Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Gerhardt Braun Slovakia k.s.

Pivničné kobky

Drobného 27
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Reynaers systems spol. s r.o.

Prievozská 2/ A
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

MINIMAL / MAXIMAL – kovanie v minimalistickom dizajne

Material & Technology s.r.o. – M&T (výrobca)
Material & Technology s.r.o. – M&T (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
14. apríl 2020
0
248

Žilinská univerzita v Žiline hľadá svoje nové logo a vizuálny prejav

Verejná neanonymná súťaž návrhov na logo a vizuálny štýl pre Žilinskú univerzitu.
Vyhlásenie14.4.2020
08:00
Odovzdanie návrhov29.5.2020
12:00
VyhlasovateľŽilinská univerzita v Žiline
Adresa ,
,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktMgr. Ondřej Trnka
ondrej.trnka@uniza.sk

Žilinská univerzita v Žiline v zmysle §847 – 849 Občianskeho zákonníka vyhlasuje verejnú neanonymnú súťaž návrhov na logo a vizuálny štýl, ktorý sa stane základom pre komunikačnú stratégiu a prezentáciu Žilinskej univerzity v Žiline. Predmetom súťaže je návrh nového loga a jeho aplikácií vo vybraných prvkoch vizuálneho štýlu. Pre prezentáciu univerzity ako modernej vzdelávacej inštitúcie a jej aktivít je potrebné vytvoriť značku – logo/rozpoznávací prvok, ktorý bude jednotný vo všetkých online kanáloch, tlačených materiáloch. Vizuálny štýl bude používaný na komunikáciu v rámci Slovenskej republiky i v zahraničí. Nové logo nesmie využívať prvky súčasného loga Žilinskej univerzity v Žiline.

Uzávierka prihlášok: 29. mája 2020 do 12.00 h

Vyhodnotenie súťaže: najneskôr do 30. júna 2020

Cena: maximálna hodnota zákazky je stanovená na 5 000 €.
pozn.: Komisia vyberie do II. kola 5 uchádzačov, ktorí budú odmenení “skicovným” vo výške 250 €, resp. o „skicovné“ môže požiadať ten, kto má referenciu v oblasti min. 10 rokov a preukáže min. 3 úspešne realizované logá.

PRIHLÁSENÉ NÁVRHY MUSIA OBSAHOVAŤ:

  • definícia a filozofia logotypu,
  • farebné variácie logotypu (pozitív / negatív),
  • minimálne veľkosti a konvencie umiestnenia logotypu, riešenie 3D verzie,
  • typografiu,
  • logá 7 fakúlt: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Strojnícka fakulta, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Stavebná fakulta, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Fakulta riadenia a informatiky, Fakulta humanitných vied (variácie s názvom a bez názvu fakulty). Logá fakúlt budú len farebnou variáciou hlavného loga univerzity. Vzorkovník fakultných farieb je k dispozícii v manuáli jednotného vizuálneho štýlu UNIZA
  • pravidlá pre umiestňovanie logotypu.


K VYPRACOVANÉMU ZADANIU JE POTREBNÉ PRIPOJIŤ NASLEDUJÚCE PRÍLOHY:

  • prihláška do zadávania zákazky,
  • vyhlásenie účastníka o autorstve predložených návrhov,
  • informácia o spracúvaní osobných údajov,
  • portfólio prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (ukážku prác alebo link s portfóliom).


PODMIENKY ZARADENIA A PRIHLASOVANIE SA DO SÚŤAŽE:

Kompletné súťažné návrhy je potrebné zaslať elektronicky na e-mailovú adresu sutaz.logo@uniza.sk v lehote na predloženie návrhov (29. máj 2020 do 12.00 h). Prenos správ na uvedenú e-mailovú adresu je obmedzený na 18 MB.

Prihlášku do súťaže spolu s vyhlásením účastníka o autorstve a informáciou o ochrane osobných údajov je potrebné poslať vytlačenú a podpísanú na adresu vyhlasovateľa súťaže. Podpisom a zaslaním prihlášky účastník potvrdzuje súhlas s podmienkami súťaže, so spôsobom prezentácie a vystavenia a s použitím osobných údajov pre potreby súťaže a sprievodných procesov. Autor víťazného návrhu súhlasí s výhradným právom vyhlasovateľa na používanie tohto návrhu po dobu trvania autorskoprávnej ochrany.

S autorom víťazného návrhu bude uzatvorená zmluva o dielo spolu s licenčnou zmluvou. Jeden autor môže prihlásiť maximálne 2 súťažné návrhy. Bez splnenia súťažných podmienok nemôže byť vypracované súťažné zadanie zaradené do súťaže.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odvolať súťaž v prípade, ak komisia nevyberie ani jeden z predložených návrhov.

KOMISIA:

Všetky doručené návrhy vyhodnotí 7-členná komisia v zložení:
prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD., MBA – predseda komisie
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD.
prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.
Ing. Katarína Taranová
Mgr. art. Vladimír Stacho
Mgr. Ondřej Trnka

Podklady súťaže

https://www.uniza.sk/index.php/zamestnanci/vseobecne-informacie/oznamy/2903-zilinska-univerzita-v-ziline-v-zmysle-847-849-obcianskeho-zakonnika-vyhlasuje-verejnu-neanonymnu-sutaz-navrhov-na-logo-a-vizualny-styl
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím