Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
18. december 2022
0
921

Revitalizácia verejných priestorov bývalých kasární vo Vysokom Mýte

Park ako reaktivácia a regenerácia medzipriestorov v rastri bývalého vojenského kampusu.
Revitalizácia verejných priestorov bývalých kasární vo Vysokom Mýte
Autori: Mgr. art. Martin Lukáč (autor, generálny projektant), Ing. arch. Barbora Srpková (autor)Spolupráca: doc. Ing. Lukáš Štefl, Ph.D (sadové úpravy), Ing. Aleš Hlavatý (dopravné riešenie), Ing. Jiří Kopecký (statika), Ing. Miloslav Dostál (voda a kanalizácia), Matěj Vašek (voda a kanalizácia, ZTI), Ing. Petr Šafek (voda a kanalizácia, ZTI), Jiří Kubeš (zavlažovanie), Ing. Vladimír Teplý (VZT), Jan Foist (VZT), Ing. Vlastimil Šafář (NN,VO,Elektro), Pavel Farník (NN,VO,Elektro), Ing. Natálie Truhlářová (Inžiniering), Miroslava Šmejdířová (Rozpočty), Ing. Jaroslav Kutáč (PBŘ), Ing. Tomáš Lukáč (stavebno-technické riešenie), Alexandra Timpau, Alex Shoots Buildings (fotografie diela)Investor: Mesto Vysoké MýtoPlocha pozemku: 47.700 m2Investičný náklad: 62 mil. Kč s DPHNávrh: 2017 - 2020Realizácia: 2021 - 2022Adresa: Vysoké Mýto, Česká republikaPublikované: 19. december 2022

Realizácia architektov Martina Lukáča a Barbory Srpkovej v dvanásťtisícovom českom meste Vysoké Mýto vznikla na základe víťazného návrhu vo verejnej architektonicko-urbanistickej súťaži. Projekt humanizuje priestor na sídlisku Družba, ktorý využívala posádka Červenej armády do roku 1990. 

 

Realizáciu bližšie predstavia autori:

 

ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÝ KONCEPT

Znovuoživenie vonkajších priestorov bývalých Jiráskových kasární predstavuje zásadné rozšírenie verejného priestoru mesta juhozápadne od historického centra Vysokého Mýta. Celková rozloha navrhnutého územia je viac ako 3,5 hektárov.

Ťažiskom návrhu je aktívna zóna pred existujúcou historickou budovou Dragounských kasární. Návrh rozčleňuje rozsiahlu plochu pomocou série diagonálnych ciest, založených na prirodzenom pohybe územím, do celkov vymedzujúcich plochy pre šport, oddych a rekreáciu. Tieto prepojenia vytvárajú priepustnosť územia v severojužnom smere. Tzv. Promenáda vytvára hlavnú pešiu trasu v osi východ-západ. Lineárna plocha, prepájajúca všetky hlavné verejné priestory v oblasti, je priestorovo rámovaná alejou stromov. Tento dynamický priestor pre chodcov, bežcov, cyklistov vytvára viacvrstvové priehľady celým areálom.

Foto: Alex Shoots Buildings
Foto: Alex Shoots Buildings
Foto: Alex Shoots BuildingsFoto: Alex Shoots Buildings

Súčasťou areálových úprav je aj celková kultivácia a ukľudnenie dopravného režimu. Priepustnosť spevnených dopravných plôch umožňuje zadržiavať a opätovne využiť vodu v lokalite. Dažďová voda sa zhromažďuje a filtruje v akumulačnej a retenčnej nádrži a používa sa na zavlažovanie zelených plôch.

Prirodzeným cieľom areálu je objekt Kiosku, pozdĺž hlavnej pešej promenády. Kiosk slúži ako zázemie pre park s občerstvením, toaletami a skladom. Jeho stupňovitá strecha tvorí vyvýšené plató, ktoré umožňuje vnímať celý športový areál a park z inej perspektívy.

Foto: Alex Shoots Buildings
Foto: Alex Shoots Buildings
Foto: Alex Shoots Buildings

Aktívna zóna je rozvrstvená drobnými výškovými úrovňami jednotlivých plôch a programov. Dominantou tejto zóny je zapustené viacúčelové ihrisko s úrovňami na sedenie po jeho obvode. Táto konfigurácia umožňuje rôzne denné využitie (šport, kultúrne podujatia, letné kino atď.) a zároveň prirodzene oddeluje hraciu plochu od priľahlých peších trás. V ostatných častiach aktívnej zóny sú sústredené jednotlivé programové prvky pre doplňujúce voľnočasové aktivity - zóna s drevenými kolmi pre deti a mládež, petangová plocha s dreveným pódiom, piknikové aktivity na modelovaných trávnatých terasách alebo hájové posedenie v tieni stromov v severnej časti areálu.

Súčasťou návrhu je aj kompletná úprava zelene s cieľom zjednotiť územie, vytvoriť nové pobytové plochy a ponúknuť celoročné atrakcie parku. Vegetáciu dopĺňa výsadba 87 nových stromov.

Celková skladba kombinácie aktivít a rekreačných oblastí vytvára živý a premenlivý verejný priestor, schopný absorbovať a prispôsobovať sa meniacim sa nárokom jeho užívateľov.

Foto: Alex Shoots Buildings
Foto: Alex Shoots Buildings
Foto: Alex Shoots Buildings

KONCEPT ZELENE

Cieľom návrhu je zlepšenie kvality parteru zvýšením užívateľnosti a využiteľnosti územia. To sa odráža aj v koncepte novej vegetácie, ktorá vychádza z rozmiestnenia komunikačných trás a obytných zón. Boli identifikované existujúce druhy stromov, ktoré je možné zachovať. Tie sa stanú základom pre budúcu vegetáciu.

Novovymedzené pešie trasy sprevádzajú jednodruhové línie kvalitných vzrastlých stromov s podrastovými korunami. Na opätovnú výsadbu týchto základných drevín v oblasti sa odporúčali pôvodné, osvedčené a nenáročné druhy Acer campestre, Prunus avium Plena a Acer platanoides. Tieto druhy boli vybrané aj preto, že nie sú významnými alergénmi.

Aleje sú doplnené motívom prirodzenej voľnej výsadby meandrových stromov v modelovanom trávniku, ktorý pripomína spontánne vegetačné celky. Tento výrazný organický akcent v inak lineárnej koncepcii prispeje k obývateľnosti lokality a vytvorí chránené tiché mikropriestory na krátkodobú rekreáciu na trávniku. Ako doplnkové druhy sú navrhované napr. Tilia cordata na doplnenie aleje a atraktívny skoro kvitnúci malokorunný strom - Amelanchier arborea Robin Hill. Fraxinus angustifolia Raywood je navrhovaný na solitérne použitie a na spoločnú výsadbu s kvitnúcou čerešňou vtáčou (Prunus avium) s výrazným farebným efektom malých listov na jeseň.

Foto: Alex Shoots Buildings
foto: Alex Shoots Buildings
Foto: Alex Shoots Buildings

KONCEPT DOPRAVY

Návrh podporuje pohyb chodcov, snaží sa eliminovať negatívne vplyvy automobilovej dopravy a zabezpečiť potrebnú a bezkolíznu obsluhu územia. Pešie trasy zabezpečujú priechodnosť celej oblasti a spájajú severnú časť mesta s južnou a východnú so západnou.

Hlavné pešie vstupy do územia sú navrhnuté v južnej časti z ulice Prokopa Velikého, v časti Lidickej a Odbojárskej ulice. Na severe je navrhnuté pešie prepojenie Školskej ulice s ulicou Prokopa Velikého. Všetky navrhované vstupy pre chodcov do areálu sú riešené ako bezbariérové.

Doprava je vo všetkých zónach obmedzená na zásobovanie a nevyhnutnú obsluhu budov. Potrebné servisné a parkovacie plochy pre osobnú dopravu sa nachádzajú v okrajových častiach komplexu. V južnej časti je realizované parkovisko s nepriamym vjazdom z ulice Prokopa Velikého. V severnej časti je realizované rozšírenie existujúceho parkoviska pri vstupe do domu dôchodcov. Lokálne parkovacie miesta sú cielene rozmiestnené po celej oblasti.

Foto: Alex Shoots Buildings
Foto: Alex Shoots Buildings
Celková situácia projektu
Celková situácia projektu

Poloha diela

Mgr. art. Martin Lukáč
Ing. arch. Barbora Srpková
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím