Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
2. jún 2024
3
969

Rekonštrukcia kaštieľa v Čunove

Nový život pre neskorobarokovú pamiatku.
Rekonštrukcia kaštieľa v Čunove
Ateliér: Ateliér VAN JARINAAutori: Ing. arch. Ivan Jarina, Ing.arch. Martin KubovskýSpolupráca: Mgr. N. Ferusová (št. pamiatkový dozor a metodika obnovy), PhDr. Z. Zvarová (architektonicko-historický a umelecko-historický výskum), Mgr. T. Janura (architektonicko-historický a umelecko-historický výskum), Ing. V. Vagenknechtová (architektonicko-historický a umelecko-historický výskum), Akad. mal. V. Mýtnik (reštaurátorské práce a výskum), Mgr. art. P. Ševčík (reštaurátorské práce a výskum), Mgr. art. P. Záhora (reštaurátorské práce a výskum), Mgr. art. T. Molnár (reštaurátorské práce a výskum), Mgr. art. P. Hrachovský (reštaurátorské práce a výskum)Investor: Hlavné mesto SR Bratislava + Bratislavský samosprávny krajInvestičný náklad: 4,2 mil. €Návrh: 2018 - 2018Realizácia: 2021 - 2023Adresa: Petržalská 12, Čunovo, SlovenskoPublikované: 13. jún 2024

Počas dvoch rokov intenzívnych stavebných prác prešiel chátrajúci objekt rekonštrukciou doslova od pivnice až po strechu. Náročný proces okrem iného v interiéri odhalil prvky pôvodných barokovo-klasicistických nástenných malieb. Projekt záhrady Čunovského kaštieľa prináša do objektu novú funkčnú náplň, ktorú tvorí enviromentálno-vzdelávacie centrum, slúžiace odborníkm, školám, ako aj širokej verejnosti všetkých vekových kategórií. Expozícia je zameraná na rôzne oblasti prírodného dedičstva regiónu - ako sú Delta Dunaja či Lužné lesy. Dôležitú súčasť projektu tvorí záhrada s viacerými interaktívnymi a vzdelávacími prvkami, alebo záchrannou stanicou pre zranené živočíchy... 

 

Realizáciu bližšie predstaví sprievodné slovo autorov z Ateliéru architektúry VAN JARINA:

Na hraniciach mesta zostala zabudnutá ale zachovalá stredoveká sýpka a nedokončená rekonštrukcia chátrajúceho kaštieľa s náznakmi pôvodnej barokovej a klasicistickej výzdoby.

Nový projekt komplexnej obnovy a reštaurovania náš ateliér začal pripravovať v roku 2018. Oslovili sme pre spoluprácu statika - p. Kohuta, ktorý sa tomuto projektu venoval od 80. rokov. Projekt znovu prešiel “mlynčekom“ schvaľovania. Požiadavky niektorých orgánov sa pritom vzájomne vylučovali. V šibeničnom termíne šiestich mesiacov sa nám podarilo vypracovať dokumentáciu a získať všetky potrebné povolenia. Verejné obstarávanie na dodávateľa rekonštrukcie stavby sa uskutočnilo až v roku 2021, s kritériom najnižšej ceny. Rekonštrukcia stavby sa začala v termínovom a finančnom tlaku na všetky zúčastnené strany.

Predmetom komplexnej pamiatkovej obnovy a reštaurovania v rokoch 2021 až 2023 boli všetky stavebné, umelecko-remeselné a výtvarné prvky pamiatky. Zároveň bolo na nové využitie adaptované podkrovie a revitalizáciou prešla aj kaštieľska záhrada. Pribudlo oplotenie areálu, parkovisko a informačné panely, prístrešok pre edukačne účely. Po obnove pamiatka slúži ako moderné regionálne ekocentrum. Neplánovaným benefitom obnovy je nález zvyškov barokovo-klasicistických nástenných malieb zo začiatku 19. storočia. Budova Sýpky stále čaká na rekonštrukciu. 

 

Príbeh kaštieľa 

Neskorobarokový kaštieľ dal v Čunove medzi rokmi 1757 až 1781 postaviť Peter Szapáry. Nešlo o rodinnú rezidenciu, ale o menšiu vidiecku stavbu, ktorú Szapáryovci využívali najmä počas letných pobytov na panstve. Jednoposchodový objekt kaštieľa je čiastočne podpivničený a zastrešený valbovou strechou. Obdĺžnikový pôdorys má trojtraktovú dispozíciu so stredovou chodbou a dvomi vstupmi. Vedľajší zadný vstup na juhozápade viedol do priľahlého parku. Dominantným architektonickým prvkom kaštieľa je klasicistický portikus hlavného vstupu s trojuholníkovou atikou na severovýchodnej fasáde.

Fasády sú hladké, akcentované len kamennými šambránami okien a korunnou rímsou. V interiéri sa zachovali valené a pruské klenby, časť priestorov je plochostropá. Ústredný priestor tvorí veľká sála. Zvláštnosťou sú suterénne priestory, ktoré sú síce dostupné z interiéru, ale ležia mimo pôdorysu kaštieľa. Zaujímavá je maliarska výtvarná výzdoba interiéru s motívmi kvetov, klasov a poľnohospodárskeho náradia. Medzi pozoruhodné prvky patrí na stenách namaľovaná imitácia tapiet a rámovaných obrazov. 

Szapáryovci odpredali čunovský veľkostatok aj s kaštieľom v r. 1905 grófovi Elemérovi Lonayovi a jeho manželke, belgickej princeznej Štefánii. Mimochodom, bola to vdova po nepodarenom následníkovi habsburského trónu, Rudolfovi. Po prvej svetovej vojne až do r. 1947 bolo Čunovo súčasťou Maďarska. Po znárodnení slúžil kaštieľ nejakú dobu na rôzne hospodárske účely a posledné desaťročia už len chátral bez využitia. 

Foto: archív autorov
Foto: archív autorov
Foto: archív autorov
Situácia - návrh
Situácia - návrhAutor: Ateliér architektúry VAN JARINA
Pôdorys suterénu - návrh
Pôdorys suterénu - návrhAutor: Ateliér architektúry VAN JARINA
Pôdorys prízemia - návrh
Pôdorys prízemia - návrhAutor: Ateliér architektúry VAN JARINA
Pôdorys podkrovia - návrh
Pôdorys podkrovia - návrhAutor: Ateliér architektúry VAN JARINA
Rezy - návrh
Rezy - návrhAutor: Ateliér architektúry VAN JARINA
Pohľady - návrh
Pohľady - návrhAutor: Ateliér architektúry VAN JARINA
Návrh zelene
Návrh zeleneAutor: Ateliér architektúry VAN JARINA
Foto: BSK
Foto: archív autorov
Foto: archív autorov
Foto: archív autorov
Foto: archív autorov
Foto: archív autorov
Foto: archív autorov
Foto: archív autorov
Foto: archív autorov
Foto: archív autorov
Foto: archív autorov
Foto: archív autorov
Foto: archív autorov
Foto: archív autorov
Foto: archív autorov
Foto: archív autorov
Foto: archív autorov
Foto: archív autorov

Ekocentrum v zrekonštruovanom kaštieli bolo ako tretia realizácia na Slovensku ocenené certifikátom Prezidentská zelená pečať. Hodnotiaci systém Certifikátu za udržateľnosť pre verejné budovy vypracovala expertná skupina zložená z odborníkov z SKGBC, Slovenskej komory architektov, Inštitútu cirkulárnej ekonomiky, Budov pre budúcnosť a Manifestu 2020.

 

Podklady: Ateliér architektúry VAN JARINA
Fotografie: Archív autorov + BSK

Poloha diela

Ing. arch. Ivan Jarina
Ing.arch. Martin Kubovský
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím