Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

BMI SLOVENSKO

Šikmé a ploché strech

Mojmírovská 9
Ivanka pri Nitre

Inteligentné inštalačné systémy

ABB i-bus® EIB / KNX je inteligentný...

ABB (výrobca)
ABB (distribútor)

umývadlo od SAPHIRKERAMIK

Dizajnéri kúpeľní často snívajú o možnosti...

Phoenix Design (autor)
LAUFEN Bathrooms AG (výrobca)
LAUFEN SK s.r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

ISOVER EPS GREYWALL

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Multizóny

Chýba vám uzavretý priestor, kde môžete...

TECHO, s.r.o. (výrobca)
TECHO, s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
9. november 2018
0
93

Užitočná fotografia Fotografia v súčasnom slovenskom umení

Výstava Užitočná fotografia. Fotografia v súčasnom slovenskom umení je po výstavách venovaných médiu maľby (Maľba po maľbe, SNG, 2010 – 2011) a grafiky (Drsná škola, SNG, 2017) ďalšou mediálnou výstavou v programe Slovenskej národnej galérie.
Užitočná fotografia Fotografia v súčasnom slovenskom umení

Výstava predstavuje súčasnú fotografiu na Slovensku z iného pohľadu – vývoj v tomto médiu za posledných desať rokov vnímame ako neoddeliteľnú zložku súčasného vizuálneho umenia. Vychádzame z predpokladu, že rozdeľovanie autorov na fotografov a nefotografov je archaický prežitok alebo kon­cepcia, ktorá už nie je funkčná. Meníme zaužívaný pohľad na súčasnú slovenskú fotografiu. Pohľad zjednodušený, skresle­ný a často limitovaný akousi „cechovou“ príslušnosťou.

Zámerom tejto výstavy je priblížiť fotografiu nie iba ako užitočné, rýchle záznamové médium, „dokument doby“, ani ako prostriedok digitálnej manipulácie, ale ako nástroj vhod­ný na rozmanité využitie v súčasnom umení. Ukázať fotogra­fiu ako užitočné médium v maximálnej šírke jeho využitia.

Cyril Blažo: Socha 1. 2011
Cyril Blažo: Socha 1. 2011

Vplyvom digitálnych technológií nastala paradoxná situácia – mnohí autori sa nevydali cestou jednoduchej ma­nipulácie digitálneho obrazu, ale práve naopak začali hlbšie skúmať limity, možnosti a hranice média prostredníctvom klasických fotografických postupov. Akoby digitalizácia pri­niesla novú potrebu lepšie preskúmať možnosti analógovej fotografie. V digitálnej ére už nie sú formálne znaky, tech­nické či technologické zručnosti natoľko dôležité. O to väčší priestor dostáva obsah a kontext umeleckej výpovede.

To, čo sa nemení, je podstata média, jeho užitočnosti ako záznamu, dokumentácie, archivácie, „pravdivosti“, technic­kej kópie, alebo ako prostriedku, kde sa len zmenou výrezu, uhlu záberu či fragmentu reality autorom darí zmeniť kontext a povahu diela. Na druhej strane privlastnená, zdokumento­vaná realita je nanovo konštruovaná, usporiadaná, insceno­vaná (v priestorovej inštalácii napríklad), avšak pri využití fotografických postupov, charakteristických možností mé­dia. Preto hovoríme skôr o výstave fotomediálnej ako o vý­stave fotografickej.

Peter Fabo: Bez názvu. 2017
Peter Fabo: Bez názvu. 2017

V súčasnej fotografii sa oveľa častejšie presadzuje ekonomickosť, teda úspornosť a striedmosť použitých postupov, redukcia spojená s plným sústredením sa na ťažisko, na jasne formulovanú, ba priam tvarovanú ideu. Vďaka tomu sa fotografia stáva užitočnou pre súčasné umenie, vďaka tomu tradične rozdelené druhy vizuálneho umenia nachádzajú spoločnú platformu. Tento základný postoj však nevylučuje široké spektrum autorských postupov a stratégií, ktoré sa odrážajú aj v členení výstavy.

Prvá časť na 3. podlaží Esterházyho paláca je venovaná viac fotografii neautor­skej, fotografii takpovediac vypožičanej. Umelci tu využívajú už existujúce fotografické podklady, prevzaté z tlače alebo z internetu – autorský je spôsob, akým tento prevzatý obrazo­vý materiál včlenia do vlastných projektov. Predstavuje sa tu aj fotografia ako záznamové médium, ktoré slúži na zachyte­nie situácií, eventov, ktoré vytvárajú samotní umelci – per­formeri uprostred každodenného života. Kolekciami svojich diel sú zastúpení Cyril Blažo, Petra Feriancová, Katarína Hrušková, Ján Kekeli, Martin Kochan, Roman Ondák, Lucia Papčová, Katarína Poliačiková a Viktor Šelesták.

Na 2. podlaží sa sústreďuje predovšetkým novovytvore­ná, teda v pravom slova zmysle autorská fotografia, ktorá je zhmotnením vízie samotných umelcov. Sú uvedené spôsoby jej využitia v multimediálnych umeleckých projektoch. Fo­tografia sa uplatňuje v kombinácii s inými druhmi umenia a stáva sa súčasťou komplexnej (audio)vizuálnej výpovede. Svoje diela predstavujú Peter Fabo, Dominika Jackuliaková, Lucia Sceranková, Ján Šipöcz, Milan Tittel, Martin Vongrej a Jaroslav Žiak.

Aurel Hrabušický & Filip Vančo,
kurátori výstavy

K výstave vychádza rovnomenný 200-stranový katalóg s úvodom Alexandry Kusej, s textami kurátorov Filipa Vanča Užitočná fotografia – v pasci mediálnej výstavy a Aurela Hrabušického Fotografia, užitočná v ére nefotografie a s bohatou obrazovou časťou.

Vystavujúci autori

Cyril Blažo, Peter Fabo, Petra Feriancová, Katarína Hrušková, Dominika Jackuliaková, Ján Kekeli , Martin Kochan, Roman Ondák, Lucia Papčová, Katarína Poliačiková, Lucia Sceranková, Viktor Šelesták, Ján Šipöcz, Milan Tittel, Martin Vongrej, Jaroslav Žiak

Vypožičiavatelia

Za zapožičanie diel na reprodukovanie a na výstavu ďakujeme:

  • Galéria Photoport, Bratislava
  • Galerie Martin Janda, Viedeň
  • Jiri Svestka Gallery, Praha
  • SVIT Gallery, Praha
  • Zahorian & Van Espen Gallery, Bratislava
Petra Feriancová: Vedute Views. 2013
Petra Feriancová: Vedute Views. 2013

Sprievodný program výstavy

Štvrtok 15. 11. | 18.00 | 3. poschodie
Kurátorský výklad: Užitočná fotografia | 1. časť

Kurátorský výklad, ktorý je vzhľadom na rozsah výstavy rozdelený na dve časti, podrobnejšie ukáže, akými rozmanitými spôsobmi je fotografia užitočná v súčasnom slovenskom umení. Kurátori Aurel Hrabušický a Filip Vančo predstavia prvú časť výstavy venovanú viac fotografii neautorskej, vypožičanej. Umelci tu využívajú už existujúce fotografické podklady, prevzaté z tlače alebo z internetu – autorský je spôsob, akým tento prevzatý obrazový materiál včlenia do vlastných projektov. Priblížia aj fotografiu ako záznamové médium, ktoré slúži na zachytenie situácií a eventov, vytváraných samotnými umelcami uprostred každodenného života. 

Štvrtok 22. 11. | 18.00 | 2. poschodie
Kurátorský výklad: Užitočná fotografia | 2. časť

Kurátorský výklad, ktorý je vzhľadom na rozsah výstavy rozdelený na dve časti, podrobnejšie ukáže, akými rozmanitými spôsobmi je fotografia užitočná v súčasnom slovenskom umení. Kurátori Aurel Hrabušický a Filip Vančo sa v druhej časti výkladu sústredia predovšetkým na novovytvorenú, teda v pravom zmysle slova autorskú fotografiu, ktorá je zhmotnením vízie samotných umelcov, a popritom predvedú spôsoby jej využitia v multimediálnych umeleckých projektoch. Fotografia sa uplatní v kombinácii s inými druhmi umenia a stáva sa súčasťou komplexnej (audio)vizuálnej výpovede.

Vstupné: 4 € / 2 €

Nedeľa 18. 11. | 15.00 | 3. poschodie
Nedeľa 25. 11. | 15.00 | 2. poschodie
Siesta v galérii: Užitočná fotografia. Fotografia v súčasnom slovenskom výtvarnom umení

Nedeľný lektorský výklad uvedie do súvislostí stratégie umelcov využívajúcich pri svojej tvorbe fotografické médium.

Vstup voľný

 

Informácie o ďalších programoch budú zverejnené v programových bulletinoch a na www.sng.sk

Dominika Jackuliaková: Zo série Lom. 2015
Dominika Jackuliaková: Zo série Lom. 2015
Ján Kekeli: Život sa skladá z nepatrných dotykov osamotenia. 2010 – 2012
Ján Kekeli: Život sa skladá z nepatrných dotykov osamotenia. 2010 – 2012
Martin Kochan: Mimikry. 2017
Martin Kochan: Mimikry. 2017
Roman Ondák: Fail to Fall, č. 52. 2010. Galerie Martin Janda, Viedeň
Roman Ondák: Fail to Fall, č. 52. 2010. Galerie Martin Janda, Viedeň
Lucia Papčová: I Would Like to Fall in Love with You. 2009
Lucia Papčová: I Would Like to Fall in Love with You. 2009
Katarína Poliačiková: Barthes´s Lover. 2010. Jiri Švestka Gallery, Praha
Katarína Poliačiková: Barthes´s Lover. 2010. Jiri Švestka Gallery, Praha
Lucia Sceranková: Venuša. 2012. Majetok autorky a Zahorian & Van Espen Gallery
Lucia Sceranková: Venuša. 2012. Majetok autorky a Zahorian & Van Espen Gallery
Viktor Šelesták: #selestakovepeknefotky, č. 135. 2015 – 2018
Viktor Šelesták: #selestakovepeknefotky, č. 135. 2015 – 2018
Ján Šipöcz: Zo série Souvenirs. 2016
Ján Šipöcz: Zo série Souvenirs. 2016
Milan Tittel: September. 2014
Milan Tittel: September. 2014
Martin Vongrej: Médium medzi plochou a priestorom. 2015
Martin Vongrej: Médium medzi plochou a priestorom. 2015
Jaroslav Žiak: Error. 2016 – 2018
Jaroslav Žiak: Error. 2016 – 2018

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím