Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
18. január 2018
0
403

Plánované výstavy SNG na rok 2018

Slovenská národná galéria v Bratislava predstavila svoje plány na rok 2018.
Plánované výstavy SNG na rok 2018

Architekt Friedrich Weinwurm: Nová cesta

26. 1. — 20. 5. 2018
Esterházyho palác – 2. poschodie, Bratislava
Kurátorka: Henrieta Moravčíková
Odborná spolupráca: Denis Haberland (SNG)

Výstava pripomenie dielo Friedricha Weinwurma (1885 – 1942), najvýznamnejšieho predstaviteľa architektonickej avantgardy na Slovensku.

Prostredníctvom dokumentácie, literatúry, fotografií a modelov architektonických diel priblíži architektovu predstavu o architektúre novej vecnosti ako „dobe primeranom stavebnom umení“. Poukáže na jeho ťažiskovú architektonickú oblasť, kde išlo najmä o formu, prevádzkové a priestorové vzťahy, ale aj o konštrukčnú a technickú stránku architektúry. Sprítomní osobnosť ľavicovo orientovaného intelektuála pri interpretácii spoločenskej úlohy architektúry. Tá spočívala na riešení bytovej otázky a na témach s ňou súvisiacich, ako bolo postavenie jednotlivca a rodiny v modernej spoločnosti, kolektivizmus, plánovanie, industrializácia a štandardizácia.

Výstava tak sprostredkuje divákovi ideové a výrazové koncepty Weinwurmovho diela a nepriamo nastolí otázku, akou cestou, smerovaním a vnímaním prešla po následných tragických historických udalostiach a spoločenských zmenách slovenská povojnová architektúra.

Otvorenie výstavy: 25. 1. 2018 o 18.00

Friedrich Weinwurm: Kaviareň Astoria, Bratislava, Suché mýto 17. 1925 – 1926. Nerealizovaný návrh nadstavby z roku 1930. Zdroj: ÚHA 3311, Archív hl. mesta Bratislavy
Friedrich Weinwurm: Kaviareň Astoria, Bratislava, Suché mýto 17. 1925 – 1926. Nerealizovaný návrh nadstavby z roku 1930. Zdroj: ÚHA 3311, Archív hl. mesta Bratislavy
Friedrich Weinwurm – Ignác Vécsei: Obradná sieň na židovskom cintoríne, Bratislava, Žižkova 36. Realizácia 1927 – 1930. Foto: Olja Triaška Stefanović
Friedrich Weinwurm – Ignác Vécsei: Obradná sieň na židovskom cintoríne, Bratislava, Žižkova 36. Realizácia 1927 – 1930. Foto: Olja Triaška Stefanović
Friedrich Weinwurm – Ignác Vécsei: Obytný súbor Nová doba, Bratislava, Vajnorská ulica 50 – 96. 1932 – 1942. Foto: Olja Triaška Stefanović
Friedrich Weinwurm – Ignác Vécsei: Obytný súbor Nová doba, Bratislava, Vajnorská ulica 50 – 96. 1932 – 1942. Foto: Olja Triaška Stefanović

Osmičky

28. 2. – 31. 12. 2018
Átrium Esterházyho paláca, Bratislava
Autorky koncepcie: Katarína Bajcurová & Petra Hanáková
Kurátorky výstav: Katarína Bajcurová, Petra Hanáková, Alexandra Kusá

Výstavný projekt je netradične navrhnutý do átria Esterházyho paláca ako séria malých výstav k osmičkovým výročiam: februáru 1948, augustu 1968 a októbru 1918.

Napriek názvu sú nástenky viacvrstvovou výstavou umenia, ktorá sa okrem historických tém zaoberá aj teoretickými otázkami spojenými s kurátorstvom, typológiou výstav, kultúrnou politikou a s diváckymi očakávaniami. Základom výstavy bude dlhá, tri metre vysoká „galerijná nástenka“, na ktorej sa budú v časovom slede výročí striedať obrazové koláže zostavené z výtvarného materiálu rôznej povahy primárne zo zbierok SNG. Výsledkom bude akýsi draft či materializovaný Pinterest, pripomienka socialistického „nástenkárstva“, ktorý bude prehovárať o povahe a vnútorných konfliktoch tej-ktorej udalosti. Vo februári nástenku k výročiu 1948 (komunistický obrat) zavesí Alexandra Kusá, v auguste k výročiu 1968 (vstup vojsk VZ) Petra Hanáková a v októbri k výročiu 1918 (vznik ČSR) Katarína Bajcurová.

Súčasťou projektu bude aj nástenka venovaná 70. výročiu vzniku SNG, ktorá bude využívať druhú stranu panelu a bude v átriu „zavesená“ od mája 2018.

Mária Medvecká: Mičurinky. 1954. SNG, Bratislava
Mária Medvecká: Mičurinky. 1954. SNG, Bratislava
Ladislav Bielik: August 1968. 1968. SNG, Bratislava
Ladislav Bielik: August 1968. 1968. SNG, Bratislava
Ester Šimerová-Martinčeková: T. G. Masaryk. 1946 – 1947. SNG, Bratislava
Ester Šimerová-Martinčeková: T. G. Masaryk. 1946 – 1947. SNG, Bratislava

Berger

22. 6. – 7. 10. 2018
Esterházyho palác – 3. poschodie, Bratislava
Kurátori: Matej Fabian, Nina Gažovičová

Monografický výstavný a edičný projekt premiérovo predstaví na pôde Slovenskej národnej galérie tvorbu akad. mal. Jána Bergera (nar. 1944). Na domácej scéne zastupuje autor zdanlivo tradicionalistickú polohu klasického maliarskeho média. Jeho umelecký program je postavený na vizuálnej interpretácii banálnej reality, vlastných skúseností, životných pocitov, situácií a vnemov. Tieto zažité a odpozorované fragmenty skutočnosti autor v zdĺhavom maliarskom procese vzájomne prepája. Prostredníctvom farebných plôch, škvŕn a nesúvisiacich detailov vytvára samostatný obrazový jazyk s novou, autentickou vizuálnou kvalitou.

Výstavný projekt si kladie za cieľ reinterpretovať Bergerovu tvorbu a ponúknuť iný pohľad na dielo dlhoročného profesora bratislavskej VŠVU. Predstaviť ho v širšom kontexte a zároveň potvrdiť špecifickú pozíciu maliarskeho média v práve prebiehajúcom storočí. Táto „nová optika“ navráti do pozornosti diváka niektoré kategórie, ktoré sa z diskurzu súčasného umenia v nedávnej minulosti vytratili. Namiesto redukcie bude v centre záujmu komplexnosť; oproti odosobneniu zas postavená individuálna výpoveď a autenticita.

Samotná výstava bude prierezom tvorby autora s dôrazom na práce realizované vo viacerých technikách: oleje, tempery, gvaše, akvarely i ceruzy.

Ján Berger: Zátišie so zrkadlom. 1974 – 1985. SNG, Bratislava
Ján Berger: Zátišie so zrkadlom. 1974 – 1985. SNG, Bratislava
Ján Berger: Podvečer. 1970. SNG, Bratislava
Ján Berger: Podvečer. 1970. SNG, Bratislava
Ján Berger: Štúdia autoportrétu. 1972. Galéria Miloša Alexandra Bazovského, Trenčín
Ján Berger: Štúdia autoportrétu. 1972. Galéria Miloša Alexandra Bazovského, Trenčín

FILLA – FULLA:  Osud umelca

13. 7. – 28. 10. 2018
Esterházyho palác – 2. poschodie, Bratislava
Kurátorky: Katarína Bajcurová & Alexandra Kusá

Slovenská národná galéria v rámci cyklu Made in Czechoslovakia venovanému 100. výročiu vzniku Československej republiky pripravuje výstavu o tvorbe dvoch klasikov českého a slovenského moderného umenia: Emila Fillu (1882 – 1953) a Ľudovíta Fullu (1902 – 1980).

Hoci bol Filla o dvadsať rokov starší od Fullu, ich zástoj v etablovaní moderného umenia v Čechách a na Slovensku je kľúčový. Obaja začali ako „vierozvestci“ nového umenia, neskôr boli „oficializovaní“. Gro ich života a tvorby sa odohralo v rokoch existencie Československej republiky (s krátkou prestávkou protektorátu a slovenského štátu v rokoch 1939 – 1945), ako československí občania reprezentovali úspechy českého a slovenského umenia v medzinárodnom kontexte, angažovali sa v spoločenskom živote i umeleckom školstve, v 50. rokoch boli obvinení z formalizmu, museli sa vyrovnať s oficiálne proklamovanou metódou socialistického realizmu. Výstava sa pokúsi o porovnanie a paralely, ale aj o odlišnosti a špecifiká umeleckých i životných osudov s dôrazom na ich jedinečné tvorivé typy, vlastnosti tvorby, ako aj vonkajšie socio-kultúrne súvislosti. Vystavené diela budú zo zbierok Slovenskej národnej galérie, českých galérií a zo súkromných majetkov.

Ľudovít Fulla: Ryby na stole. 1928. SNG, Bratislava
Ľudovít Fulla: Ryby na stole. 1928. SNG, Bratislava
Emil Filla: Ryba. 1933. SNG, Bratislava
Emil Filla: Ryba. 1933. SNG, Bratislava
Ľudovít Fulla: Jánošík na bielom koni. 1948. SNG, Bratislava
Ľudovít Fulla: Jánošík na bielom koni. 1948. SNG, Bratislava
Emil Filla: Keď som išiel cez ten les. 1951. SNG, Bratislava
Emil Filla: Keď som išiel cez ten les. 1951. SNG, Bratislava

Užitočná fotografia
Fotografia v súčasnom slovenskom umení

16. 11. 2018 – marec 2019
Esterházyho palác – 2. poschodie, Bratislava
Kurátori: Aurel Hrabušický, Filip Vančo 

Výstava priblíži fotografiu nie ako užitočné, rýchle záznamové médium, „dokument doby“, ani ako prostriedok digitálnej manipulácie, ale ako nástroj vhodný na široké využitie v súčasnom umení. V reakcii na éru digitálnych technológií umelci dnes využívajú fotomédium oveľa slobodnejšie a pritom viac sofistifikovane. V digitálnej ére nie sú formálne znaky, technické či technologické zručnosti natoľko dôležité, o to väčší priestor dostane obsah a kontext umeleckej výpovede. Privlastnená, zdokumentovaná realita je nanovo konštruovaná, usporiadaná, inscenovaná (v priestorovej inštalácii napríklad), avšak pri využití čisto fotografickými postupov, klasických možností média.

Výstavný súbor sa sústredí na dianie v posledných 10 – 15 rokoch, na príklady autorských výpovedí (postupov, stratégií) v širokom spektre možností tohto populárneho média. Zohľadní aj relatívne nový jav – dosah zahraničného školenia alebo dlhodobých pobytov na tvorbu slovenských autorov.

Hlavným cieľom tejto výstavy je priviesť divákov k tomu, aby nevnímali iba bezprostrednú užitočnosť, širokú použiteľnosť aj zneužiteľnosť fotografie, ale zamerali sa – akoby v spomalenom čase – na nuansy v čítaní tohto média a detailne sa oboznámili s možnosťami umeleckej výpovede jeho prostredníctvom.

Milan Tittel: September. 2014
Milan Tittel: September. 2014
Ján Šipöcz: Niveau stable. 2016
Ján Šipöcz: Niveau stable. 2016
Lucia Sceranková: Applied Forces. 2017
Lucia Sceranková: Applied Forces. 2017

Poloha na mape

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím