Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
20. apríl 2018
0
191

Slovenská národná galéria & rok 2017

V priestoroch kaviarne Berlinka v bratislavskom Esterházyho paláci sa dňa 19. apríla 2018 konal verejný odpočet a prezentácia činnosti Slovenskej národnej galérie za rok 2017.
Slovenská národná galéria & rok 2017

Generálna riaditeľka Alexandra Kusá informovala o hospodárskych výsledkoch, návštevnosti, výstavnej, edičnej, vedeckovýskumnej, odborno-metodickej, programovej, marketingovej a ďalšej činnosti nielen v Bratislave, ale aj na vysunutých pracoviskách v Strážkach, vo Zvolene, v Ružomberku a v Pezinku podľa publikovanej Správy o hospodárení a činnosti za rok 2017.

V minulom roku ste v súvislosti so Slovenskou národnou galériou zaznamenali najmä tieto skutočnosti:

pokračujúca rekonštrukcia areálu SNG v Bratislave, ktorá sa začala podpisom zmluvy s dodávateľom dňa 28. 12. 2015. Stavba je plánovaná na 36 mesiacov a po jej skončení bude mať verejnosť k dispozícii moderný a kultivovaný verejný priestor s 5 385 m2 čistej výstavnej plochy. K 31. 12. 2017 bolo preinvestovaných na stavebné práce a dozor 8 848 164,42 € vrátane DPH (19,13% objemu financií);

pokračovanie vo voľnom vstupe na výstavy a expozície v Bratislave a Pezinku, ktorý bol zavedený v roku 2014. Aj vďaka tomu sa nám v uplynulom roku podarilo dosiahnuť návštevnosť výstav a expozícií v Bratislave a Pezinku 62 276 návštevníkov (bez návštevnosti neplatených sprievodných a kultúrnych podujatí);

nový generálny partner – v januári 2017 sa generálnym partnerom SNG stala Tatra banka, a. s.; zároveň sú naším partnerom aj naďalej Slovenské elektrárne, a.s.;

7 pôvodných výstav venovaných starému aj súčasnému umeniu v SNG Bratislava, pričom výstava Sen × skutočnosť | Umenie & propaganda 1939 – 1945 dosiahla vysokú návštevnosť 26 176 návštevníkov, rovnako ako výstava Nech šije! Móda na Slovensku 1945 – 1989, ktorú videlo 20 689 návštevníkov; stále expozície doplnené o krátkodobé výstavy v rámci vysunutých pracovísk;

aktívna spolupráca na výstavách na Slovensku i v zahraničí – výstava Leopold Horovitz: Stratený – Nájdený vo Východoslovenskom múzeu Košice v kurátorskej koncepcii SNG potrvá do 22. apríla 2018; výstava Poklady baroka v Národnom múzeu v Krakove s vyše 150 exponátmi bola prvou skutočne obsiahlou prezentáciou barokového umenia z územia dnešného Slovenska za našimi hranicami vôbec (17 046 návštevníkov); do apríla 2017 trvala výstava Július Koller: One Man Anti Show v Múzeu moderného umenia (MUMOK) vo Viedni – doteraz najväčšia retrospektívna výstava tohto umelca, ktorého dielo má kľúčový medzinárodný význam v umení 60. rokov 20. storočia;

57. medzinárodné bienále výtvarného umenia v Benátkach 2017 (13. 5. – 26. 11. 2017), na ktorom si mohli návštevníci v Pavilóne Českej republiky a Slovenskej republiky pozrieť projekt Jany Želibskej Swan Song Now / Labutia pieseň teraz; site-specific inštalácia s monumentálnou projekciou benátskeho mora vznikla v spolupráci s kurátorkou Luciou Gregorovou Stach;

pokračovanie vo vývoji Webu umenia, ktorého vynovenú verziu spustila SNG v júni 2015 ako jeden z výstupov projektu Digitálna galéria. Denná návštevnosť Webu umenia v roku 2017 zaznamenala 367 návštevníkov denne (oproti 286 návštevníkom denne v roku 2016); spustila sa anglická verzia stránky;

rozširovanie pôsobnosti lab.SNG do zahraničia; lab.SNG ako platforma SNG pre výskum a vývoj digitálnych technológií v galériách a múzeách upravil pre Moravskú galériu Web umenia do podoby online katalógu, ktorý sprístupňuje takmer 200 000 zbierkových predmetov (http://sbirky.moravska-galerie.cz/katalog); v spolupráci s Památníkom národního písemnictví pripravil virtuálnu kolekciu „Wenceslaus Hollar Bohemus — řeč jehly a rydla“ predstavujúcu tvorbu významného európskeho barokového grafika (http://e-vystavy.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/); pre pražskú Národnú galériu pripravil webstránku s výberom „highlightov“ zo zbierok galérie (http://sbirky.ngprague.cz/);

uvedenie tretieho čísla magazínu o umení 365°, ktorého cieľom je prinášať informácie o dianí vo svete umenia formou rozhovorov, reportáží, komentárov, prehľadových rubrík a „zasvätených“ informácií tak, aby bol svet umenia prístupnejší stále širšiemu spektru záujemcov;

pokračovanie vo vydávanie katalógov a umenovedných publikácií; o.i. publikácie Vladimír Dedeček. Stávanie sa architektom (SNG, 2017) Vladimír Dedeček; Interpretácie architektonického diela (SNG, 2017); dotlač katalógu k výstave Sen × skutočnosť | Umenie a propaganda 1939 – 1945;

získanie viacerých ocenení; Cenu Nadácie Tatra banky v kategórii Výtvarné umenie si odniesli kurátorky SNG Katarína Bajcurová, Petra Hanáková a Bohunka Koklesová za výstavu Sen × skutočnosť; cenu Rady galérií Slovenska – Biela kocka za vzdelávaciu nadstavbu výstavy Sen × skutočnosť; Cenu profesora Martina Kusého udelil Spolok architektov Slovenska doc. Monike Mitášovej za koncepčnú, autorskú a editorskú prácu na príprave publikácií venovaných architektovi Vladimírovi Dedečkovi;

pokračovanie v tradícii sprievodných programov k výstavám, ako aj iných programov pre verejnosť (Siesta v galérii, Workshop pre dospelých), rodiny (Nedele po farbe, Malé divy, Výtvarka, Tvorivý ateliér, BookObrazy, Kreativ Kemp, Kurz pre rodičov a ďalšie), školy (animačné programy, výklady a čítanie pre všetky stupne škôl); spoločensko-vzdelávacích formátov a ďalších prednášok a diskusií, koncertov klasickej aj súčasnej hudby (Hudba dneška v SNG, Solamente naturali), filmových premietaní (cyklus Film × História, Letné kino v SNG s Film Europe), literárnych programov v kníhkupectve Ex Libris (Literatúra vo výklade) či výkladov pre anglicky hovoriacich (Sunday Rest);

začiatok komplexnej revitalizácie Schaubmarovho mlyna v Pezinku – rok 2017 priniesol prvé drobné úpravy priestoru, projekt rekonštrukcie, na ktorom pracuje architektonický ateliér JRKVC a množstvo nového kultúrneho, spoločenského a vzdelávacieho programu;

vydávanie viacerých druhov propagačných a informačných materiálov – od pravidelných mesačných programovníkov cez letáky k výstavám v slovenskom aj anglickom jazyku až po obsiahle katalógy;

zasielanie newslettra s programom na databázu adries v týždennej periodicite;

propagácia výstavných projektov prostredníctvom video-upútaviek na kanáli YouTube, webstránke a aktívna komunikácia na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

Slovenská národná galéria v roku 2017 v číslach:

  • rozpočet 3 778 003 € a dosiahnuté tržby 269 853 €;
  • obohatenie fondu o 221 zbierkových predmetov; celková suma 94 917 € vynaložená na akvizície;
  • 42 výpožičných zmlúv; z toho 32 domácich a 10 zahraničných;
  • 5 784 zdigitalizovaných predmetov v rámci udržateľnosti národného projektu Digitálna galéria;
  • 128 zreštaurovaných zbierkových predmetov SNG a 1 029 reštaurátorských výkonov;
  • 155 návštev a 202 výpožičiek v rámci Archívu výtvarného umenia;
  • 716 návštev v Umenovednej knižnici SNG, 3 885 výpožičiek a 631 nových kníh a katalógov;
  • 367 návštevníkov Webu umenia denne; 216 objednávok reprodukcií z Webu umenia;
  • 387 vzdelávacích a 136 kultúrno-spoločenských programov v SNG Bratislava;
  • celková návštevnosť expozícií, výstav a sprievodných programov (kultúrno-spoločenské a výchovno-vzdelávacie programy) v SNG Bratislava – Esterházyho palác, Schaubmarov mlyn, Zvolenský zámok, Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku a Kaštieľ Strážky dosiahla počet 141 829 návštevníkov.

Kompletnú Správu o hospodárení a činnosti Slovenskej národnej galérie za rok 2017 si môžete stiahnuť na webe SNG: https://www.sng.sk/sk/o-galerii/dokumenty/vyrocne-spravy

Verejný odpočet SNG
Verejný odpočet SNGFoto: Peter Gáll

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím