Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
13. november 2017
0
830

LEOPOLD HOROVITZ Stratený – Nájdený / Lost – Found

Výstava k 100. výročiu úmrtia maliara Leopolda Horovitza (1938 – 1917) vznikla v spolupráci Východoslovenského múzea v Košiciach a Slovenskej národnej galérie v Bratislave.
LEOPOLD HOROVITZ  Stratený – Nájdený / Lost – Found

Košický rodák Leopold Horovitz patril medzi vyhľadávaných umelcov a popredných portrétistov svojej doby, no venoval sa aj žánrovej maľbe. Počas celej tvorivej kariéry si zachoval charakteristický čistý a precízny akademický štýl maľby. Pôsobil v Paríži, vo Varšave, neskôr v Budapešti a na sklonku života vo Viedni na dvore cisára Františka Jozefa I.

Rok po smrti Leopolda Horovitza sa konala retrospektívna výstava vo Wiener Künstlerhaus (1918) a  ďalšia na jar roku 1938 vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach pri príležitosti storočnice narodenia umelca. Vo vtedajšom ovzduší ovplyvnenom aj vzrastajúcimi a propagandou živenými antisemitskými náladami bol ohlas na košickú výstavu v dobovej tlači minimálny – výstavu úspešného umelca židovského pôvodu zorganizoval Josef Polák, vtedajší riaditeľ múzea takisto židovského pôvodu spolu s umelcovým synom Arminom. V dvoch sálach na prízemí historickej budovy sa im podarilo zhromaždiť 51 originálov, medzi nimi olejomaľby, pastely i kresby a zároveň zabezpečiť 51 reprodukcií diel, z ktorých veľká časť sa dodnes nachádza v zbierkach VSM.

Leopold Horovitz: Portrét muža. Okolo 1858. Olej, plátno. SNG, Bratislava
Leopold Horovitz: Portrét muža. Okolo 1858. Olej, plátno. SNG, Bratislava

SNG bola oslovená koncom roka 2015 k spolupráci na doteraz najväčšej retrospektívnej výstave pri príležitosti storočnice úmrtia Leopolda Horovitza súčasným riaditeľom Múzea Robertom Pollákom. Kurátorka výstavy a editorka katalógu Jana Švantnerová sa dielom Leopolda Horovitza zaoberá od roku 2003. Výskum pre potreby výstavy a sprievodného katalógu realizoval širší výskumný kolektív pod vedením kurátorky od jari 2016. Spoluprácu na projekte prijali dvaja znalci košických súvislostí –  Anna Ötvös a Pavol Šalamon a kurátorky a kurátori zo SNG a z VSM: Katarína Beňová, Lucia Almášiová, Ivan Havlice a Dušan Béreš.

Leopold Horovitz: Improvizovaná kuchyňa. 1868 Olej, dubová doska. Národné múzeum, Varšava
Leopold Horovitz: Improvizovaná kuchyňa. 1868 Olej, dubová doska. Národné múzeum, Varšava

Od začiatku bolo hlavným zámerom kurátorky predstaviť život a dielo Leopolda Horovitza v širšom historickom kontexte jeho pôsobenia nielen v Košiciach a Budapešti, ale aj vo Varšave, Viedni a v Paríži. Hoci v slovenských súkromných a štátnych zbierkach sa nachádza iba 22 diel Leopolda Horovitza, na výstave sú doplnené viac ako 30 dielami z prestížnych zahraničných zbierok (Rakúska galéria Belvedere vo Viedni, Národné múzeum a Národná galéria v Budapešti, Národné múzeum vo Varšave a Vroclave, Kráľovský zámok na Waweli v Krakove) a z ďalších poľských a maďarských múzeí a zo súkromných zbierok. Výstava tak dokopy predstavuje viac ako 50 originálnych diel umelca a zároveň približuje širšiu umeleckú produkciu daného obdobia – v siedmich sálach sú totiž okrem tvorby Leopolda Horovitza vystavené aj diela jeho učiteľov, rovesníkov a nasledovateľov – ako napríklad Imricha Emanuela Rotha, Vojtecha a Františka Klimkovičovcov, Hansa Canona, Heinricha von Angeli, Miklosa Barabása, Júliusa Benczúra, Dominika Skutezkého, Henrika Papa, Elemíra Halásza-Hradila a maliarovho syna Armina Horovitza. Na výstave tak bude prezentovaných spolu približne 200 výtvarných diel.

Leopold Horovitz: Šabat. 1870 – 1880. Olej, plátno. Východoslovenská galéria, Košice
Leopold Horovitz: Šabat. 1870 – 1880. Olej, plátno. Východoslovenská galéria, Košice

Výstava je návštevníkom prístupná z troch vstupov do výstavných sál, čo je výstavný zámer korešpondujúci s hlavnými ohniskami výskumu. Centrálny vstup vedie do „showroomu“ – reprezentatívnej predvádzacej miestnosti s najlepšími Horovitzovým portrétmi, ktoré sa podarilo na výstavu získať a v dvoch priľahlých sálach predstavujeme portrétnu a žánrovú tvorbu maliara. V týchto troch sálach má návštevník možnosť zoznámiť sa so štýlom tvorby a s rukopisom Leopolda Horovitza. V ďalších štyroch miestnostiach sa už jeho diela striedajú s dielami iných umelcov, jeho učiteľov, rovesníkov, konkurentov a nasledovníkov. Sála venovaná Leopoldovým umeleckým začiatkom v rodných Košiciach a následne vo Viedni je prepojená s miestnosťou prezentujúcou tvorbu Horovitzových košických vrstovníkov a mladšej generácie umelcov, ktorí mali priamy kontakt s maliarom. V nej sa nachádza aj priestor venovaný retrospektívnej výstave maliara vo VSM v roku 1938. Ďalšia sála je venovaná spoznávaniu rodinného zázemia maliara, ktoré ilustrujú materiály z rodinného archívu, fotografie, ale aj originálne maľby dotvárajúce rozsiahly rodokmeň maliarovej rodiny a potomkov. Nasleduje miestnosť venovaná výberu z tvorby konkurentov, s ktorými Horovitz zápasil o priazeň a náklonnosť dobového publika. Všetky miestnosti sú navzájom priechodné, takže návštevník sa môže slobodne pohybovať po celej výstave.

K výstave vychádza rozsiahly 155-stranový slovensko-anglický katalóg mapujúci život a tvorbu tohto umelca a tiež dobu a stredoeurópsku spoločnosť, v ktorej žil a tvoril. Katalóg je prvou publikáciou zameranou výhradne na tohto umelca a spolu s výstavou je výsledkom dlhodobého výskumu života a diela Leopolda Horovitza.

Jana Švantnerová
kurátorka výstavy

Leopold Horovitz: Portrétna štúdia muža so štrajmlom. 1870 – 1880. Olej, dubová doska. Národné múzeum, Varšava
Leopold Horovitz: Portrétna štúdia muža so štrajmlom. 1870 – 1880. Olej, dubová doska. Národné múzeum, Varšava

Leopold Horovitz
2. 2. 1838, Košice – 16. 11. 1917, Viedeň

Leopold Horovitz bol jedným z detí košického obchodníka s vínom Hermana Horovitza. Základom kreslenia a maľby sa učil v Košiciach u Imricha Emanuela Rotha a možno aj u Vojtecha Klimkoviča. Od roku 1853 navštevoval Viedenskú akadémiu. V rokoch 1860 – 1863 žil vo Varšave a v rokoch 1863 – 1868 v Paríži, kde pravidelne vystavoval na prestížnom parížskom Salóne.

Koncom 60. rokov 19. storočia sa presťahoval do Varšavy, kde sa oženil a usadil na ďalších dvadsať rokov. Vďaka lukratívnym objednávkam z kruhov bohatých mešťanov a hlavne aristokracie sa Horovitz stal zakrátko známym a uznávaným portrétistom nielen vo Varšave, ale aj v Budapešti, vo Viedni, v Mníchove či v Berlíne. Jeho portréty z tohto obdobia sú charakteristické akademickou čistotou kresby, precíznym vypracovaním maľby vďaka tenkému kladeniu farebných vrstiev, vysokou mierou reprezentatívnosti a konvenčnými kompozíciami. Vo Varšave sa stretol s veľkým ohlasom aj ako maliar žánrových námetov v parížskom duchu, bol dokonca jedným z prvých umelcov židovského pôvodu v Poľsku, ktorí v rámci žánrovej tvorby spracovali židovské námety.

Fotoateliér Imrich E. Roth, Košice: Leopold Horovitz v improvizovanom ateliéri. Okolo 1867. Albumínová fotografia. Východoslovenské múzeum, Košice
Fotoateliér Imrich E. Roth, Košice: Leopold Horovitz v improvizovanom ateliéri. Okolo 1867. Albumínová fotografia. Východoslovenské múzeum, Košice

Svojej nadnárodnej popularite vďačil Horovitz za realizácie portrétov významných osôb kultúrneho a politického života vtedajšej strednej Európy. Portrétom Adama Mickiewicza (1889) si získal srdcia Poliakov, portrétmi Móra Jókaiho (1888), Ferencza Pulszkého (1890) a Kolomana Tiszu (1894) náklonnosť Maďarov a portrétom Johanna Straussa ml. (1896) Rakúšanov. 

K vyvrcholeniu Horovitzových ambícií však došlo v roku 1893, keď sa na pozvanie cisára Františka Jozefa I. natrvalo usadil vo Viedni. Tam portrétoval cisársku rodinu, exkluzívnu spoločnosť cisárskeho dvora a spoločenskú smotánku. Samotného cisára Franza Jozefa I. portrétoval viackrát a na jeho žiadosť vypracoval aj viacero podobizní tragicky zosnulej cisárovnej Alžbety – Sissi. V dobovej tlači sa spomína, že publikom prijímalo Horovitzove portréty mŕtvej cisárovnej s nadmieru pozitívnym ohlasom.

Fotoateliér Heydenhauss & Robert, Viedeň: Leopold Horovitz vo svojom ateliéri vo Viedni pred portrétom dcéry Sofie. 1902. Kolódiová fotografia, s venovaním maliara zo dňa 29. 4. 1902. Majetok rodiny Janousek, Veľká Británia
Fotoateliér Heydenhauss & Robert, Viedeň: Leopold Horovitz vo svojom ateliéri vo Viedni pred portrétom dcéry Sofie. 1902. Kolódiová fotografia, s venovaním maliara zo dňa 29. 4. 1902. Majetok rodiny Janousek, Veľká Británia

Horovitz umiestňoval portrétovaných spravidla na tmavé jednoliate pozadie, čo im rozhodne nedodávalo uvoľnenosti, skôr vyvolávalo dojem teatrálneho vynárania sa portrétovanej osoby spoza opony. V prípade dámskych portrétov bol tento efekt ešte zreteľnejší vďaka farebnému kontrastu ich honosných šiat a pozadia. Pri portrétoch pánov zachovával maliar tmavú decentnú paletu aj v prípade stvárnenia odevov postáv. Vo svojich neskorších prácach kládol Horovitz ešte stále dôraz na precízne zobrazenie tváre a rúk portrétovaných, zatiaľ čo drobné detaily ako textúra drapérií, šperkov a kvetov sa stali čoraz viac náznakové.

Leopold Horovitz zomrel vo Viedni v 1917 vo veku 79 rokov. So svojou manželkou Rózou Londonovou mali päť detí, z ktorých syn Armin (1880 – 1965) a dcéra Janina (1882 – 1941) sa tiež rozhodli profesionálne venovať maliarstvu. Rok po smrti Leopolda Horovitza sa konala retrospektívna výstava vo Wiener Künstlerhaus (1918) a v roku 1938 vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach.

Leopold Horovitz: Portrét kňažnej Jadwigy Sapiehovej, rod. Zamoyskej. 1882. Olej, plátno. Kráľovský zámok na Waweli, Krakov
Leopold Horovitz: Portrét kňažnej Jadwigy Sapiehovej, rod. Zamoyskej. 1882. Olej, plátno. Kráľovský zámok na Waweli, Krakov
Leopold Horovitz: Portrét Karoliny Janiny Leonie Wereszczakowej. 1883. Olej, plátno. Národné múzeum, Varšava
Leopold Horovitz: Portrét Karoliny Janiny Leonie Wereszczakowej. 1883. Olej, plátno. Národné múzeum, Varšava
Leopold Horovitz: Prvorodený. 1885. Olej, plátno. Múzeum vo Sv. Antone, Sv. Anton
Leopold Horovitz: Prvorodený. 1885. Olej, plátno. Múzeum vo Sv. Antone, Sv. Anton
Leopold Horovitz: Portrét spisovateľa Móra Jókaiho. 1888. Olej, plátno. Petőfiho múzeum literatúry, Budapešť
Leopold Horovitz: Portrét spisovateľa Móra Jókaiho. 1888. Olej, plátno. Petőfiho múzeum literatúry, Budapešť
Leopold Horovitz: Portrét kňažnej Izabely Sanguszko, rod. Lubomirskej. 1889. Olej, plátno. Krajské múzeum, Tarnow
Leopold Horovitz: Portrét kňažnej Izabely Sanguszko, rod. Lubomirskej. 1889. Olej, plátno. Krajské múzeum, Tarnow
Leopold Horovitz: Portrét Honory Sary Krallovej. 1903. Olej, plátno. Rakúska galéria Belvedere, Viedeň
Leopold Horovitz: Portrét Honory Sary Krallovej. 1903. Olej, plátno. Rakúska galéria Belvedere, Viedeň
Leopold Horovitz: Portrét cisára Františka Jozefa I. 1904 – 1906 Olej, plátno. Galéria Belvedere, Viedeň
Leopold Horovitz: Portrét cisára Františka Jozefa I. 1904 – 1906 Olej, plátno. Galéria Belvedere, Viedeň
Leopold Horovitz: Autoportrét. 1915. Olej, plátno. Východoslovenská galéria, Košice
Leopold Horovitz: Autoportrét. 1915. Olej, plátno. Východoslovenská galéria, Košice

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím