Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
20. apríl 2018
0
170

Slovenská národná galéria & rok 2017

V priestoroch kaviarne Berlinka v bratislavskom Esterházyho paláci sa dňa 19. apríla 2018 konal verejný odpočet a prezentácia činnosti Slovenskej národnej galérie za rok 2017.
Slovenská národná galéria & rok 2017

Generálna riaditeľka Alexandra Kusá informovala o hospodárskych výsledkoch, návštevnosti, výstavnej, edičnej, vedeckovýskumnej, odborno-metodickej, programovej, marketingovej a ďalšej činnosti nielen v Bratislave, ale aj na vysunutých pracoviskách v Strážkach, vo Zvolene, v Ružomberku a v Pezinku podľa publikovanej Správy o hospodárení a činnosti za rok 2017.

V minulom roku ste v súvislosti so Slovenskou národnou galériou zaznamenali najmä tieto skutočnosti:

pokračujúca rekonštrukcia areálu SNG v Bratislave, ktorá sa začala podpisom zmluvy s dodávateľom dňa 28. 12. 2015. Stavba je plánovaná na 36 mesiacov a po jej skončení bude mať verejnosť k dispozícii moderný a kultivovaný verejný priestor s 5 385 m2 čistej výstavnej plochy. K 31. 12. 2017 bolo preinvestovaných na stavebné práce a dozor 8 848 164,42 € vrátane DPH (19,13% objemu financií);

pokračovanie vo voľnom vstupe na výstavy a expozície v Bratislave a Pezinku, ktorý bol zavedený v roku 2014. Aj vďaka tomu sa nám v uplynulom roku podarilo dosiahnuť návštevnosť výstav a expozícií v Bratislave a Pezinku 62 276 návštevníkov (bez návštevnosti neplatených sprievodných a kultúrnych podujatí);

nový generálny partner – v januári 2017 sa generálnym partnerom SNG stala Tatra banka, a. s.; zároveň sú naším partnerom aj naďalej Slovenské elektrárne, a.s.;

7 pôvodných výstav venovaných starému aj súčasnému umeniu v SNG Bratislava, pričom výstava Sen × skutočnosť | Umenie & propaganda 1939 – 1945 dosiahla vysokú návštevnosť 26 176 návštevníkov, rovnako ako výstava Nech šije! Móda na Slovensku 1945 – 1989, ktorú videlo 20 689 návštevníkov; stále expozície doplnené o krátkodobé výstavy v rámci vysunutých pracovísk;

aktívna spolupráca na výstavách na Slovensku i v zahraničí – výstava Leopold Horovitz: Stratený – Nájdený vo Východoslovenskom múzeu Košice v kurátorskej koncepcii SNG potrvá do 22. apríla 2018; výstava Poklady baroka v Národnom múzeu v Krakove s vyše 150 exponátmi bola prvou skutočne obsiahlou prezentáciou barokového umenia z územia dnešného Slovenska za našimi hranicami vôbec (17 046 návštevníkov); do apríla 2017 trvala výstava Július Koller: One Man Anti Show v Múzeu moderného umenia (MUMOK) vo Viedni – doteraz najväčšia retrospektívna výstava tohto umelca, ktorého dielo má kľúčový medzinárodný význam v umení 60. rokov 20. storočia;

57. medzinárodné bienále výtvarného umenia v Benátkach 2017 (13. 5. – 26. 11. 2017), na ktorom si mohli návštevníci v Pavilóne Českej republiky a Slovenskej republiky pozrieť projekt Jany Želibskej Swan Song Now / Labutia pieseň teraz; site-specific inštalácia s monumentálnou projekciou benátskeho mora vznikla v spolupráci s kurátorkou Luciou Gregorovou Stach;

pokračovanie vo vývoji Webu umenia, ktorého vynovenú verziu spustila SNG v júni 2015 ako jeden z výstupov projektu Digitálna galéria. Denná návštevnosť Webu umenia v roku 2017 zaznamenala 367 návštevníkov denne (oproti 286 návštevníkom denne v roku 2016); spustila sa anglická verzia stránky;

rozširovanie pôsobnosti lab.SNG do zahraničia; lab.SNG ako platforma SNG pre výskum a vývoj digitálnych technológií v galériách a múzeách upravil pre Moravskú galériu Web umenia do podoby online katalógu, ktorý sprístupňuje takmer 200 000 zbierkových predmetov (http://sbirky.moravska-galerie.cz/katalog); v spolupráci s Památníkom národního písemnictví pripravil virtuálnu kolekciu „Wenceslaus Hollar Bohemus — řeč jehly a rydla“ predstavujúcu tvorbu významného európskeho barokového grafika (http://e-vystavy.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/); pre pražskú Národnú galériu pripravil webstránku s výberom „highlightov“ zo zbierok galérie (http://sbirky.ngprague.cz/);

uvedenie tretieho čísla magazínu o umení 365°, ktorého cieľom je prinášať informácie o dianí vo svete umenia formou rozhovorov, reportáží, komentárov, prehľadových rubrík a „zasvätených“ informácií tak, aby bol svet umenia prístupnejší stále širšiemu spektru záujemcov;

pokračovanie vo vydávanie katalógov a umenovedných publikácií; o.i. publikácie Vladimír Dedeček. Stávanie sa architektom (SNG, 2017) Vladimír Dedeček; Interpretácie architektonického diela (SNG, 2017); dotlač katalógu k výstave Sen × skutočnosť | Umenie a propaganda 1939 – 1945;

získanie viacerých ocenení; Cenu Nadácie Tatra banky v kategórii Výtvarné umenie si odniesli kurátorky SNG Katarína Bajcurová, Petra Hanáková a Bohunka Koklesová za výstavu Sen × skutočnosť; cenu Rady galérií Slovenska – Biela kocka za vzdelávaciu nadstavbu výstavy Sen × skutočnosť; Cenu profesora Martina Kusého udelil Spolok architektov Slovenska doc. Monike Mitášovej za koncepčnú, autorskú a editorskú prácu na príprave publikácií venovaných architektovi Vladimírovi Dedečkovi;

pokračovanie v tradícii sprievodných programov k výstavám, ako aj iných programov pre verejnosť (Siesta v galérii, Workshop pre dospelých), rodiny (Nedele po farbe, Malé divy, Výtvarka, Tvorivý ateliér, BookObrazy, Kreativ Kemp, Kurz pre rodičov a ďalšie), školy (animačné programy, výklady a čítanie pre všetky stupne škôl); spoločensko-vzdelávacích formátov a ďalších prednášok a diskusií, koncertov klasickej aj súčasnej hudby (Hudba dneška v SNG, Solamente naturali), filmových premietaní (cyklus Film × História, Letné kino v SNG s Film Europe), literárnych programov v kníhkupectve Ex Libris (Literatúra vo výklade) či výkladov pre anglicky hovoriacich (Sunday Rest);

začiatok komplexnej revitalizácie Schaubmarovho mlyna v Pezinku – rok 2017 priniesol prvé drobné úpravy priestoru, projekt rekonštrukcie, na ktorom pracuje architektonický ateliér JRKVC a množstvo nového kultúrneho, spoločenského a vzdelávacieho programu;

vydávanie viacerých druhov propagačných a informačných materiálov – od pravidelných mesačných programovníkov cez letáky k výstavám v slovenskom aj anglickom jazyku až po obsiahle katalógy;

zasielanie newslettra s programom na databázu adries v týždennej periodicite;

propagácia výstavných projektov prostredníctvom video-upútaviek na kanáli YouTube, webstránke a aktívna komunikácia na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

Slovenská národná galéria v roku 2017 v číslach:

  • rozpočet 3 778 003 € a dosiahnuté tržby 269 853 €;
  • obohatenie fondu o 221 zbierkových predmetov; celková suma 94 917 € vynaložená na akvizície;
  • 42 výpožičných zmlúv; z toho 32 domácich a 10 zahraničných;
  • 5 784 zdigitalizovaných predmetov v rámci udržateľnosti národného projektu Digitálna galéria;
  • 128 zreštaurovaných zbierkových predmetov SNG a 1 029 reštaurátorských výkonov;
  • 155 návštev a 202 výpožičiek v rámci Archívu výtvarného umenia;
  • 716 návštev v Umenovednej knižnici SNG, 3 885 výpožičiek a 631 nových kníh a katalógov;
  • 367 návštevníkov Webu umenia denne; 216 objednávok reprodukcií z Webu umenia;
  • 387 vzdelávacích a 136 kultúrno-spoločenských programov v SNG Bratislava;
  • celková návštevnosť expozícií, výstav a sprievodných programov (kultúrno-spoločenské a výchovno-vzdelávacie programy) v SNG Bratislava – Esterházyho palác, Schaubmarov mlyn, Zvolenský zámok, Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku a Kaštieľ Strážky dosiahla počet 141 829 návštevníkov.

Kompletnú Správu o hospodárení a činnosti Slovenskej národnej galérie za rok 2017 si môžete stiahnuť na webe SNG: https://www.sng.sk/sk/o-galerii/dokumenty/vyrocne-spravy

Verejný odpočet SNG
Verejný odpočet SNGFoto: Peter Gáll

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím