťažné panely:

Vizualizácia:

Kolektív T-HOCH-N ARCHITEKTUR ZT GMBH pri preberaní ocenenia
Kolektív T-HOCH-N ARCHITEKTUR ZT GMBH pri preberaní ocenenia
Spoločná fotografia porotcov a súťažiacich
Spoločná fotografia porotcov a súťažiacich
Ing. Peter Gál, predseda predstavenstva developera RED, a Dipl. Ing. Arch. Peter Wiesinger, partner developera AVORIS
Ing. Peter Gál, predseda predstavenstva developera RED, a Dipl. Ing. Arch. Peter Wiesinger, partner developera AVORIS
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím