Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

BMI SLOVENSKO

Šikmé a ploché strech

Mojmírovská 9
Ivanka pri Nitre

ISOVER EPS GREYWALL

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

VELUX INTEGRA

Elektrické panoramatické strešné okno s...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
22. jún 2018
0
304

Berger

Slovenská národná galéria uvádza výstavu maliara Jána Bergera
Berger

Monografický výstavný a edičný projekt premiérovo predstavuje tvorbu maliara Jána Bergera (*1944) na pôde Slovenskej národnej galérie. Na domácej scéne zastupuje autor zdanlivo tradicionalistickú polohu klasického maliarskeho média. Jeho umelecký program je postavený na vizuálnej interpretácii banálnej reality, vlastných skúseností, životných pocitov, situácií a vnemov. Tieto zažité a odpozorované fragmenty skutočnosti autor v zdĺhavom maliarskom procese vzájomne prepája. Prostredníctvom farebných plôch, škvŕn a nesúvisiacich detailov vytvára samostatný obrazový jazyk, s novou, autentickou vizuálnou kvalitou.

Ján Berger: Popoludnie v tráve / Afternoon on the Grass. 1970. Olej na plátne / oil on canvas, 116 × 145 cm. Majetok autora / Property of the author
Ján Berger: Popoludnie v tráve / Afternoon on the Grass. 1970. Olej na plátne / oil on canvas, 116 × 145 cm. Majetok autora / Property of the author

Výstavný projekt si kladie za cieľ reinterpretovať Bergerovu tvorbu a ponúknuť iný pohľad na dielo dlhoročného profesora bratislavskej VŠVU. Predstaviť ho v širšom kontexte a zároveň potvrdiť špecifickú pozíciu maliarskeho média v práve prebiehajúcom storočí. Táto „nová optika“ navráti do pozornosti diváka niektoré kategórie, ktoré sa z diskurzu súčasného umenia v nedávnej minulosti vytratili. Namiesto redukcie bude v centre záujmu komplexnosť; oproti odosobneniu zas postavená individuálna výpoveď a autenticita.

Ján Berger: Záhrada / Garden. 1971. Olej na plátne / oil on canvas, 80 × 100 cm. Majetok autora / Property of the author
Ján Berger: Záhrada / Garden. 1971. Olej na plátne / oil on canvas, 80 × 100 cm. Majetok autora / Property of the author

Samotná výstava predstavuje prierez tvorby autora s dôrazom na rané – naivizmom ovplyvnené práce, ktoré v minulosti ostávali na okraji pozornosti domácej umenovedy. Ukazuje sa, že komplexnosť Bergerovho autorského programu oslobodzuje jeho maľbu od diktátu chronológie – aj preto je jeho prezentáciu možné poňať ako vizuálnu meditáciu a nie ako tradičný výstavný formát solo show.

Ján Berger: Autoportrét / Self-Portrait. 1970. Olej na plátne / oil on canvas, 68 × 80 cm. Majetok autora / Property of the author
Ján Berger: Autoportrét / Self-Portrait. 1970. Olej na plátne / oil on canvas, 68 × 80 cm. Majetok autora / Property of the author

Základné tematické vymedzenie ako zátišie a krajina (teda interiér alebo exteriér) či všeobecnejšie – abstrakcia verzus figurácia, nie sú pre uvažovanie o Bergerovej tvorbe relevantné. Ako maliar sa často hýbe na hrane – uvedomuje si, že v procese tvorby sú potrebné „pohyby do strán, vybočenia i zvraty“. Aj keď to nie je na prvý pohľad zrejmé, rád prekračuje hranice – rozvíja neraz až absurdné koloristické hry, ale aj veľké epické deje. Krajiny komponuje ako zátišia, a naopak zátišia stavia ako krajiny. Ako sám hovorí, neustále osciluje medzi čitateľnosťou a abstrakciou. Priznáva, že pri tvorbe zabúda na kompozíciu, dokonca ju vedome opomína – chápe ju skôr ako prekážku obrazovej výstavby, nie ako jej základný kameň. Sám hovorí o istej tematickej, resp. motivickej nesúrodosti, ktorá môže nastať, ak sa stratia isté jemné nitky súvislostí. Aj napriek tomu sa jeho diela dopĺňajú vo vzácnej, ale nie v nudnej či vo vynútenej jednote vizuálnej výpovede. Podobne ako pri staromajstrovských kompozíciách sa súvislosti medzi jednotlivými plánmi, ktoré u Bergera vlastne fyzicky ani neexistujú, rozvíjajú dynamicky. Sprevádza ich špecifická scénickosť a takmer kinematografická kvalita. Vzťah figúry a pozadia sa rozvíja v jednotlivých častiach obrazovej plochy – vo výjavoch sa v jednom momente prelínajú rôzne typy priestoru, ale aj pohľadu zároveň – celok, detail, švenk...

Ján Berger: Ateliér / Studio. 1972. Olej na plátne / oil on canvas, 80 × 110 cm. Majetok autora / Property of the author
Ján Berger: Ateliér / Studio. 1972. Olej na plátne / oil on canvas, 80 × 110 cm. Majetok autora / Property of the author

Maľba, resp. jej proces, sa v Bergerovom prevedení javí ako zvláštny spôsob poznávania – cítenia a videnia, ktorý je sám o sebe dôležitejší ako vlastný akt tvorby. Samotný proces či – ako hovorí sám autor – zrenie témy má prednosť pred konkrétnym výsledkom. Obsedantné, najmä v neskorších rokoch, premaľovávanie existujúcich stavov (intervencie do hotového organizmu) to potvrdzuje. Motívy narastajú priberaním – Berger má jednoducho v povahe dopovedávať. Súvisí to s potrebou zmieriť sa s tým, čo vidí (väčšinou pridáva), ale možno aj s istou osobnou predispozíciou – neschopnosťou obstáť v blízkosti stredu, s nutkavou akumuláciou obrazov a vizuálnych stôp, s trvalým horror vacui.

Ján Berger: Rodinný portrét / Family Portrait. 1971 – 1985. Olej na plátne / oil on canvas, 80 × 100 cm. Slovenská národná galéria, Bratislava
Ján Berger: Rodinný portrét / Family Portrait. 1971 – 1985. Olej na plátne / oil on canvas, 80 × 100 cm. Slovenská národná galéria, Bratislava

Bergerova citlivosť, jeho obrazová inteligencia a neutíchajúci záujem o svet sa niekedy (vlastne prednostne) vysvetľovali ako staromilský a jednoznačne retrográdny poklesok. Ako keby invencia a predstavivosť mali byť v 20. a 21. storočí opovrhnutia hodným a prekonaným stavom. Akoby sa zabúdalo na silné, čisto maliarske výpovede, ktoré naprieč storočiami uchovávali pre ľudstvo zdanlivo banálne, no intenzívne momenty. Berger aj dnes, v čase postinternetu, zosobňuje to, čo je na maliarstve živé. Potvrdzuje, že maľba ako historická disciplína má stále, napriek mnohým výhradám, isté privilégiá. Vlastne dokladá jej nadčasovosť – potvrdzuje, že ešte aj dnes dokáže v ľuďoch evokovať túžbu zúčastňovať sa na sprostredkovanej kráse života a sveta.

Ján Berger: Malebná scéna / Picturesque Scene. 1977 – 1981. Olej na plátne / oil on canvas. 95 × 110 cm. Majetok autora / Property of the author
Ján Berger: Malebná scéna / Picturesque Scene. 1977 – 1981. Olej na plátne / oil on canvas. 95 × 110 cm. Majetok autora / Property of the author

Výstava v Slovenskej národnej galérii je netradičnou maliarskou prehliadkou. Diela nie sú radené chronologicky a s výnimkou umelcových autoportrétov ani tematicky. Kurátorský výber predstavuje kľúčové maliarske diela autora od 70. rokov po súčasnosť, inštalované v intuitívnom súzvuku farieb, tvarov a motívov naprieč umelcovou tvorbou. Výsledkom je silný vizuálny zážitok, ktorý sa rozvíja v rôznych kadenciách, necháva vyniknúť Bergerove maliarske kvality a umožňuje návštevníkovi precítiť umelcov spôsob videnia, poznávania a zaznamenávania sveta.

Ján Berger: V staršom slohu / In Old-Style. 1981. Olej na plátne / oil on canvas. 150 × 81 cm. Majetok autora / Property of the author
Ján Berger: V staršom slohu / In Old-Style. 1981. Olej na plátne / oil on canvas. 150 × 81 cm. Majetok autora / Property of the author

K výstave vychádza 180-stranový slovensko-anglický katalóg s názvom BERGER, s úvodnou štúdiou kurátoky Niny Gažovičovej a obsiahlym rozhovorom Mateja Fabiana s autorom. Obrazová príloha mapuje nielen maliarsku tvorbu umelca, ale prináša aj výber z menej známych prác na papieri. Minimalistický grafický dizajn katalógu vytvorila Ľubica Segečová. 

Ján Berger: Stĺpy / Columns. 1990. Olej na plátne / oil on canvas. 85 × 78 cm. Majetok autora / Property of the author
Ján Berger: Stĺpy / Columns. 1990. Olej na plátne / oil on canvas. 85 × 78 cm. Majetok autora / Property of the author
Ján Berger: Paraván / Folding Screen. 1999. Olej na plátne / oil on canvas. 35 × 45 cm. Majetok autora / Property of the author
Ján Berger: Paraván / Folding Screen. 1999. Olej na plátne / oil on canvas. 35 × 45 cm. Majetok autora / Property of the author
Ján Berger: Akcia / Action. Po / after 2000. Olej na plátne / oil on canvas, 50 × 70 cm. Majetok autora / Property of the author
Ján Berger: Akcia / Action. Po / after 2000. Olej na plátne / oil on canvas, 50 × 70 cm. Majetok autora / Property of the author
Ján Berger: Neďaleko Opatije / Near Opatija. Po / after 2000. Olej na plátne / oil on canvas. 170 × 140 cm. Majetok autora / Property of the author
Ján Berger: Neďaleko Opatije / Near Opatija. Po / after 2000. Olej na plátne / oil on canvas. 170 × 140 cm. Majetok autora / Property of the author
Ján Berger: Jazierko surrealistu / Surrealist's Pool. 2012. Olej na plátne / oil on canvas. 40 × 45 cm. Majetok autora / Property of the author
Ján Berger: Jazierko surrealistu / Surrealist's Pool. 2012. Olej na plátne / oil on canvas. 40 × 45 cm. Majetok autora / Property of the author
Ján Berger: Štúdia autoportrétu / Studies for Self-Portrait. 1972. Olej na plátne / oil on canvas, 70,5 × 90 cm. Galéria Miloša Alexandra Bazovského, Trenčín
Ján Berger: Štúdia autoportrétu / Studies for Self-Portrait. 1972. Olej na plátne / oil on canvas, 70,5 × 90 cm. Galéria Miloša Alexandra Bazovského, Trenčín
Ján Berger: Dvor / Courtyard. 1970. Tempera na papieri / tempera on paper, 45 × 62 cm. Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica
Ján Berger: Dvor / Courtyard. 1970. Tempera na papieri / tempera on paper, 45 × 62 cm. Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica
Ján Berger: Podvečer / Sunset. 1970. Olej na plátne / oil on canvas, 74,6 × 94,7 cm. Slovenská národná galéria, Bratislava
Ján Berger: Podvečer / Sunset. 1970. Olej na plátne / oil on canvas, 74,6 × 94,7 cm. Slovenská národná galéria, Bratislava
Ján Berger: Zátišie so zrkadlom / Still Life with Mirror. 1974 – 1985. Olej na plátne / oil on canvas, 100 × 75 cm. Slovenská národná galéria, Bratislava
Ján Berger: Zátišie so zrkadlom / Still Life with Mirror. 1974 – 1985. Olej na plátne / oil on canvas, 100 × 75 cm. Slovenská národná galéria, Bratislava

Poloha na mape

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím