Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Gerhardt Braun Slovakia k.s.

Pivničné kobky

Drobného 27
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

VELUX

Tepelnoizolačné parametre vyhovujú...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

MINIMAL / MAXIMAL – kovanie v minimalistickom dizajne

Material & Technology s.r.o. – M&T (výrobca)
Material & Technology s.r.o. – M&T (distribútor)

ISOVER STOPVAP 90

Parozábrana pre difúzne uzatvorené konštrukcie...

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
4. júl 2015
0
312

V Dubaji vyrastie prvá 3D tlačená kancelárska budova

V Du­baji sa pripravujú za pomoci 3D tlače pos­ta­viť pr­vú kan­ce­lár­sku bu­do­vu na sve­te. Vy­tvo­rí ju 3D tla­čia­reň pod­ľa di­gi­tál­ne­ho návr­hu. Tá­to tech­no­ló­gia by ma­la po­môcť zní­žiť nák­la­dy na stav­bu, ale aj ušet­riť čas.
V Dubaji vyrastie prvá 3D tlačená kancelárska budova

Do pro­jek­tu sa pus­til Du­baj v spo­lup­rá­ci s čín­skou fir­mou Win­Sun, kto­rej sa už po­da­ri­lo pos­ta­viť dom za pou­ži­tia pa­ten­to­va­nej 3D tla­čiar­ne. Jed­no­pod­laž­ný pro­to­typ kan­ce­lár­skej bu­do­vy s roz­lo­hou prib­liž­ne 185 m2 bu­de tla­čiť vrstvu po vrstve 3D tla­čia­reň s vý­škou 20 stôp (6,1 m). Vy­tla­če­né čas­ti by ma­li byť zmon­to­va­né až na mies­te po­čas nie­koľ­kých týž­dňov. Po­dob­ným spô­so­bom by ma­li byť vy­tvo­re­né aj konštruk­čné pr­vky a ná­by­tok. Ako ma­te­riál by sa ma­li pou­žiť že­le­zo­be­tón, plast a sad­ra vy­stu­že­ná skle­ný­mi vlák­na­mi. Ta­kou­to tech­ni­kou by sa mal čas vý­stav­by skrá­tiť o 50 – 70 % a nák­la­dy na prá­cu zní­žiť až o 50 – 80 %. Zdroj gizmag.com a itnews.sk.

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím